Download  Print this page

Technische Gegevens - AEG ABB68811LS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
14
www.aeg.com
Probleem
Deur gaat niet makkelijk
open.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.

9. TECHNISCHE GEGEVENS

9.1 Productinformatieblad
Handelsmerk
Model
Categorie
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de
resultaten van standaardtests gedurende 24 uur.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de
manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
Opslagvolume in liter, koelkast
Opslagvolume in liter, ster
Opslagvolume in liter, kelderzone
Opslagvolume in liter, wijn
Opslagvolume in liter, totaal
Opslagvolume in liter, diepvries
Opslagvolume in liter, koeler
Opslagvolume in liter, andere ruimten
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste
opslagvolume (l)
Mogelijke oorzaak
Er is geen koude luchtcircu-
latie in het apparaat aanwe-
zig.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te ope-
nen.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
Oplossing
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het appa-
raat is.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
AEG
ABB68811LS 933033719
8. Diepvrieskast
A+
200
-
-
-
-
98
98
-
-
****

Advertisement

Table of Contents
loading