Download  Print this page

Probleemoplossing - AEG ABB68811LS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
12
www.aeg.com
LET OP!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.

8. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat maakt lawaai.
Er is een hoorbaar of zicht-
baar alarm.
De compressor werkt conti-
nu.
Mogelijke oorzaak
Het apparaat is uitgescha-
keld.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
De kast recent is ingescha-
keld.
De temperatuur in het appa-
raat is te hoog.
De temperatuur is fout inge-
steld.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Het voedsel dat in het appa-
raat werd geplaatst, was te
warm.
De deur is niet goed geslo-
ten.
Oplossing
Schakel het apparaat in.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch ap-
paraat op het stopcontact
aan. Bel een gekwalificeerd
elektricien.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bediening'.
Wacht een paar uur en con-
troleer dan nogmaals de
temperatuur.
Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.
Laat voedsel afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat u
het opslaat.
Zie 'De deur sluiten'.

Advertisement

Table of Contents
loading