Download  Print this page

Ελληνικά - Black & Decker VO1700A Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ενδεδειγμένη χρήση
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Black & Decker έχει σχεδιαστεί
για το σκούπισμα ξηρών ουσιών.
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά
μηχανήματα, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές
οδηγίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των
παρακάτω, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά
ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή προσθήκης ή η
απόδοση οποιασδήποτε λειτουργίας με αυτή τη συσκευή,
εκτός αυτών που προτείνονται σε αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών, εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να ανατρέξετε
σε αυτό στο μέλλον.
Χρήση της συσκευής σας
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας πριν τη
συνδέσετε ή την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
Μην τραβήξετε ποτέ το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος για
να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Διατηρείτε το
καλώδιο τροφοδοσίας σε απόσταση από πηγές
θερμότητας, λάδια και από αιχμηρά άκρα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί κατά τη
χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα.
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν
χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε
εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.
Ασφάλεια τρίτων
Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή σε άτομα που δεν
έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών να
χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να πλησιάζουν στο
χώρο εργασίας ή να αγγίζουν τη συσκευή ή το καλώδιο
τροφοδοσίας της. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε παιδιά, πρέπει να τα επιτηρείτε στενά.
Μετά τη χρήση
Πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση και πριν
αλλάξετε, καθαρίσετε ή ελέγξετε οποιαδήποτε εξαρτήματά
της, πρέπει πρώτα να τη θέσετε εκτός λειτουργίας και να
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή θα πρέπει να
αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο. Τα παιδιά δεν πρέπει να
έχουν πρόσβαση στις αποθηκευμένες συσκευές.
Έλεγχος και επισκευές
Πριν τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν φθαρμένα ή
ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε για εξαρτήματα που
πιθανόν να έχουν σπάσει, για διακόπτες που πιθανόν να
έχουν πάθει ζημιά και γενικά κάθε είδους συνθήκες που
θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τη
λειτουργία της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημά της
έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα.
Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις την
επισκευή ή την αντικατάσταση όλων των φθαρμένων ή
ελαττωματικών εξαρτημάτων.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο
τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς, παλαίωσης και
φθοράς.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο
τροφοδοσίας της ή το φις έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει
ελάττωμα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι
κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, πρέπει να επισκευαστεί
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις ώστε να μην
προκύψει κίνδυνος. Μην κόβετε το καλώδιο τροφοδοσίας
και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε μόνοι σας.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε εξαρτήματα εκτός αυτών που
προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτό το εργαλείο φέρει διπλή μόνωση, επομένως
δεν απαιτείται σύρμα γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε αν
η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που
αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων του εργαλείου.
Αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από
νέους η ασταθές άτομα χωρίς επιτήρηση. Τα παιδιά
πρέπει να επιτηρηθούν για να βεβαιωθείτε ότι δεν
παίζουν με το εργαλείο.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή η από
εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών Black & Decker ώστε
να αποφύγετε τους κινδύνους.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας για
ηλεκτρικές σκούπες
Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι τα φίλτρα έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Μην χρησιμοποιείστε τη συσκευή
χωρίς όλα τα φίλτρα στη θέση τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
63

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker VO1700A

  Related Manuals for Black & Decker VO1700A

This manual is also suitable for:

Vo1700Vo1710