Download  Print this page

AEG ABB68811LS User Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Probleem
Er is te veel vorst en ijs.
De compressor start niet on-
middellijk na het drukken op
"FROSTMATIC", of na het
veranderen van de tempera-
tuur.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De temperatuur in het appa-
raat is te laag/hoog.
Mogelijke oorzaak
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
De deur is niet correct ge-
sloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
De dop van de waterafvoer
bevindt zich niet op de juiste
plaats.
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
De temperatuur is fout inge-
steld.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De "FROSTMATIC-functie"
is ingeschakeld.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
De deur is niet goed geslo-
ten.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
De deur is te vaak geopend. Open de deur alleen als het
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
NEDERLANDS
Oplossing
Raadpleeg functie "FROST-
MATIC".
Zie 'De deur sluiten'.
Plaats de dop voor de water-
afvoer op de juiste manier.
Pak de producten beter in.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bediening'.
De compressor start na eni-
ge tijd.
Schakel "FROSTMATIC-
functie" handmatig uit of
wacht tot de functie automa-
tisch reset om de tempera-
tuur in te stellen. Raadpleeg
"FROSTMATIC-functie".
Stel een hogere/lagere tem-
peratuur in.
Zie 'De deur sluiten'.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Conserveer minder produc-
ten tegelijk.
Ontdooi het apparaat.
nodig is.
Raadpleeg functie "FROST-
MATIC".
13

Advertisement

Table of Contents
loading