Download Print this page

Makita DLS714 Instruction Manual

Cordless slide compound
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Cordless Slide Compound
EN
Miter Saw
Brezžična drsna sestavljena
SL
zajeralna žaga
Sharrë me bateri për prerje me
SQ
kënd për profile me rrëshqitje
Акумулаторен циркуляр за
BG
рязане под ъгъл
HR
Bežična potezno-nagibna pila PRIRUČNIK S UPUTAMA
Безжична потезна
МК
комбинирана аголна пила
Бежична клизна
SR
комбинована угаона тестера
Ferăstrău pentru tăieri oblice
RO
combinate, fără cablu
Акумуляторна пересувна
комбінована пила для
UK
різання під кутом
Аккумуляторная торцовочная
RU
пила консольного типа
DLS714
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
11
25
39
54
71
85
101
117
132
148

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DLS714

  Summary of Contents for Makita DLS714

 • Page 1 комбинирана аголна пила Бежична клизна УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ комбинована угаона тестера Ferăstrău pentru tăieri oblice MANUAL DE INSTRUCŢIUNI combinate, fără cablu Акумуляторна пересувна ІНСТРУКЦІЯ З комбінована пила для ЕКСПЛУАТАЦІЇ різання під кутом Аккумуляторная торцовочная РУКОВОДСТВО ПО пила консольного типа ЭКСПЛУАТАЦИИ DLS714...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3 Fig.5 Fig.9 Fig.6 Fig.10 Fig.7 Fig.11 Fig.8 Fig.12...
 • Page 4 Fig.13 Fig.17 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19 Fig.16...
 • Page 5 Fig.20 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.22 Fig.26 Fig.23 Fig.27...
 • Page 6 Fig.28 Fig.32 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34 Fig.31 Fig.35...
 • Page 7 Fig.36 Fig.40 Fig.37 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39 Fig.43...
 • Page 8 Fig.44 Fig.48 Fig.45 Fig.49 (a) (b) (c) (d) Fig.46 Fig.50 (a) (b) (c) (d) Fig.47 Fig.51...
 • Page 9 Fig.53 Fig.57 Fig.54 Fig.58 Fig.55 Fig.59 Fig.56 Fig.60...
 • Page 10 Fig.61 Fig.62...
 • Page 11 ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DLS714 Blade diameter 190 mm Blade body thickness 1.3 mm - 2.0 mm Hole (arbor) diameter (country specific) 20 mm or 15.88 mm Max. miter angle Left 47°, Right 57° Max. bevel angle Left 45°, Right 5°...
 • Page 12 Never clamp or tie the blade guard into the For European countries only open position. Makita declares that the following Machine(s): 13. Keep the floor area free of loose material e.g. Designation of Machine: Cordless Slide Compound chips and cut-offs.
 • Page 13 Your risk from these exposures varies, 23. Turn off tool and wait for saw blade to stop before moving workpiece or changing depending on how often you do this type settings. of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area and 24.
 • Page 14 Charge the battery cartridge with room tem- causing fires, personal injury and damage. It will perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let also void the Makita warranty for the Makita tool and a hot battery cartridge cool down before charger.
 • Page 15 ► Fig.5: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge Battery indicator status Remaining battery To remove the battery cartridge, slide it from the tool capacity while sliding the button on the front of the cartridge. Blinking To install the battery cartridge, align the tongue on the 50% to 100% battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place.
 • Page 16 If guard becomes damaged in course releasing the stopper pin. Otherwise the handle of time or UV light exposure, contact a Makita ser- springs up and it may result in personal injury. vice center for replacement. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.
 • Page 17 When turning the turn base, be sure to repair may result in unintentional operation and seri- raise the handle fully. ous personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage. Adjusting the bevel angle...
 • Page 18 4. Hex socket bolt (left-handed) 5. Ring 6. Spindle CAUTION: Use only the Makita hex wrench provided to install or remove the blade. Failure to do so may result in overtightening or insufficient tightening of the hex socket bolt. This could cause an injury.
 • Page 19 Securing workpiece WARNING: If the ring is needed to mount the blade onto the spindle, always be sure that the correct ring for the blade's arbor hole you intend WARNING: It is extremely important to always to use is installed between the inner and the outer secure the workpiece correctly with the proper flanges.
 • Page 20 By turning the vise knob counterclockwise, the screw NOTICE: Before use, be sure to release the is released and the vise shaft can be moved rapidly in handle from the lowered position by pulling the and out. By turning the vise knob clockwise, the screw stopper pin.
 • Page 21 Slide (push) cutting (cutting wide Bevel cut workpieces) WARNING: After setting the blade for a bevel cut, before operating the tool ensure that the car- WARNING: Whenever performing a slide cut, riage and blade will have free travel throughout first pull the carriage full towards you and press the entire range of the intended cut.
 • Page 22 When performing compound cutting, refer to "Press Table (B) cutting", "Slide cutting", "Miter cutting" and "Bevel cut" – Molding Molding Finished explanations. position in edge against piece Cutting crown and cove moldings the figure guide fence For inside Ceiling Finished corner contact edge piece will be...
 • Page 23 Carrying tool WARNING: Stopper pin is only for carrying 15mm (5/8") 420mm (16-1/2") and storage purposes and should never be used for any cutting operations. The use of the stopper 50mm-60mm pin for cutting operations may cause unexpected 35mm (2"-2-3/8") (1-3/8") movement of the saw blade resulting in kickback and 27mm (1-1/16")
 • Page 24 These Makita accessories or ► Fig.58: 1. Screw 2. Miter scale 3. Pointer attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of Bevel angle any other accessories or attachments may result in serious personal injury.
 • Page 25 SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DLS714 Premer rezila 190 mm Debelina telesa rezila 1,3 mm - 2,0 mm Premer luknje (vretena) (odvisno od države) 20 mm ali 15,88 mm Največji zajeralni kot Levo 47°, desno 57° Največji poševni kot Levo 45°, desno 5°...
 • Page 26 ES Izjava o skladnosti Pred prenašanjem orodja vedno pritrdite vse Samo za evropske države gibljive dele. Kadar dvigujete ali prenašate Družba Makita izjavlja, da so naslednji izdelki: orodje, ne uporabljajte ščitnika kot nosilni Oznaka stroja: Brezžična drsna sestavljena zajeralna ročaj.
 • Page 27 17. Ne izvajajte nobenega dela prostoročno. 41. Vedno uporabljajte pripomočke, priporočene v Obdelovanec mora biti med vsako uporabo s prime- teh navodilih. Uporaba neustreznih pripomoč- žem trdno pritrjen ob vrtljivo osnovno ploščo in vodilni kov, kot so abrazivne rezalne plošče, lahko prislon.
