Advertisement

Quick Links

Nokia Body Cardio
QUICK INSTALLATION GUIDE
SNABBINSTALLATIONSGUIDE | KVIK INSTALLATIONSVEJLEDNING | VEILEDNING FOR HURTIG INSTALLASJON | PIKA-ASENNUSOPAS
EN | SV | DA | NO | FI

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia Body Cardio

 • Page 1 Nokia Body Cardio QUICK INSTALLATION GUIDE SNABBINSTALLATIONSGUIDE | KVIK INSTALLATIONSVEJLEDNING | VEILEDNING FOR HURTIG INSTALLASJON | PIKA-ASENNUSOPAS EN | SV | DA | NO | FI...
 • Page 2 THANK YOU FOR CHOOSING THE NOKIA BODY CARDIO TACK FÖR ATT DU HAR VALT NOKIA BODY CARDIO TAK FOR AT VÆLGE NOKIA BODY CARDIO TAKK FOR AT DU VALGTE NOKIA BODY CARDIO KIITOS, ETTÄ VALITSIT NOKIA BODY CARDIO This guide is available in additional languages at: www.nokia.com/health/guides...
 • Page 3: Box Contents

  Anslut kabeln till en strömkälla för att ladda din Body Cardio. Dra ut kabeln för att väga dig igen. Tilslut kablet til en strømkilde for at oplade din Body Cardio. Tag stikket ud for at veje dig selv igen. Koble kabelen til en strømkilde for å lade din Body Cardio. Trekk ut kabelen for å veie deg selv igjen.
 • Page 4: Quick Start

  Quick start Snabbstart | Kvikstart | Hurtigstart | Pika-aloitus Press and hold the side button for a few seconds. Tryck och håll inne sidoknappen ett par sekunder. Tryk og hold sideknappen nede i nogle sekunder. Trykk og hold sideknappen inne i noen sekunder. Paina sivuvalitsinta ja pidä...
 • Page 5 4  – 5 Visit healthapp.nokia.com to get the app and follow the instructions. Gå in på healthapp.nokia.com för att få appen och följ instruktionerna. Besøg healthapp.nokia.com for at hente app’en og følg vejledningen. Gå til healthapp.nokia.com for å få healthapp.nokia.com app-en og følg instruksjonene.
 • Page 6 Know more with Body Cardio Mer information med Body Cardio | Lær Body Cardio bedre at kende Analyze your Body Composition, Heart Rate, Pulse Weight (kg, lb, st lb) heart rate (bpm) Wave Velocity and be notified of Weather Forecast Vikt for the day, while weighing.
 • Page 7 Lær mer med Body Cardio | Tiedä enemmän Body Cardio kanssa 6  – 7 Heart Rate Weather* (bpm) (morning | afternoon, °C or °F) fat (%) water (%) fat (%) water (%) heart rate (bpm) muscle (%) Hjärtfrekvens Väder (morgon/eftermiddag) 24.0 81.2 12.6...
 • Page 8: Customize Your Screens

  Change the order of the screens and choose what matters most to you. If you use a Nokia watch, activity tracker or track your steps with the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much you walked the previous day! Ändra ordningen på...
 • Page 9 8  – 9 8:08 AM Screens customization Weight heart rate (bpm) muscle (%) fat (%) water (%) -0.9 24.0 81.2 12.6 59.7 159.8 8246 48° 72° Steps Weight Trend Weight Heart Rate Heart Rate Muscle Body Fat Water Weather Steps Fat Mass -0.4 72.4 12°...
 • Page 10 Overview Översikt | Oversigt | Oversikt | Yleiskuva Screen Micro USB Port Skärm Mikro-USB-port Skærm Micro-USB-port Skjerm Micro-USB port Näyttö Mikro-USB-portti Electrodes Unit & Pairing button Elektroder Enhets- & parningsknapp Elektroder Enhed og parringsknap Elektroder Enhets-og paringsknapp Elektrodit Yksikkö ja paritoiminto Feet Fötter Føtter...
 • Page 11: Care And Maintenance

  Care and Maintenance Skötsel och underhåll | Pleje og vedligeholdelse | Ivaretaking og vedlikehold | Hoito ja huolto Use only a cloth dampened with water to clean your scale. The use of any detergents or cleaners may cause irreversible damage to the coating that protects the electrodes (B) used to measure your body fat and heart rate.
 • Page 12: Important Notice

  Important notice Viktigt | Vigtig besked | Viktig melding | Tärkeä tieto This product is not suitable for people wearing This product is not a medical device and should not be a pacemaker or any other internal medical device. used to diagnose or treat any medical condition. Denna produkt är inte lämplig för personer med Denna produkt är inte en medicinteknisk apparat pacemaker eller andra interna medicintekniska...
 • Page 13 Information to users in Canada Information pour les utilisateurs au Canada IC ID: 11411A-WBS04 IC ID: 11411A-WBS04 This device complies with Industry Canada’s licence Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence exempt RSSs. Operation is subject to the following d’Industrie Canada.
 • Page 14: Warranty

  Withings (en del av Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (”Nokia”) intygar att Nokia-märkta hårdvaruprodukter (”Nokia-produkt”) är fria från fel i material  och utförande vid normal användning i enlighet med Nokias publicerade riktlinjer för en period av ETT (1) ÅR från datumet för originalköpet av slutanvändaren (”garantiperiod”).  Nokias publicerade riktlinjer innefattar men är inte begränsade till information som finns i de tekniska specifikationerna, säkerhetsinstruktionerna eller snabbstartsguiden. Nokia garanterar inte att användningen av Nokia-produkten kommer att ske utan avbrott eller felfritt. Nokia är inte ansvariga för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna som gäller Nokia-produktens användning.
 • Page 15: Need Help

  | NO Withings (del av Nokia) erklærer herved at apparatet Nokia Body Cardio er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante krav i direktivet 2014/53/EU. Samsvarserklæring finner du på: nokia.com/health/compliance | FI Withings (osa Nokia-konsernia) vakuuttaa täten, että Nokia Body Cardio täyttää keskeiset vaatimukset ja muut...
 • Page 16 QIG_WBS04_124 Nokia Body Cardio | Heart health & Body Composition Wi-Fi Scale © 2017 Nokia Technologies Ltd. All rights reserved.

Table of Contents