Download Table of Contents Print this page
Nokia Body Quick Installation Manual

Nokia Body Quick Installation Manual

Advertisement

Quick Links

Nokia Body
QUICK INSTALLATION GUIDE
SNABBINSTALLATIONSGUIDE | KVIK INSTALLATIONSVEJLEDNING | VEILEDNING FOR HURTIG INSTALLASJON | PIKA-ASENNUSOPAS
EN | SV | DA | NO | FI

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia Body

 • Page 1 Nokia Body QUICK INSTALLATION GUIDE SNABBINSTALLATIONSGUIDE | KVIK INSTALLATIONSVEJLEDNING | VEILEDNING FOR HURTIG INSTALLASJON | PIKA-ASENNUSOPAS EN | SV | DA | NO | FI...
 • Page 2 THANK YOU FOR CHOOSING THE NOKIA BODY TACK FÖR ATT DU HAR VALT NOKIA BODY TAK FOR AT VÆLGE NOKIA BODY TAKK FOR AT DU VALGTE NOKIA BODY KIITOS, ETTÄ VALITSIT NOKIA BODY This guide is available in additional languages at: www.nokia.com/health/guides...
 • Page 3: Box Contents

  Box contents Lådans innehåll | Indhold i boks | Innhold i esken | Pakkauksen sisältö Nokia Body Carpet feet Alkaline cells already installed Mattfötter | Tæppefødder Alkaliska batterier, redan isatta | Alkaliske celler Teppe føtter | Mattojalat er allerede installeret | Alkaliske cellebatterier...
 • Page 4: Quick Start

  Quick start Snabbstart | Kvikstart | Hurtigstart | Pika-aloitus Pull the tab underneath the scale Dra i fliken under vågen Træk i tappen under skalaen Trekk i knotten under på vekten Vedä korvake vaa’an alla...
 • Page 5 4  – 5 Visit healthapp.nokia.com to get the app and follow the instructions. Gå in på healthapp.nokia.com för att få appen och följ instruktionerna. Besøg healthapp.nokia.com for at hente app’en og følg vejledningen. Gå til healthapp.nokia.com for å få healthapp.nokia.com appen og følg instruksjonene.
 • Page 6 Know more with Body Mer information med Nokia Body | Lær Body bedre at kende | Lær mer med Body | Tiedä enemmän Body kanssa Analyze your Body Mass Index and be notified of Rain and Weather Forecast for the day, while weighing.
 • Page 7 Vægt Antal trin 8246 Vekt Antall skritt 48° 72° Paino Askelluku Weight Heart Rate Heart Rate Muscle Body Fat y Fat Water Weather Steps Weather* (morning | afternoon, °C or °F) fat (%) water (%) fat (%) water (%) bpm)
 • Page 8: Customize Your Screens

  Change the order of the screens and choose what matters most to you. If you use a Nokia watch, activity tracker or track your steps with the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much you walked the previous day! Ändra ordningen på...
 • Page 9 (%) heart rate (bpm) muscle (%) -0.9 24.0 81.2 12.6 59.7 159.8 8246 48° 72° Steps Weight Trend Weight Heart Rate Heart Rate Muscle Body Fat Water Weather Steps Weather -0.4 72.4 12° 2 1° Weight Trend Weight Weather...
 • Page 10 Overview Översikt | Oversigt | Oversikt | Yleiskuva Screen Unit & Pairing button heart rate (bpm) muscle (%) -0.9 24.0 81.2 159.8 Skärm Enhets- & parningsknapp Weight Trend Weight Heart Rate Heart Rate Muscle Skærm Enhed og parringsknap Skjerm Enhets-og paringsknapp -0.4 72.4 Näyttö...
 • Page 11 être conservé aussi loin from the user body or set the device to lower output que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif power if such function is available.
 • Page 12: Warranty

  Withings (en del av Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (”Nokia”) intygar att Nokia-märkta hårdvaruprodukter (”Nokia-produkt”) är fria från fel i material  och utförande vid normal användning i enlighet med Nokias publicerade riktlinjer för en period av ETT (1) ÅR från datumet för originalköpet av slutanvändaren (”garantiperiod”).  Nokias publicerade riktlinjer innefattar men är inte begränsade till information som finns i de tekniska specifikationerna, säkerhetsinstruktionerna eller snabbstartsguiden. Nokia garanterar inte att användningen av Nokia-produkten kommer att ske utan avbrott eller felfritt. Nokia är inte ansvariga för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna som gäller Nokia-produktens användning.
 • Page 13 Notes...
 • Page 14 Notes...
 • Page 15: Need Help

  Withings (Part of Nokia) hereby declares that the device Nokia Body is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU.  The declaration of conformity can be found at: nokia.com/health/compliance | SV Withings (en del av Nokia) intygar härmed att enheten Nokia Body överensstämmer med de tillämpliga kraven och andra gällande krav i direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse hittar du på: nokia.com/health/compliance | DA Withings (del af Nokia) erklærer herved, at enhe- den Nokia Body i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan findes på: nokia.com/health/com-...
 • Page 16 QIG_WBS06_13 Nokia Body | BMI Wi-Fi Scale © 2017 Nokia Technologies Ltd. All rights reserved.

Table of Contents