 • Page 28: Table Of Contents

  škode. S takšno uporabo Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev. boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in 10. Priložene litij-ionske baterije ustrezajo zahte- polnilnik Makita. vam zakonodaje v zvezi z nevarnim blagom.
 • Page 29 Zaščita pred pregrevanjem OPIS DELOVANJA sveti utripa OPOZORILO: Pred vsako nastavitvijo ali pregledom delovanja orodja se prepričajte, da je to izklopljeno in je akumulatorska baterija odstranjena. Če orodja ne izklopite in ne odstranite Ko se orodje pregreje, se orodje samodejno ustavi, indi- akumulatorske baterije, lahko pride do resnih telesnih kator akumulatorja pa utripa 60 sekund.
 • Page 30: Ščitnik Rezila

  Pri sprostitvi varnostnega zatiča običajne obrabe ali izpostavljenosti UV-svetlobi, se držite ročaj orodja. V nasprotnem primeru lahko obrnite na servis Makita in naročite nov ščitnik. NE ročaj odskoči in povzroči telesne poškodbe. BLOKIRAJTE ALI ODSTRANITE ŠČITNIKA. Varnostni zatič sprostite tako, da obenem rahlo poti- Nastavljanje zarezne plošče...
 • Page 31: Kazalnik

  Odvijte dva vpenjalna vijaka, ki pritrjujeta drsna Pomožni prislon drogova. ► Sl.14: 1. Krilati vijak Odvisno od države Povlecite nosilec do konca proti sebi. POZOR: Kadar izvajate leve poševne reze, Prilagodite zarezne plošče, tako da se stikajo ob premaknite pomožni prislon na zunanjo stran. strani zobcev rezila.
 • Page 32 POZOR: Za namestitev ali odstranjevanje nenamerni zagon orodja. NIKOLI ne uporabljajte rezila uporabite samo priloženi inbus ključ Makita. orodja, kadar začne delovati, če pritisnete samo V nasprotnem primeru je lahko posledica čezmerno sprožilno stikalo in pri tem ne pritisnete sprostil- ali nezadostno privitje vijaka s šestrobo torx glavo.
 • Page 33: Navpični Primež

  Namestite zunanjo prirobnico in vijak s šestrobo Vrečka za prah torx glavo, nato z inbus ključem trdno zategnite vijak s šestrobo torx glavo vretena (levi navoj) v nasprotni Dodatna oprema smeri urnega kazalca, medtem ko pritiskate zaporo Zaradi uporabe vrečke za prah je rezanje čistejše, vretena.
 • Page 34 Pritisnite obdelovanca plosko ob vodilni prislon in vrt- UPRAVLJANJE ljivo osnovno ploščo. Nastavite obdelovanca v želeni položaj za rezanje in ga trdno pritrdite z zategovanjem gumba primeža. OPOZORILO: Preden vklopite stikalo, se Vodoravni primež prepričajte, da se rezilo ne dotika obdelovanca ipd.
 • Page 35 Ko je rez končan, izklopite orodje in počakajte, Poševno rezanje da se rezilo povsem zaustavi, in šele nato premaknite rezilo v najvišji položaj. OPOZORILO: Po nastavitvi rezila za poševni Drsno (potisno) rezanje (rezanje rez in pred uporabo orodja se prepričajte, da širokih obdelovancev) imata nosilec in rezilo prosto pot po celotnem območju, kjer nameravate rezati.
 • Page 36: Vodilni Prislon

  Primer: Rezanje kronskih in votlih kalupov Če režete kronski kalup 52/38° za položaj (a) na zgornji sliki: Kronske in votle kalupe lahko režete s sestavljeno • nagnite in zavarujte nastavitev poševnega kota na zajeralno žago s kalupi, plosko položenimi na vrtljivo 33,9°...
 • Page 37 ► Sl.55 OBVESTILO: Ko je leseni opaž pritrjen, ne obra- čajte vrtljive osnovne plošče s spuščenim roča- Odstranite baterijski vložek. jem. Tako boste poškodovali rezilo in/ali leseni opaž. Pritrdite rezilo na poševni kot 0° in vrtljivo osnovno ploščo v končni desni položaj za zajeralni kot. Rezanje enakih dolžin Pritrdite drsne drogove tako, da je spodnji drsni drog zapahnjen v položaju, ko je nosilec do konca pov-...
 • Page 38: Vrtljivo Osnovno Ploščo

  Ti pripomočki ali priključki Makita so priporočeni za uporabo z orodjem Poševni kot 0° Makita, kot je določeno v teh navodilih. Uporaba ► Sl.59: 1. Ročica 2. Držalo roke 3. Prilagoditveni katerega koli drugega pripomočka ali priključka lahko vijak za poševni kot 0° 4. Roka 5. Gumb za povzroči hude telesne poškodbe.
 • Page 39 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DLS714 Diametri i diskut 190 mm Trashësia e trupit të diskut 1,3 mm - 2,0 mm Diametri i vrimës (së mandrinës) (specifik sipas shtetit) 20 mm ose 15,88 mm Këndi maks. i prerjes me kënd Majtas 47°, Djathtas 57°...
 • Page 40 Vetëm për shtetet evropiane Sigurojini gjithmonë të gjitha pjesët lëvizëse Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: para se të transportoni veglën. Mos e përdorni Emërtimi i makinerisë: Sharrë me bateri për prerje me mbrojtësen si dorezë mbajtëse gjatë ngritjes kënd për profile me rrëshqitje...
 • Page 41 15. Kur në vegël është përshtatur një lazer ose 37. Prisni derisa fleta të arrijë shpejtësi të plotë LED, mos i ndërroni ato me një lazer ose përpara se të bëni prerje. LED të një lloji tjetër. Kërkojini një qendre të 38.
 • Page 42 Mos e ekspozoni kutinë e baterisë në ujë personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu ose shi. edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë ngarkuesin. qarkullim të madh të rrymës elektrike, mbinxehje, djegie të...
 • Page 43 INSTALIMI SHËNIM: Vegla nuk punon vetëm me një kuti baterie. Sistemi i mbrojtjes së veglës/ Montimi i bankës baterisë PARALAJMËRIM: Vegla është e pajisur me një sistem të mbrojtjes së Sigurohuni që vegla veglës/baterisë. Ky sistem ndërpret automatikisht të mos lëvizë në sipërfaqen mbështetëse. energjinë...
 • Page 44 Treguesi i kapacitetit të mbetur të Mbrojtësja e diskut baterive PARALAJMËRIM: Mos e shtyni kurrë me Vetëm për kuti baterie me llambë forcë ose të hiqni mbrojtësen e diskut ose sustën ► Fig.7: 1. Llambat treguese 2. Butoni i kontrollit që...
