Care And Maintenance - Nokia Body Cardio Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Care and Maintenance

Skötsel och underhåll | Pleje og vedligeholdelse | Ivaretaking og vedlikehold | Hoito ja huolto
Use only a cloth dampened with water to clean
your scale. The use of any detergents or cleaners
may cause irreversible damage to the coating
that protects the electrodes (B) used to measure
your body fat and heart rate.
SV
Använd enbart en trasa fuktad med vatten för att rengöra
vågen. Användning av tvättmedel eller rengöringsmedel
kan orsaka permanent skada på beläggningen som skyddar
elektroderna
(B)
som mäter kroppsfett och hjärtfrekvens.
DA
Brug kun en klud fugtet med vand for at rengøre din skala.
Brug af rensemidler eller rengøringsmidler kan medføre
irreversible skader på belægningen, som beskytter
elektroderne (B), der bruges til at måle dit kropsfedt og puls.
NO
Bruk kun en klut som er fuktet med vann for å rengjøre
vekten. Enhver bruk av vaskemidler eller rengjøringsmidler
kan forårsake uopprettelig skade på belegget som beskytter
elektrodene
(B)
som benyttes til å måle kroppsfettet ditt og
hjerterytmen din.
FI
Käydä vain vedellä kostutettua kangasta puhdistamaan
vaaka. Jos käytät pesu- tai puhdistusainetta, voit aiheuttaa
kehon rasvamassaa ja sydämen sykettä mittaavien
elektrodien
(B)
pinnoitteelle peruuttamatonta vahinkoa.
B
11

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents