Download  Print this page

Dagelijks Gebruik - AEG ABB68811LS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
www.aeg.com
Als de temperatuur in het
apparaat te hoog wordt,
gaat het alarmlampje
knipperen en klinkt er een
alarm.
2. Druk op de FROSTMATIC schakelaar
en het akoestisch signaal zal worden
uitgeschakeld.
3. Druk nogmaals op de FROSTMATIC
schakelaar en het FROSTMATIC
lampje gaat branden. Het apparaat
zal gaan werken.
4.3 Uitschakelen
Draai de thermostaatknop naar de stand
"O" waarna u ongeveer gedurende 2
seconden een geluid hoort.
Het vermogensindicatielampje gaat uit.
4.4 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld. U kunt echter zelf een
temperatuur in het apparaat instellen.
Houd bij de instellingskeuze rekening
met het feit dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur,
• de frequentie waarmee de deur wordt
geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt
bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar
rechtsom om een lagere temperatuur
in het apparaat te verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar
linksom om een hogere temperatuur
in het apparaat te verkrijgen.
4.5 FROSTMATIC-functie
De FROSTMATIC-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt

5. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
voedsel dat reeds is geconserveerd
tegen ongewenste opwarming.
Druk op deze toets om de functie
FROSTMATIC te activeren.
Het FROSTMATIC-lampje verschijnt.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
U kunt de FROSTMATIC-functie voordat
hij automatisch eindigt, uitschakelen
door te drukken op de FROSTMATIC-
knop. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie wordt
uitgeschakeld door een
andere ingestelde
temperatuur te selecteren.
4.6 Alarm bij hoge
temperatuur
Als de temperatuur in de vriezer stijgt tot
een punt waarop de veilige opslag van
ingevroren voedsel niet langer wordt
verzekerd (bijvoorbeeld door
stroomuitval) dan zal er een alarmlampje
knipperen en een akoestisch alarm
worden weergegeven.
Wanneer de vriezer voor de
eerste maal wordt
ingeschakeld, zal het
alarmlampje knipperen
totdat de temperatuur een
veilig niveau bereikt voor het
bewaren van ingevroren
voedsel.
1. U kunt dit waarschuwingsgeluid
uitschakelen door op de
FROSTMATIC -schakelaar te
drukken.
Het FROSTMATIC-lampje verschijnt.
Het alarmlampje zal blijven knipperen
totdat de vereiste temperatuur weer is
bereikt.
2. Laat deFROSTMATIC-schakelaar los
zodra het alarmlampje uit is.
Het FROSTMATIC-controlelampje gaat
uit.

Advertisement

Table of Contents
loading