 • Page 45 Përdorni çelësin hekzagonal për ta rrotulluar rrezeve UV, kontaktoni qendrën e shërbimit Makita bulonin e rregullimit derisa disku i sharrës të dalë paksa për ta zëvendësuar. MOS E SHTYNI KURRË ME nën sipërfaqen e rigës udhëzuese dhe sipërfaqen e...
 • Page 46 Kur ndryshoni këndet e prerjes së dhe lëndime personale të rënda. Çojeni veglën në pjerrët, sigurohuni që të keni pozicionuar siç qendrën e shërbimit të Makita-s për riparimet e duhet dërrasën me kanale siç shpjegohet në duhura PËRPARA përdorimit të mëtejshëm.
 • Page 47 KUJDES: Përdorni vetëm çelësin hekzagonal Për veglën pa unazë Makita të dhënë për instalimin ose heqjen ► Fig.34: 1. Flanxha e jashtme 2. Disku i sharrës e diskut. Në të kundërt, mund të shkaktohet 3. Flanxha e brendshme 4. Buloni mbishtrëngim ose shtrëngim i pamjaftueshëm i...
 • Page 48 Instalojeni morsën vertikale në anë e majtë ose të djathtë KUJDES: Sigurohuni që pjesa e montimit të të rigës udhëzuese ose të grupit të mbajtëses (aksesor diskut “a” në flanxhën e brendshme që është e opsional). Futeni shufrën e morsës te vrima në rigën drejtuar nga jashtë...
 • Page 49 Mbajtëset dhe grupi i mbajtëses (aksesor opsional) ► Fig.43 mund të instalohen në secilën anë, si mënyrë praktike Materialet e punës 52 mm të larta dhe 97 mm të gjera për të mbështetur materialet e punës horizontalisht. mund të priten në mënyrën e mëposhtme. Instalojini ato në...
 • Page 50 Prerja me kënd Këndi i prerjes me kënd Këndi i prerjes së pjerrët Majtas dhe djathtas 45° Majtas 0° - 45° Drejtojuni seksionit të trajtuar më sipër “Rregullimi i Djathtas 50° Majtas 0° - 40° këndit të prerjes me kënd”. Djathtas 55°...
 • Page 51 Tabela (A) KUJDES: Mos provoni asnjëherë të prisni – Pozicion Këndi i prerjes së Këndi i prerjes me dalje alumini të trashë ose të rrumbullakët. Dalja i profilit pjerrët kënd e trashë prej alumini mund të lirohet gjatë punës në dhe dalja prej alumini e rrumbullakët nuk mund të...
 • Page 52 Uleni dorezën plotësisht dhe bllokojeni në SHËNIM: Përdorimi i grupit mbajtëse-shufër (aksesor pozicionin e ulur duke futur kunjin bllokues. opsional) mundëson prerjen në gjatësi të përsëritura Transportojeni veglën duke mbajtur të dyja anët deri në afërsisht 2 200 mm. e bazës së veglës. Nëse hiqni mbajtëset, qesen e Prerja me kanale pluhurave etj., mund ta transportoni veglën më...
 • Page 53 PARALAJMËRIM: Përdorini aksesorët ose shtojcat Makita vetëm për qëllimin e tyre të Uleni dorezën plotësisht dhe bllokojeni në synuar. Keqpërdorimi i aksesorëve ose i shtojcave pozicionin e ulur duke futur kunjin bllokues.
 • Page 54 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DLS714 Диаметър на диска 190 мм Дебелина на тялото на диска 1,3 мм – 2,0 мм Диаметър на отвора (вала) (зависи от страната) 20 мм или 15,88 мм Макс. ъгъл на рязане Ляво 47°, Дясно 57°...
 • Page 55 Техническият файл, в съответствие с 2006/42/ЕО, е ско и електронно оборудване и дирек- достъпен от: тивата относно батерии и акумулатори Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия и отпадъци от батерии и акумулатори 16.1.2015 и приложението им съгласно нацио- налното законодателство, бракуваното...
 • Page 56 26. Не използвайте инструмента в бли- 10. Изберете подходящ режещ диск според материала за рязане. зост до запалими течности или газове. Електрическото функциониране на инстру- Винаги закрепвайте всички подвижни части, мента може да предизвика експлозия или преди да пренасяте инструмента. При пов- пожар, ако...
 • Page 57 Преди да използвате акумулаторната бате- използване на различни от акумулаторните бате- рия, прочетете всички инструкции и преду- рии на Makita или стари акумулаторни батерии предителни маркировки на (1) зарядното може да се получи пръскане на акумулаторната устройство за батериите, (2) за батериите и...
 • Page 58 ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ ► Фиг.1 Блокиращ бутон Пусков прекъсвач Капак на диска Регулиращ винт (за долно гранично положение) Регулиращ болт (за Рамо на стопера Торбичка за прах Ъгломер за скосяване максимална дебелина на рязане) Предпазител на реже- Вертикално менгеме Водещ ограничител Държач...
 • Page 59 ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментът не работи само с Състояние на индикатора на акумулатор- Оставащ ната батерия капацитет една акумулаторна батерия. на акуму- латорната Система за защита на инструмента батерия Вкл. Изкл. Мига /акумулаторната батерия 50% до 100% Инструментът е оборудван със система за защита на...
 • Page 60 предпазителят се повреди вследствие на стареене до сериозно нараняване по време на работа. или излагане на УВ лъчи, се обърнете към сервиз ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на Makita за нов предпазител. НЕ СВАЛЯЙТЕ ИЛИ Никога не използ- ОТСТРАНЯВАЙТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ. вайте инструмента, ако предпазителят на...
 • Page 61 Разхлабете двата притискателни винта, които ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След инсталиране обезопасяват плъзгачите. на нов режещ диск и при извадена акумула- ► Фиг.14: 1. Винт с крилчата глава торна батерия, винаги проверявайте, дали Издърпайте носача към себе си. режещият диск не влиза в контакт с някаква част...
 • Page 62 всеки ъгъл от 30°. инструмента и сериозно нараняване. Върнете Разхлабете и отстранете винта, който държи лоста. инструмента в сервизен център на Makita за пра- Отстранете лоста и отново го монтирайте така, че вилен ремонт ПРЕДИ по-нататъшна употреба. да е насочен малко над хоризонталната линия. След...
 • Page 63 За поставяне и сваляне на диска, използвайте единствено шестостенен Зависи от страната ключ от Makita. Ако не спазвате това, може да се Монтирайте вътрешния фланец със скосената част, получи прекомерно или недостатъчно затягане на насочена навън, върху монтажния вал, след което...
