Download  Print this page

AEG ABB68811LS User Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C
(°C), indien van toepassing
Vorstvrij (J/N), koelkast
Vorstvrij (J/N), vriezer
conserveringsduur bij stroomuitval in h
Vriesvermogen in kg/24h
Klimaatklasse
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit appa-
raat bedoeld is om te gebruiken, in °C
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit appa-
raat bedoeld is om te gebruiken, in °C
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
Ingebouwde apparatuur J/N
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewa-
ren van wijn J/N
9.2 Aanvullende technische
gegevens
Afmetingen van het apparaat
Hoogte
Breedte
10. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
symbool
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
873 mm
540 mm
. Gooi de verpakking in een
-
-
Nee
20
10
SN-N-ST-T
10
43
35
Ja
Nee
Diepte
Spanning (Voltage)
Frequentie
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
NEDERLANDS
15
550 mm
230 - 240 V
50 Hz

Advertisement

Table of Contents
loading