Download Print this page
Hitachi CM 9SR Handling Instructions Manual

Hitachi CM 9SR Handling Instructions Manual

Advertisement

Diamantsåg
Skæremaskine
Kuttemaskin
Leikkuri
Cutter
CM 9SR
CM 9UBY
CM9UBY
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi CM 9SR

 • Page 1 Diamantsåg Skæremaskine Kuttemaskin Leikkuri Cutter CM 9SR CM 9UBY • CM9UBY Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 2 CM9SR...
 • Page 3 CM9UBY 6.5 mm 8.5 mm 22.5 mm CM9SR 6 mm 7 mm 17 mm Svenska Dansk Norsk Borstskydd Børstedæksel Børstedeksel Tryckknapp (Spindellås) Trykknap (Spindellås) Trykknapp (Spindellås) Spindel Slibespindel Spindel Skruv Skrue Skrue Dammuppsamlingsskydd Støvopsamlingsdæksel Støv oppsamler deksel Mellanlägg Spændeskive Underlagskive til slipeskive Diamanthjul Diamantskive Diamanthjul...
 • Page 4 Suomi English Harjan suojus Brush cover Painike (Kiertimen lukko) Push button (Spindle lock) Akseli Spindle Ruuvi Screw Pölynkeräyskansi Dust collection cover Välilevy Wheel washer Timanttihiomalalaikka Diamond wheel Kiristysmutteri Wheel nut Kiintoavain Wrench Kansi (B) Cover (B) Nupin mutteri Knob nut Putkikädensija Pipe handle Lukkopainike...
 • Page 5 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 6 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i frånläge innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 7 Svenska g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och bort från planet på det roterande hjulet och kör det hårdmetallskär etc. i enlighet med dessa elektriska verktyget på maximal hastighet utan instruktioner, samtidigt belastning i en minut. arbetsförhållanden och det arbete som ska utföras Skadade hjul kommer normalt att gå...
 • Page 8: Tekniska Data