 • Page 64 Закрепване на работния детайл ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако за пръстена е необходимо да монтирате диска върху вала, винаги проверявайте дали е поставен правил- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключително ния пръстен за централния отвор за диска, важно е винаги правилно да закрепвате който ще ползвате, между вътрешния и външ- работния...
 • Page 65 Хоризонтално менгеме Експлоатация Допълнителни аксесоари ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захванете работния инструмента се уверете, че режещият диск не е детайл само когато показалецът е в най-гор- в контакт с детайла. Включване на инструмента, ната си позиция. Ако не направите това, детай- когато...
 • Page 66 Натиснете стойката към водещия ограничител Рязане под ъгъл докрай и затегнете двата притискателни винта, които обезопасяват плъзгачите, по посока на часов- Виж по-горе "Регулиране на ъгъла на срязване". никовата стрелка, за да захванете стойката. Рязане под наклон Закрепете работния детайл с подходящ тип менгеме. Включете...
 • Page 67 Таблица (A) Съставно рязане – Позиция Ъгъл на Ъгъл на рязане Съставното рязане е процесът, при който се изпъл- на скосяване нява ъгъл на скосяване едновременно с изрязва- профила Тип Тип 45° Тип Тип 45° във нето на обработвания детайл под ъгъл на рязане. 52/38°...
 • Page 68 При рязане на екструдирани алуминиеви профили Рязане на повтарящи се дължини използвайте дистанциращи блокчета или отпадъчни парчета, както е показано на фигурата, за да пре- Когато режете няколко детайла на една и съща дъл- дотвратите деформиране на алуминия. При рязане жина, варираща...
 • Page 69 Ъгъл на рязане Пренасяне на машината Натиснете стойката към водещия ограничител и затегнете двата притискателни винта, за да фикси- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Застопоряващият рате стойката. щифт е предназначен единствено за транспор- тиране и съхранение и никога не трябва да се Завъртете въртящата се основа така, че пока- използва...
 • Page 70 За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж- ката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- трове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Препоръчва...
 • Page 71 HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: DLS714 Promjer lista 190 mm Debljina tijela lista 1,3 mm - 2,0 mm Promjer (ovisno o državi) rupe (osovina) 20 mm ili 15,88 mm Maks. kut reza Lijevo 47°, Desno 57° Maks. kut nagiba Lijevo 45°, Desno 5°...
 • Page 72 štitnik kao ručku za nošenje. Samo za države članice Europske unije 12. Nemojte koristiti pilu bez postavljenih štitnika. Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Prije svake uporabe provjerite je li štitnik lista Oznaka stroja: Bežična potezno-nagibna pila ispravno zatvoren.
 • Page 73 42. Budite oprezni prilikom izrade ureza. 18. Prije svakog rezanja provjerite je li alat stabilan. 19. Po potrebi alat pričvrstite za radni stol. 43. Neka prašina koja nastaje uslijed rada sadrži kemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, 20. Duge radne materijale poduprite odgovaraju- urođene mane ili drugu reproduktivnu štetu.
 • Page 74 Uvijek upotrebljavajte originalne ostavite da se ohladi. baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti Napunite bateriju ako je ne mislite koristiti do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu duže vrijeme (duže od 6 mjeseci).
 • Page 75 ► Sl.5: 1. Crveni indikator 2. Gumb 3. Baterija Stanje indikatora baterije Preostali kapacitet Za uklanjanje bateriju gurnite van iz alata pritiskom baterije gumba na prednjoj strani uloška. Uključeno Isključeno Treperi Za umetanje baterije poravnajte jezičac na bateriji s uto- 50 % do rom u kućištu i gurnite je na mjesto.
 • Page 76 štitnik lista. Ako se štitnik ošteti uslijed Igla zaustavljača trošenja ili izlaganja UV svjetlu, obratite se servi- snom centru tvrtke Makita za zamjenu. NEMOJTE PRITISKATI ILI UKLANJATI ŠTITNIK. OPREZ: Uvijek držite ručku tijekom otpušta- nja igle zaustavljača. U suprotnom će ručka posko- Postavljanje ploče za zasjek...
 • Page 77 Pomoću imbus ključa okrenite vijak za prilagođa- Namještanje nagiba vanje dok list pile ne bude malo ispod presjeka vodilice i gornje površine rotacijske osnovne ploče. Da biste prilagodili kut nagiba, otpustite polugu na ► Sl.18 stražnjoj strani alata u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
 • Page 78 OPREZ: Za montiranje ili uklanjanje lista kori- prekidač može uzrokovati nehotično uključenje i stite samo imbus ključ tvrtke Makita. U suprotnom ozbiljne tjelesne ozljede. Vratite alat u servisni cen- može doći do prekomjernog ili nedovoljnog zatezanja tar uređaja MAKITA radi potrebnih popravka PRIJE imbus vijka.
 • Page 79 Vratite štitnik lista i središnji poklopac u prvotni Da biste pričvrstili pričvršćivač, poravnajte gornji dio položaj. Zatim pritegnite imbus vijak u smjeru kazaljke pričvršćivača s trokutastom oznakom na vrećici za na satu da biste učvrstili središnji poklopac. prašinu. Kada vrećica za prašinu bude napunjena do pola, Otpustite ručku u podignutom položaju povlače- uklonite je s alata i izvucite zatvarač.
 • Page 80 Vodoravni škripac Dodatni pribor UPOZORENJE: Provjerite dodiruje li list UPOZORENJE: Pričvrstite izradak samo izradak i sl. prije nego što uključite sklopku. kada je indikator u najvišem položaju. U suprot- Uključivanje alata dok list dodiruje izradak može prou- nom može doći do nedovoljnog učvršćivanja izratka. zročiti povratni udar i ozbiljne tjelesne ozljede.
 • Page 81 Klizno (potisno) rezanje (rezanje Kutni rez širokih izradaka) UPOZORENJE: Nakon postavljanja lista za kutni rez, a prije pokretanja alata, provjerite mogu UPOZORENJE: Prilikom kliznog rezanja li se kućište i list slobodno kretati u cijelom ras- prvo u potpunosti povucite kućište prema sebi i ponu kretanja za planirani rez.
 • Page 82 Primjer: Rezanje krunskih i konkavnih Rezanje krunskog vijenca od 52/38° za položaj (a) na vijenaca slici iznad: • Nagnite i učvrstite kut nagiba na 33,9° LIJEVO. Krunski i konkavni vijenci mogu se izrezati na složenoj • Podesite i učvrstite kut za pravokutni spoj na 31,6° nagibnoj pili dok su vijenci ravno položeni na rotacijsku DESNO.
 • Page 83 Uklonite bateriju. NAPOMENA: Kada je drvena obloga spojena, Učvrstite list pod kutom nagiba od 0° i rotacijskom nemojte okretati rotacijsku osnovnu ploču dok je osnovnom pločom pod potpunim desnim kutom za ručka spuštena. List i/ili drvena obloga mogli bi se pravokutni spoj.
