Download  Print this page

Bediening - AEG ABB68811LS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG -
richtlijnen.
3.4 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm

4. BEDIENING

4.1 Bedieningspaneel
Stroomaanduidinglampje
1
Temperatuurregelaar
2
FROSTMATIC verlichting
3
FROSTMATIC schakelaar knop en
4
alarmreset
4.2 Inschakelen
Sluit het apparaat op het lichtnet aan.
1. Draai de thermostaatknop naar
rechts op een gemiddelde stand.
min.
2
200 cm
min.
200 cm
2
1
2
LET OP!
Raadpleeg de montage-
instructies voor de
installatie.
3
4
5
Alarmlampje
5
Het vermogensindicatielampje gaat aan
en er klinkt gedurende 2 seconden een
geluidssignaal.
NEDERLANDS
7

Advertisement

Table of Contents
loading