Advertisement

Nokia Body+
QUICK INSTALLATION GUIDE
INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI | STRUČNÁ PŘÍRUČKA K INSTALACI | GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ | PRÍRUČKA NA RÝCHLU INŠTALÁCIU
EN | PL | CS | HU | SK

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia Body+

 • Page 1 Nokia Body+ QUICK INSTALLATION GUIDE INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI | STRUČNÁ PŘÍRUČKA K INSTALACI | GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ | PRÍRUČKA NA RÝCHLU INŠTALÁCIU EN | PL | CS | HU | SK...
 • Page 2 THE NOKIA BODY+ DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NOKIA BODY+ DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZVOLILI VÝROBEK NOKIA BODY+ KÖSZÖNJÜK, HOGY A NOKIA BODY+ KÉSZÜLÉKET VÁLASZTOTTA ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SA ROZHODLI PRE PRODUKT NOKIA BODY+ This guide is available in additional languages at: www.nokia.com/health/guides...
 • Page 3: Box Contents

  Box contents Zawartość opakowania | Obsah krabice | A doboz tartalma | Obsah balenia Carpet feet Nokia Body+ Alkaline cells already installed Baterie alkaliczne już umieszczone w urządzeniu Podkładki | Nožky pro umístění na koberec Alkalické baterie již vložené do zařízení...
 • Page 4: Quick Start

  Quick start Szybki start | Rychlé uvedení do provozu | Gyorsindítás | Rýchle spustenie Pull the tab underneath the scale Wsuń podstawkę pod wagę Vytáhněte pásek umístěný pod váhou Húzza ki a nyelvet a mérleg alsó részén Potiahnite výstupok pod váhou...
 • Page 5 4 – 5 Visit healthapp.nokia.com to get the app and follow the instructions. Odwiedź witrynę healthapp.nokia.com, by pobrać aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami. Na adrese healthapp.nokia.com si stáhněte aplikaci a postupujte dle pokynů. healthapp.nokia.com Látogasson el a healthapp.nokia. com oldalra, az alkalmazás letöltése érdekében, és kövesse az utasításokat.
 • Page 6 Know more with Body+ Gromadź informacje dzięki Body+ | Získejte další informace pomocí zařízení Body+ Analyze your Body Composition, and be notified of Rain Forecast for the day, while weighing. Analizuj budowę ciała i poznawaj dzienną prognozę pogody podczas ważenia. Během vážení...
 • Page 7 Tudjon meg többet a Body+ készülékről | Získajte podrobnejšie informácie o produkte Body+ 6 – 7 Weight Weather* (kg, lb, st lb) (morning | afternoon, °C or °F) fat (%) water (%) fat (%) heart rate (bpm) muscle (%) Masa ciała Pogoda (rano | po południu) 24.0...
 • Page 8: Customize Your Screens

  Change the order of the screens and choose what matters most to you. If you use a Nokia watch, activity tracker or track your steps with the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much you walked the previous day! Zmieniaj kolejność...
 • Page 9 8 – 9 8:08 AM Screens customization Weight heart rate (bpm) muscle (%) fat (%) water (%) -0.9 24.0 81.2 12.6 59.7 159.8 8246 48° 72° Steps Weight Trend Weight Heart Rate Heart Rate Muscle Body Fat Water Weather Steps Fat Mass -0.4 72.4...
 • Page 10 Overview Przegląd | Přehled | Áttekintés | Prehľad Screen Unit & Pairing button Ekran Przycisk urządzenia i parowania Displej Tlačítko jednotek a párování Képernyő Mértékegység és Párosítás gomb Obrazovka Jednotka a tlačidlo párovania Electrodes Battery cover Elektrody Pokrywa baterii Elektrody Kryt baterií...
 • Page 11: Care And Maintenance

  Care and Maintenance Czyszczenie i konserwacja | Péče o zařízení a údržba | Ápolás és karbantartás | Starostlivosť a údržba Use only a cloth dampened with water to clean your scale. The use of any detergents or cleaners may cause irreversible damage to the coating that protects the electrodes (B) used to measure your body fat.
 • Page 12: Important Notice

  Important notice Ważna informacja | Důležité upozornění | Fontos megjegyzés | Dôležité upozornenie This product is not suitable for people wearing This product is not a medical device and should not be a pacemaker or any other internal medical device. used to diagnose or treat any medical condition.
 • Page 13 Information to users in Canada Information pour les utilisateurs au Canada IC: 11411A-WBS05 IC: 11411A-WBS05 This device complies with Industry Canada’s licence Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence exempt RSSs. Operation is subject to the following d’Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis two conditions: aux deux conditions suivantes : (1) This device may not cause interference;...
 • Page 14: Warranty

  Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (“Nokia”) warrants the Nokia-branded hardware product (“Nokia Product”) against defects in mate- rials and workmanship when used normally in accordance with Nokia’ published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»).
 • Page 15: Need Help

  Withings (Part of Nokia) hereby declares that the device Nokia Body+ is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: nokia.com/health/compliance | PL...
 • Page 16 QIG_WBS05_61 Nokia Body+ | Body Composition Wi-Fi Scale © 2017 Nokia Technologies Ltd. All rights reserved.

This manual is also suitable for:

BodyWbs06

Table of Contents