 • Page 84 UPOZORENJE: Ovaj dodatni pribor i dodaci 0°. tvrtke Makita preporučuju se za uporabu s vašim ► Sl.58: 1. Vijak 2. Mjerač pravokutnog spoja alatom tvrtke Makita opisanim u ovom priručniku. 3. Pokazivač...
 • Page 85 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DLS714 Дијаметар на сечилото 190 мм Дебелина на телото на сечилото 1,3 мм - 2,0 мм Дијаметар на дупка (осовина) (конкретно за држава) 20 мм или 15,88 мм Макс. агол на спој Лево 47°, Десно 57°...
 • Page 86 Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е секоја употреба. Не работете со пилата ако достапно од: штитникот на сечилото не се движи слободно Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium и не се затвора веднаш. Никогаш немојте 16.1.2015 да го стегнувате или врзувате штитникот на...
 • Page 87 15. Кога алатот е опремен со ласер или со LED, 34. Цврсто држете ја рачката. Имајте предвид дека при стартување и запирање, сечилото не заменувајте го ласерот или LED-от со поинаков тип. За поправка, побарајте помош се движи малку нагоре или надолу. од...
 • Page 88 Користете само оригинални резултира со губење на вашиот вид. батерии на Makita. Користењето неоригинални Не предизвикувајте спој на касетата за батерии на Makita или батерии што се изменети батеријата. може да резултира со распукување на батеријата, Не допирајте ги контактите со никаков...
 • Page 89 ► Сл.2 Лизгачка шипка (горна) Крилеста навртка Имбус-клуч Клемаста завртка (за (за заклучување на заклучување на држач) горната лизгачка шипка) Лост (за нагодување Лизгачка шипка (долна) Крилеста навртка агол на закосеност) (за заклучување на долната лизгачка шипка) За вметнување на касетата за батеријата, МЕСТЕЊЕ...
 • Page 90 Заштита од прекумерно празнење НАПОМЕНА: Во зависност од условите на користење и амбиенталната температура, Кога капацитетот на батеријата ќе падне на ниско ниво, индикацијата може да се разликува во мала мера алатот автоматски се исклучува. Ако производот не од реалниот капацитет. работи...
 • Page 91 Ако штитникот се оштети со текот на времето или поради изложување на ултравиолетова светлина, Овој алат е фабрички нагоден да обезбедува обратете се во сервисен центар на Makita за максимален капацитет на сечење за сечило од 190 замена. НЕМОЈТЕ ДА ГО БЛОКИРАТЕ ИЛИ...
 • Page 92 Вртете го сечилото со рака додека ја држите Нагодување на аголот на рачката целосно спуштена за да се осигурите дека закосеност сечилото не допира ниту еден од деловите на долната основа. Ако е потребно, извршете мали За да го нагодите аголот на закосеност, олабавете го нагодувања.
 • Page 93 резултира со ненамерно стартување на алатот држачот за клуч. и тешка телесна повреда. Вратете го алатот во ► Сл.28: 1. Држач за клуч 2. Имбус-клуч сервисен центар на Makita за соодветна поправка Монтирање или отстранување на ПРЕД натамошна употреба. сечилото...
 • Page 94 ► Сл.30: 1. Средишен капак 2. Завртка со имбус- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да го глава 3. Имбус-клуч 4. Заштитник на монтирате сечилото на вретеното, секогаш сечилото бидете сигурни дека помеѓу внатрешната и Притиснете ја блокадата на оската за да го надворешната фланша е монтиран правилниот блокирате...
 • Page 95 Обезбедување на работниот Хоризонтално менгеме материјал Опционален прибор ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прицврстете го Многу е важно работниот материјал само кога индикаторот е секогаш да го прицврстувате работниот на највисоката положба. Во спротивно, можно материјал правилно со соодветен вид на е работниот материјал да не биде доволно менгеме.
 • Page 96 Прицврстете го работниот материјал со РАБОТЕЊЕ соодветниот тип на менгеме. Вклучете го алатот без сечилото да е во допир со што било и почекајте додека сечилото не ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурете постигне целосна брзина пред да го спуштите. сечилото да не е во допир со работниот материјал...
 • Page 97 Сечење спој ЗАБЕЛЕШКА: Кога ја притискате рачката надолу, применете притисок паралелно со сечилото. Ако се примени сила вертикално на Погледнете во претходниот дел „Нагодување на вртливата основа или ако насоката на притисок се аголот на спојот“. промени при сечењето, ќе се наруши прецизноста Закосено...
 • Page 98 Во случај на лево закосено сечење ВНИМАНИЕ: Никогаш не обидувајте се ► Сл.50: 1. Внатрешен агол 2. Надворешен агол да сечете дебели или кружни алуминиумски профили. Дебелите алуминиумски профили Табела (А) може да се разлабават при сечењето, а кружните алуминиумски профили не може да се прицврстат –...
 • Page 99 Порамнете ја линијата на сечење на вашиот ВНИМАНИЕ: Секогаш фиксирајте ги сите работен материјал или на левата или на десната подвижни делови пред да го пренесувате страна од жлебот во таблата со засеци, и додека алатот. Ако делови на алатот се движат или се го...
 • Page 100 на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени Агол на закосеност сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. Агол на закосеност од 0° ► Сл.59: 1. Лост 2. Држач на рака 3. Завртка за...
 • Page 101 СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DLS714 Пречник листа 190 мм Дебљина тела листа 1,3 мм – 2,0 мм Пречник отвора (вретена) (у зависности од земље) 20 мм или 15,88 мм Макс. угао искошења Лево 47°, десно 57° Макс. угао закошења...
 • Page 102 ЕЗ декларација о усаглашености материјалу који се реже. Само за европске земље Пре ношења алата увек фиксирајте све Makita изјављује да су следеће машине: покретне делове. Када подижете или носите Ознака машине: Бежична клизна комбинована алат, немојте да користите штитник као...
 • Page 103 34. Чврсто држите ручку. Имајте у виду да се 15. Када је алат опремљен ласером или ЛЕД осветљењем, немојте да га замењујете тестера мало помера навише или наниже ласером или ЛЕД светлом другог типа. приликом покретања и заустављања. Обратите се овлашћеном сервисном центру 35.
 • Page 104 доведе до пуцања батерије, које може да изазове пожар, телесне повреде или штету. То ће такође поништити Избегавајте складиштење улошка гаранцију компаније Makita за Makita алат и пуњач. батерије у кутији са другим металним предметима као што ексери, новчићи итд.