  Svenska Rekyl är resultatet när det elektriska verktyget används i) Stöd paneler eller överdimensionerade arbetsstycken felaktigt och/eller felaktiga användningssätt eller villkor för att minimera risken för hjulklämning och kast. och kan undvikas genom att vidta vederbörliga Stora arbetsstycken tenderar att bågna under sin egen försiktighetsåtgärder som visas nedan.
 • Page 9 Svenska OBSERVERA STANDARD TILLBEHÖR Att lämna vingmuttern lös kan resultera i skada. Dra åt vingmuttern ordentligt efter justering av sågdjupet. (1) Nyckel ................1 (2) Adapter ................ 1 ATT SÄTTA PÅ Rätt till ändringar av standard tillbehör förbehållels. DAMMUPPSAMLINGSSLANGEN ANVÄNDNINGSOMRÅDE När ett material som genererar sågdamm sågas, använd dammuppsamlingsslangen på...
 • Page 10 Material som Reparationer, modifieringar och inspektioner av producerar puderaktiga partiklar, å andra sidan, kan Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi orsaka beläggningar på diamantlagret vilka försämrar auktoriserad serviceverkstad. effektiviteten på sågningen. När beläggningar har Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in...
 • Page 11 Svenska Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871. A-vägd ljudeffektnivå: 111 dB (A) A-vägd ljudtrycksnivå: 100 dB (A) Osäkerhet KpA: 3 dB (A) Använd hörselskydd. Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts enligt EN60745.
 • Page 12 Dansk (Oversættelse af de originale instruktioner) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
 • Page 13 Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt kontrol og montering af skiven skal du placere dig elektriske værktøj. selv og andre i nærheden væk fra skivens f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. omdrejningsplan og køre el-værktøjet ved maksimal Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt hastighed uden belastning i et minut.
 • Page 14 Dansk Store arbejdsstykker har tendens til at bøje nedad pga. el-værktøj tvinges i den modsatte retning af skivens deres vægt. Understøtningen skal placeres under rotationsretning i forhold til det punkt, hvor skiven arbejdsstykket i nærheden af skærelinjen samt i sidder fast. nærheden af arbejdsstykkets kanter på...
 • Page 15 Dansk SPECIFIKATIONER Model CM9SR CM9UBY Spænding (per område)* (110 V, 230 V) Optagen effekt* 2000 W 2600 W Omdr. ubelastet 6600 min –1 Ydre diameter 230 mm Diamantskives mål Tykkelse 2,5 mm Hul-diamater 22,23 mm Max. skæredybde 60 mm Vægt (uden ledning og diamantskive) 7,7 kg 8,1 kg...
 • Page 16: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Dansk (3) Sørg for, at diamanthjulets rotationsretning 2. Tilstopning af diamantskiven modsvarer den retning, der er angivet på gearhuset Sliddet af diamantskivens skærekant varierer, alt efter og installer diamanthjulet som vist på Fig. 1. den type materiale, der skæres i, skærehastigheden etc. (4) Tryk låsestiften ind og fastgør spindelen.
 • Page 17 FORSIGTIG el-værktøj forårsage forbigående spændingsfald eller Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- forstyrrende spændingsudsving. værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- center. Dette el-værktøj er beregnet til tilslutning til et Denne liste over reservedele vil være nyttig, når strømforsyningssystem med den størst mulige tilladte...
 • Page 18 Norsk (Oversettelse av de originale instruksjonene) Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
 • Page 19 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. skal du plassere deg selv og folk i nærheten unna Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe skivens rotasjonsplan og kjøre elektroverktøyet på kanter/blader vil redusere faren for at de låser maks. rotasjonshastighet uten last i ett minutt. seg, samtidig som de vil være lettere å...
 • Page 20 Norsk Skiven kan kjøre seg fast, klatre opp eller gi rekyl hvis materialet og føre til at skiven klatrer ut eller slår ut. Skiven kan hoppe enten mot eller vekk fra operatøren, avhengig elektroverktøyet startes opp igjen med skiven i av retningen på...
 • Page 21 Norsk STANDARD TILBEHØR MONTERING AV STØVSAMLINGSSLANGEN (1) Nøkkel ................. 1 Ved skjæring av materialer som støver mye, brukes (2) Adapter ............... 1 støvsamlingsslangen på følgende måte: Standard tilbehør kan endres uten ytterlige varsel. (1) Ta gummihetten av og monter adapteret (tilbehør). (Fig.
 • Page 22 Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av beskyttende middelet og slite ned diamant-belegget. Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi På den annen side vil materialer som produserer autorisert serviceverksted. støvpartikler foråsake at skiven stoppes til og dette Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn vil redusere skjæreeffekten.
 • Page 23 Norsk Den totale vibrasjonsverdien som er opplyst, er målt i henhold til en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. Det kan også brukes som en foreløpig estimering av eksponering. ADVARSEL Vibrasjons emisjons fra elektroverktøyet kan variere fra den opplyste totalverdien avhengig av hvordan maskinen brukes.
 • Page 24 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN suojalaseja. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 25 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla Käyttötarkoituksesta riippuen käytä kasvosuojusta, huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. suojasilmälaseja tai suojalaseja. Jos tarve vaatii, käytä Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin pölysuojusta, kuulosuojaimia, käsineitä...
 • Page 26 Suomi puristuskohdassa. Hiontalaikat saattavat rikkoutua LEIKKURIN VAROVAISUUSTOIMENPITEET tällaisissa olosuhteissa. Takapotku on tulosta sähkötyökalun virhekäytöstä ja/tai 1. Älä kiinnitä koskaan muita työkaluja paitsi vääristä käyttötoimenpiteistä tai -olosuhteista, ja se timanttihiomalaikkaa, kuten valmistajan ohjeissa on voidaan välttää noudattamalla alla annettuja määritetty. asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. 2.
 • Page 27 Suomi TEKNISET TIEDOT Malli CM9SR CM9UBY Jännite (eroja maasta riippuen)* (110 V, 230 V) Ottoteho* 2000 W 2600 W Kuormittamaton nopeus 6600 min –1 Ulko halk. 230 mm Timanttihiomalaikan mitat Paksuus 2,5 mm Aukon halk. 22,23 mm Maksimi katkaisusyvyys 60 mm Paino (ilman johtoa ja timanttihiomalaikkaa) 7,7 kg 8,1 kg...
 • Page 28 Suomi HUOM hankaavat paksunnetta nopeuttavat Kiinnitä laikan mutteri aina vain varusteisiin timanttikerroksen kulumista. Toisaalta puuterimaista kuuluvalla kiintoavaimella. leikkausroskaa synnyttävät aineet saattavat 2. Poisto tukkeuttaa timanttikerroksen, mikä vähentää Irrota laikan mutteri varusteisiin kuuluvalla leikkaustehokkuutta. Jos tukkeutumia ilmenee, kiintoavaimella ja irrota timanttihiomalaikka. (Kuva leikkausnopeuden lisäämiseen käytetty lisävoima aiheuttaa joskus kipinöintiä...
 • Page 29 Suomi 7. Huolto-osalista Tietoa nimellisjännitteeltään 230 V virtalähteestä (vain HUOMAUTUS mallit CM9SR) Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- Epäsuotuisissa verkko-olosuhteissa tämä sähkötyökalu huoltokeskuksessa. saattaa aiheuttaa lyhytaikaisia jännitteen laskuja tai Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä vaihteluita.
 • Page 30: General Power Tool Safety Warnings

  English (Original instructions) c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the...
 • Page 31: Cut-Off Machine Safety Warnings

  English The eye protection must be capable of stopping flying 5) Service a) Have your power tool serviced by a qualified repair debris generated by various operations. The dust person using only identical replacement parts. mask or respirator must be capable of filtrating This will ensure that the safety of the power tool particles generated by your operation.
 • Page 32: Specifications

  English The operator can control torque reactions or kickback i) Support panels or any oversized workpiece to forces, if proper precautions are taken. minimize the risk of wheel pinching and kickback. b) Never place your hand near the rotating accessory. Large workpieces tend to sag under their own weight.
 • Page 33: Prior To Operation

  English (2) Install the dust collector hose for the power tool in PRIOR TO OPERATION the accessory adaptor. (Fig. 4) CAUTION 1. Power source Always install a rubber cap on the dust collection Ensure that the power source to be utilized conforms adaptor when the dust collection hose is not used.
 • Page 34: Maintenance And Inspection

  For thorough dressing, approximately 5 meters of Repair, modification and inspection of Hitachi Power slightly accelerated cutting at a depth of 10mm in Tools must be carried out by a Hitachi Authorized a relative soft material which produces granular Service Center.
 • Page 35 English Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871. Measured A-weighted sound power level: 111 dB (A). Measured A-weighted sound pressure level: 100 dB (A). Uncertainty KpA: 3 dB (A). Wear hearing protection.
 • Page 38 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 N-2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.hitachi-powertools.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.hitachi-powertools.se...
 • Page 40 This product also conforms to RoHS Directive 2011/65/ overensstemmelse med RoHS direktiv 2011/65/EU. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil. Ltd. is authorized to compile the technical file.

This manual is also suitable for:

Cm 9uby