Important Notice - Nokia Body Cardio Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Important notice

Belangrijke mededeling | Σημαντική σημείωση | Önemli not | Aviso importante
This product is not suitable for people wearing
a pacemaker or any other internal medical device.
NL
Dit apparaat is niet geschikt voor mensen met
een pacemaker of een ander inwendig medisch
apparaat.
EL
Το προϊόν δεν ενδείκνυται για άτομα που φορούν
βηματοδότη ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική συσκευή.
TR
Bu ürün bir kalp pili veya başka herhangi bir dâhili
tıbbi cihaz kullanan kişiler için uygun değildir.
PT
Este produto não é adequado para pessoas com
pacemaker ou qualquer outro dispositivo médico
interno.
This product is not a medical device and should not be
used to diagnose or treat any medical condition.
NL
Dit product is geen medisch apparaat en mag niet
gebruikt worden om eenmedische aandoening te
diagnosticeren of te behandelen.
EL
Το προϊόν δεν αποτελεί ιατρική συσκευή και δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τη
θεραπεία οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης.
TR
Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir ve herhangi bir
tıbbi rahatsızlığı tanılamak veya tedavi etmek için
kullanılmamalıdır.
PT
Este produto não é um dispositivo médico e não
deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer
condição médica.
12

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wbs04

Table of Contents