 • Page 105 ПОСТАВЉАЊЕ ПАЖЊА: Увек до краја гурните уложак батерије тако да се црвени индикатор не види. У супротном, он случајно може испасти из алата и Постављање на радни сто повредити вас или неку особу у вашој близини. ПАЖЊА: Немојте на силу да постављате УПОЗОРЕЊЕ: Постарајте...
 • Page 106 Функција аутоматске промене Статус индикатора батерије Преостали капацитет брзине батерије Укључено Искључено Трепће ► Слика8: 1. Индикатор режима Од 50% до 100% Стање индикатора режима Режим рада Режим велике брзине Од 20% до Режим великог момента Од 0% до Овај алат има „режим велике брзине“ и „режим великог...
 • Page 107 Уклоните уложак батерије. Затим гурните дејства УВ зрака, обратите се сервисном центру клизач до краја према паралелном граничнику и до компаније Makita да бисте набавили нови штитник. краја спустите ручку. НЕМОЈТЕ ДА НЕУТРАЛИШЕТЕ ИЛИ УКЛАЊАТЕ ► Слика17: 1. Завртањ за подешавање...
 • Page 108 доведе до ненамерног покретања алата и тешких нагните клизач благо налево и притисните дугме телесних повреда. ПРЕ даље употребе вратите за отпуштање. Држећи притиснуто дугме за алат сервисном центру компаније Makita ради отпуштање, нагните лист тестере надесно. Затим адекватне поправке. затегните полугу.
 • Page 109 доведе до тешких телесних повреда. из блокираног положаја. Да бисте укључили алат, гурните полугу за ослобађање штитника листа ПАЖЊА: Користите само испоручени Makita навише, притисните дугме за ослобађање из имбус кључ за постављање или уклањање блокираног положаја и повуците окидач прекидача.
 • Page 110 Ослободите ручку из подигнутог положаја тако Врећа за прашину што ћете повући клин за блокаду. Спустите ручку да бисте се уверили да се штитник листа правилно Опциони додатни прибор помера. Употреба вреће за прашину чини поступак резања Пре резања се уверите да је брава осовине чистијим, а...
 • Page 111 Поставите полугу стеге у складу са дебљином и ► Слика41: 1. Држач 2. Склоп држача обликом предмета обраде и причврстите полугу Приликом резања дугачких предмета обраде стеге затезањем горњег завртња. Ако горњи користите склоп са шипкама и држачима (опциони завртањ додирује паралелни граничник, поставите прибор).
 • Page 112 Гурните клизач према паралелном граничнику Косо резање до краја и затегните у смеру кретања казаљке на сату два завртња за причвршћивање који фиксирају Погледајте раније обрађени одељак „Подешавање клизне шипке да бисте причврстили клизач. угла искошења“. Причврстите предмет обраде одговарајућом Резање...
 • Page 113 Табела (Б) Угао искошења Угао закошења Лево и десно 45° Лево 0° – 45° – Положај Ивица Обрађени део лајсне на лајсне уз Десно 50° Лево 0° – 40° слици паралелни Десно 55° Лево 0° – 30° граничник Десно 57° Лево...
 • Page 114 Дрвена оплата Резање жлебова УПОЗОРЕЊЕ: УПОЗОРЕЊЕ: Завртњима причврстите Немојте покушавати да дрвену оплату за паралелни граничник. изведете ову врсту резања користећи шири Завртње је потребно поставити тако да њихове лист или лист за жлебове. Ако покушате да главе буду испод површине дрвене оплате направите...
 • Page 115 показивач тако да показује 0°. само ако поправке, свако друго одржавање или ► Слика58: 1. Завртањ 2. Скала искошења подешавање, препустите овлашћеном сервису 3. Показивач компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Угао закошења Makita. Угао закошења од 0°...
 • Page 116 ОПЦИОНИ ПРИБОР УПОЗОРЕЊЕ: Уз ваш Makita алат описан у овом упутству препоручује се коришћење следећег Makita прибора или додатака. Коришћење било каквог другог прибора или додатака може да доведе до тешких телесних повреда. УПОЗОРЕЊЕ: Makita прибор или додатке користите искључиво за наведене намене.
 • Page 117 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DLS714 Diametrul pânzei 190 mm Grosimea corpului pânzei 1,3 mm - 2,0 mm Diametru orificiu (arbore) (diferă în funcţie de ţară) 20 mm sau 15,88 mm Unghi maxim de tăiere oblică Stânga 47°, dreapta 57°...
 • Page 118 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/EC este pânzei înainte de fiecare utilizare. Nu folosiţi disponibil de la: ferăstrăul dacă apărătoarea pânzei nu se Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia mişcă liber şi nu se închide instantaneu. Nu 16.1.2015 blocaţi sau legaţi niciodată apărătoarea pânzei în poziţie deschisă.
 • Page 119 36. Înainte de utilizarea maşinii pe piesa pro- 15. Când maşina este prevăzută cu un laser sau LED, înlocuiţi laserul sau LED-ul doar cu ace- priu-zisă, lăsaţi-o să funcţioneze în gol pentru laşi tip. Apelaţi la un centru de service autorizat un timp.
 • Page 120 ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita Nu expuneţi cartuşul acumulatorului la originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi apă sau ploaie. acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, Un scurtcircuit al acumulatorului poate provocând incendii, leziuni corporale şi daune.
 • Page 121 INSTALARE ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- mulatorului complet, până când indicatorul roşu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate Montarea bancului cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- neavoastră sau a persoanelor din jur. AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că maşina nu ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului se va mişca pe suprafaţa de susţinere.
 • Page 122 Funcţie de schimbare automată a Stare indicator acumulator Capacitatea rămasă a turaţiei acumulato- rului Pornit Oprit Iluminare ► Fig.8: 1. Indicator mod intermitentă între 50% şi Stare indicator mod Mod de operare 100% Mod turaţie ridicată între 20% şi Mod cuplu ridicat între 0% şi Această...
 • Page 123 în care pânza de ferăstrău razele ultraviolete, contactaţi un centru de service ajunge puţin sub intersecţia ghidajului opritor şi supra- Makita pentru a procura o apărătoare nouă. NU faţa superioară a tălpii rotative. DEZACTIVAŢI SAU DEMONTAŢI APĂRĂTOAREA.
 • Page 124 Apoi strângeţi pârghia ferm în sens orar tală, cauzând leziuni grave. Returnaţi maşina la un pentru a fixa braţul. centru de service Makita pentru efectuarea reparaţii- ► Fig.24: 1. Indicator 2. Scală pentru înclinaţie 3. Braţ lor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea acesteia.
 • Page 125 ► Fig.34: 1. Flanşă exterioară 2. Pânză de ferăstrău 3. Flanşă interioară 4. Şurub cu cap hexa- ATENŢIE: Folosiţi numai cheia imbus Makita gonal (cu filet pe stânga) 5. Arbore livrată pentru montarea şi demontarea pânzei. Pentru maşină cu inel Nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la...
 • Page 126 ► Fig.36: 1. Flanşă exterioară 2. Pânză de ferăstrău Instalaţi menghina verticală fie pe partea stângă, fie pe 3. Flanşă interioară 4. Şurub cu cap hexa- partea dreaptă a ghidajului opritor sau a ansamblului gonal (cu filet pe stânga) 5. Arbore 6. Piesă suport (accesoriu opţional).
 • Page 127 Suporturile şi ansamblul suport (accesoriu opţional) Împingeţi sania complet către ghidajul opritor şi pot fi instalate pe fiecare parte, reprezentând un mijloc strângeţi în sens orar cele două şuruburi de strângere convenabil de sprijinire orizontală a pieselor. care fixează glisierele pentru a fixa sania. Instalaţi-le pe părţile laterale ale maşinii, apoi strângeţi Fixaţi piesa de prelucrat cu tipul corespunzător de ferm şuruburile pentru a le asigura.
 • Page 128 Când executaţi tăieri combinate, consultaţi explicaţiile Tăierea înclinată de la „Tăierea prin apăsare", „Tăierea prin glisare", „Tăierea oblică" şi „Tăierea înclinată". AVERTIZARE: După fixarea pânzei pentru o Tăierea de cornişe şi plinte tăiere înclinată, înainte de a opera maşina, asi- guraţi-vă...
 • Page 129 Tabel (B) Placaj de lemn – Poziţia Muchie profil Piesă finită profilurilor sprijinită AVERTIZARE: Folosiţi şuruburi pentru din figură pe ghidajul a ataşa placajul de lemn la ghidajul opritor. opritor Şuruburile trebuie instalate astfel încât capetele Pentru colţ Muchia de Piesa finită...
 • Page 130 Tăierea nuturilor ÎNTREŢINERE AVERTIZARE: Nu încercaţi să efectuaţi acest AVERTIZARE: Asiguraţi-vă întotdeauna că tip de tăiere utilizând o pânză largă sau o pânză pânza este ascuţită şi curată pentru a obţine dado. Încercarea de a efectua o tăiere tip canelură cu performanţe optime în condiţii de siguranţă.
 • Page 131 încât glisiera să fie complet intro- dusă în talpa rotativă. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. 131 ROMÂNĂ...
 • Page 132 УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLS714 Діаметр диска 190 мм Товщина диска 1,3—2,0 мм Діаметр отвору (провідного валу) (залежить від країни) 20 мм або 15,88 мм Макс. косий кут Лівий 47°, правий 57° Макс. кут нахилу Лівий 45°, правий 5°...
 • Page 133 пили (диски пили по можливості слід пере- Тільки для країн Європи носити в тримачі) та грубими матеріалами. Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: Позначення обладнання: Акумуляторна пересувна Під час різання слід приєднати пристрій для комбінована пила для різання під кутом...
 • Page 134 33. Диск не повинен торкатися поворотної 13. Слідкуйте за тим, щоб на підлозі не було сипких матеріалів, наприклад тирси та основи в найнижчому положенні. обрізків. 34. Слід міцно триматися за ручку. Пам’ятайте, що пила мимовільно пересувається вгору 14. Використовуйте тільки такі диски пили, на яких...
 • Page 135 Використовуйте тільки акуму- втрати зору. лятори Makita. Використання акумуляторів, інших Не закоротіть касету з акумулятором. ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- торів, конструкцію яких було змінено, може призве- Не слід торкатися клем будь яким стру- сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, мопровідним...
 • Page 136 ► Рис.2 Пересувна рейка Гвинт з накатаною Шестигранний ключ Затискний гвинт (для (верхня) головкою (для блоку- блокування тримача) вання верхньої пере- сувної рейки) Важіль (регулювання Пересувна рейка Гвинт з накатаною кута нахилу) (нижня) головкою (для блоку- вання нижньої пересув- ної рейки) Щоб...
 • Page 137 Захист від надмірного розрядження ПРИМІТКА: Залежно від умов використання та температури оточуючого середовища показання Коли заряд акумулятора стає замалим, інструмент можуть незначним чином відрізнятися від дійсного автоматично зупиняється. Якщо інструмент не пра- ресурсу. цює, навіть коли задіяні вмикачі, необхідно витягнути з...
 • Page 138 тривалу експлуатацію або внаслідок впливу уль- ► Рис.17: 1. Болт регулювання 2. Напрямна планка трафіолетового випромінювання зверніться до центру обслуговування Makita для його заміни. Шестигранним ключем крутіть болт регулю- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПОШКОДЖУВАТИ АБО вання до тих пір, поки диск пили не опиниться трохи...
 • Page 139 травми. ПЕРЕД подальшим використанням інстру- стрілкою годинника, щоб закріпити плече. мент слід здати в ремонт до сервісного центру ► Рис.24: 1. Покажчик 2. Шкала нахилу 3. Плече Makita. Щоб нахилити диск управо, утримуйте ручку та ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ злегка нахиліть каретку, потім натисніть кнопку...
 • Page 140 ного кожуха диска угору, натисніть на кнопку блоку- тям диска слід використовувати тільки шес- вання вимкненого положення та натисніть на курок тигранний ключ виробництва компанії Makita, вмикача. Для того щоб зупинити роботу, курок вми- що входить до комплекту постачання. Якщо цю...
 • Page 141 Установіть захисний кожух та центральну ОБЕРЕЖНО: Переконайтеся, що частина кришку в початкове положення. Потім затягніть болт «а» на внутрішньому фланці, призначена для із внутрішнім шестигранником центральної кришки, встановлення диска, яка направлена назовні, повертаючи його за годинниковою стрілкою, щоб точно підходить до отвору «а» диска пили. закріпити...
 • Page 142 ► Рис.39: 1. Затискне плече 2. Затискний штифт Встановіть їх збоку інструмента та зафіксуйте, міцно 3. Напрямна планка 4. Тримач 5. Тримач затягнувши гвинти. у зборі 6. Затискна ручка 7. Нижній гвинт ► Рис.41: 1. Тримач 2. Тримач у зборі 8.
 • Page 143 Деталі висотою до 52 мм та шириною до 97 мм Різання під косим кутом можна різати наведеним нижче способом. Проштовхніть каретку до напрямної планки до Див. розділ вище «Регулювання косого кута». упора та затягніть два затискні гвинти, що кріплять Різання з кутом нахилу пересувні...
 • Page 144 Таблиця (A) Косий кут Кут нахилу Лівий та правий 45° Лівий 0—45° – Поло- Кут нахилу Косий кут ження Правий 50° Лівий 0—40° Тип Тип 45° Тип Тип 45° галтелі 52/38° 52/38° Правий 55° Лівий 0—30° на малюнку Правий 57° Лівий...
 • Page 145 Для кріплення алюмінієвого профілю користуйтеся Вирівняйте лінію різання на деталі з лівим або правим проміжними блоками або шматком із відходів, як боком паза на щитку з пропилом, та, утримуючи деталь показано на малюнку, щоб запобігти деформації від зсунення, перемістіть набірну пластину урівень із кін- алюмінію.
 • Page 146 Опустіть ручку до упора та заблокуйте її в Перевірте, чи вказує покажчик на 0° на кутовій опущеному положенні, натиснувши на стопорний шкалі. Якщо покажчик не вказує на 0°, відкрутіть штифт. гвинт, що кріпить покажчик та регулюйте покажчик, доки він не буде вказувати на 0°. Переносіть...
 • Page 147 приладдя або насадок може призвести до серйоз- них травм. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте при- ладдя або насадки Makita виключно за призна- ченням. Неналежне використання приладдя або насадки може призвести до серйозних травм. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь...
 • Page 148 РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLS714 Диаметр диска 190 мм Толщина ножа 1,3 мм - 2,0 мм Диаметр отверстия (шпинделя), в зависимости от страны 20 мм или 15,88 мм Макс. угол резки влево 47°, вправо 57° Макс. угол скоса...
 • Page 149 Данный инструмент предназначен для точного рас- Ясуси Фукайа (Yasushi Fukaya) пиливания деревянных деталей под прямым углом и Директор под другими углами. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Используйте пилу только для резки древесины, алюминия или подобных материалов. Общие рекомендации по Шум...
 • Page 150 12. Не эксплуатируйте пилу без установленных 29. Убедитесь в прочном креплении поворот- ограждений. Перед каждым использова- ного основания и в его неподвижности во нием проверяйте ограждение полотна. Не время выполнения работ. эксплуатируйте пилу, если ограждение 30. В целях вашей безопасности, перед нача- полотна...
 • Page 151 ного блока. взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- дению имущества. Это также автоматически анну- Не разбирайте аккумуляторный блок. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное Если время работы аккумуляторного блока устройство Makita. значительно сократилось, немедленно пре- кратите работу. В противном случае, может...
 • Page 152 ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ► Рис.1 Кнопка разблокировки Триггерный Корпус для диска Регулировочный винт переключатель (для нижнего предель- ного положения) Регулировочный болт Стопорный рычаг Пылесборный мешок Шкала угла скоса (для максимальной режущей способности) Ограждение диска Вертикальные тиски Направляющая Держатель линейка Рычаг блокировки Рукоятка...
 • Page 153 Индикация оставшегося заряда ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент не будет работать с одним аккумуляторным блоком. аккумулятора Система защиты инструмента/ Только для блоков аккумулятора с аккумулятора индикатором ► Рис.7: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки На инструменте предусмотрена система защиты инстру- Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке мента/аккумулятора.
 • Page 154 ограждения со временем или под воздействием инструментом, если ограждение диска или ультрафиолетовых лучей свяжитесь с сервисным пружина повреждены, неисправны или сняты. центром компании Makita, чтобы получить новое Эксплуатация инструмента с поврежденным, ограждение. НЕ ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ неисправным или снятым ограждением может...
 • Page 155 Данный инструмент оборудован вспомогательным ПРИМЕЧАНИЕ: Установив угол скоса, убе- ограждением. Вспомогательное ограждение обычно дитесь в правильной регулировке планок для обращено внутрь. Однако при выполнении резки с пропилов. Правильная регулировка планок для левым скосом откидывайте его наружу. пропилов помогает добиться надлежащей опоры для...
 • Page 156 После использования ключ можно установить в держатель для хранения. может случайно включиться и причинить тяжелую ► Рис.28: 1. Держатель ключа 2. Шестигранный травму. Верните инструмент в сервисный центр Makita для надлежащего ремонта ДО продолже- ключ ния его эксплуатации. Установка или снятие пильного ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ...
 • Page 157 ► Рис.30: 1. Центральная крышка 2. Болт Для инструмента с кольцом с внутренним шестигранником ► Рис.35: 1. Наружный фланец 2. Пильный диск 3. Шестигранный ключ 4. Ограждение 3. Внутренний фланец 4. Болт с внутрен- диска ним шестигранником (с левой резьбой) 5.
 • Page 158 Горизонтальный зажим ПРИМЕЧАНИЕ: Подсоединение пылесоса к пиле повышает чистоту операций. Дополнительные принадлежности Крепление обрабатываемой ОСТОРОЖНО: Беритесь за обрабатывае- детали мую деталь только в том случае, когда инди- катор находится в самом верхнем положении. Несоблюдение данного требования может приве- ОСТОРОЖНО: Очень важно правильно сти...
 • Page 159 Включите инструмент - при этом режущий ЭКСПЛУАТАЦИЯ диск не должен соприкасаться с обрабатываемой деталью - и перед тем, как опустить диск, дождитесь пока он не наберет максимальные обороты. ОСТОРОЖНО: Перед включением выклю- Затем плавно опустите ручку в крайнее ниж- чателя убедитесь, что диск не касается детали. нее...
 • Page 160 Резка со скосом Угол резки Угол скоса Влево и вправо 45° Влево 0 - 45° ОСТОРОЖНО: После настройки диска для Вправо 50° Влево 0 - 40° снятия фаски, прежде чем приступать к работе, Вправо 55° Влево 0 - 30° убедитесь, что каретка и диск смогут свободно Вправо...
 • Page 161 Таблица (B) Деревянная облицовка – Положение Край пояска Готовая пояска на у огражде- деталь ОСТОРОЖНО: Используйте винты для рисунке ния направ- крепления деревянной облицовки к направ- ляющей ляющей линейке. Винты необходимо устанав- Для внутрен- Край, каса- Готовая ливать так, чтобы их головки располагались него...
 • Page 162 Полностью опустите ручку и нажмите на сто- ПРИМЕЧАНИЕ: Использование блока держателей порный штифт, чтобы зафиксировать ее в опущен- со стержнями (дополнительная принадлежность) ном положении. обеспечивает резку одинаковой длины 2 200 мм. Переносите инструмент, держась за обе сто- Резка пазов роны основания инструмента. Снятие держателей, пылесборного...
 • Page 163 0° (нижний болт) на правой стороне кронштейна на ОСТОРОЖНО: Используйте принадлеж- два или три оборота против часовой стрелки, чтобы ности или приспособления Makita только по наклонить диск вправо. назначению. Неправильное использование при- Аккуратно поворачивайте регулировочный болт надлежности или приспособления может привести...
 • Page 164 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885417B967 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20160602...