Hitachi CM 5SB Handling Instructions Manual

Hitachi CM 5SB Handling Instructions Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Diamantsåg
Skæremaskine
Kuttemaskin
Leikkuri
Cutter
CM 5SB
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CM 5SB

 • Page 1 Diamantsåg Skæremaskine Kuttemaskin Leikkuri Cutter CM 5SB Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 2 17mm...
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Tryckknapp (Spindellås) Trykknap (Spindellås) Trykknapp (Spindellås) Spindel Spindel Slibespindel Skruv Skrue Skrue Dammuppsamlingsskydd Støvopsamlingsdæksel Støv oppsamler deksel Mellanlägg Spændeskive Underlagskive til slipeskive Diamanthjul Diamantskive Diamanthjul Skivmutter Møtrik il slibeskive Mutter til slipeskiven Nyckel Nøgle Nøkkel Skydd (A) Dæksel (A) Deksel (A) Stödhandtag...
 • Page 4 Suomi English Painike (Kiertimen lukko) Push button (Spindle lock) Akseli Spindle Ruuvi Screw Pölynkeräyskansi Dust collection cover Välilevy Wheel washer Timanttihiomalalaikka Diamond wheel Kiristysmutteri Wheel nut Kiintoavain Wrench Kansi (A) Cover (A) Sivukädensija Side handle Kytkin Switch Siipimutteri Wing nut Liukuohjain Slide guide Sovitin...
 • Page 5 Symboler Symboler Symboler Det følgende viser symboler, Nedan visas de Følgende symboler som anvendes for maskinen. symboler som används brukes for maskinen. Vær sikker på, at du forstår för maskinen. Se till att Sørg for å forstå deres betydning, inden du du förstår vad de betydningen av disse begynder at bruge maskinen.
 • Page 6 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i frånläge innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 7 Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. installation av hjul, placera dig själv och åskådare Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa bort från planet på det roterande hjulet och kör det skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. elektriska verktyget på maximal hastighet utan g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och belastning i en minut.
 • Page 8: Tekniska Data

  Svenska Rekyl är resultatet när det elektriska verktyget används h) Återstarta inte kapning i arbetsstycket. Låt hjulet felaktigt och/eller felaktiga användningssätt eller villkor uppnå full hastighet och för sedan försiktigt in den i och kan undvikas genom att vidta vederbörliga kapet igen.
 • Page 9 Svenska (4) Tryck in låssprinten och fastgör spindeln. Vrid åt FÖR ANVÄNDNING hjulmuttern ordentligt med den medföljande nyckeln. (Bild 1) 1. Strömkälla OBSERVERA Se till att den använda strömkällan har samma Använd alltid den medföljande nyckeln för att säkra spänning som den angiven på verktygets namnplåt. hjulmuttern.
 • Page 10 C: Brukat nr D: Anm. OBSERVERA Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll...
 • Page 11 Dansk (Oversættelse af de originale instruktioner) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
 • Page 12 Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt h) Brug ikke beskadigede skiver. Inden brug skal du altid elektriske værktøj. kontrollere skiverne for skår og revner. Hvis el- f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. værktøjet eller skiven tabes, skal du kontrollere for Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt skader eller montere en ubeskadiget skive.
 • Page 13 Dansk i) Understøt paneler og store arbejdsstykker for at Tilbageslag og relaterede advarsler minimere risikoen for at skiven klemmes samt Tilbageslag er en pludselig reaktion, når en roterende tilbageslag. skive bliver klemt eller hænger fast. Klemmes eller Store arbejdsstykker har tendens til at bøje nedad hænger den roterende skive fast, forårsager det en brat pga.
 • Page 14 Dansk SPECIFIKATIONER Spænding (per område)* (110 V, 230 V) Optagen effekt* 1300 W –1 Omdr. ubelastet 11000 min Ydre diameter: 125 mm Diamantskives mål Tykkelse: 2,0 mm Hul-diamater: 22,23 mm Max. skæredybde 33 mm Vægt (uden ledning og diamantskive) 2,9 kg *Kontroller navnepladen på...
 • Page 15: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  årsag til tilstopning af diamantkanten, hvilket vil Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi resultere i nedsat skæreeffektivitet. Hvis der opstår el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi tilstopning, vil et øget tryk i forsøg på at øge service-center. skærehastigheden somme tider frembringe gnister Denne liste over reservedele vil være nyttig, når...
 • Page 16 Dansk Information om luftbåren støj og vibration De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871. Det afmålte A-vægtede lydniveau: 110 dB(A) Det afmålte lydtryksniveau: 99 dB(A) Usikkerhed KpA: 3 dB (A) Brug høreværn. De samlede vibrationsværdier (treaksiel vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN60745.
 • Page 17 Norsk (Oversettelse av de originale instruksjonene) Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
 • Page 18 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. h) Ikke bruk skadde skiver. Før hver bruk må skivene Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe kontrolleres hakk sprekker. Hvis kanter/blader vil redusere faren for at de låser elektroverktøyet eller skiver faller i bakken må de seg, samtidig som de vil være lettere å...
 • Page 19 Norsk Rekyl og advarsler om dette g) Når skiven kjøres fast eller når du av en eller annen grunn avbryter kuttet, skal du slå av elektroverktøyet Rekyl er en plutselig reaksjon når en roterende skive kiler og holde det helt stille inntil skiven stopper helt. Prøv seg fast eller griper tak i noe.
 • Page 20 Norsk (2) Innsett støv oppsamlingsrøret for verktøyet inn i STANDARD TILBEHØR adapteret (tilbehør). (Fig. 3) OBS! (1) Nøkkel ................. 1 Sett alltid gummihetten tilbake på (2) Adapter ............... 1 støvsamlingsadapteren igjen når støvslangen ikke (3) Sidehåndtak ............... 1 er i bruk. Standard tilbehør kan endres uten ytterlige varsel.
 • Page 21 På den annen side vil materialer som produserer Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi støvpartikler foråsake at skiven stoppes til og dette elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert vil redusere skjæreeffekten. Ved tilstopping av skiven, serviceverksted. ekstra trykk på...
 • Page 22 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 23 Suomi Vahingoittuneet laikat tavallisesti hajoavat tämän g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä testausajan aikana. jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. Käyttötarkoituksesta riippuen käytä kasvosuojusta, Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin suojasilmälaseja tai suojalaseja. Jos tarve vaatii, käytä sitä...
 • Page 24: Tekniset Tiedot

  Suomi Tutki ja tee oikeat toimenpiteet laikan jumiutumissyyn Takapotku on tulosta sähkötyökalun virhekäytöstä ja/tai vääristä käyttötoimenpiteistä tai -olosuhteista, ja se poistamiseksi. voidaan välttää noudattamalla alla annettuja h) Älä käynnistä leikkaustoimintoa uudelleen, kun asiaankuuluvia varotoimenpiteitä. leikkuri on työstökappaleessa. Anna laikan ensin saavuttaa täysi nopeus ja vasta sitten työnnä...
 • Page 25 Suomi (4) Kiinnitä akseli painamalla lukkotappia. Kiristä laikan ENNEN KÄYTTÖÄ OTETTAVA HUOMIOON mutteri riittävän tiukalle varusteisiin kuuluvalla kiintoavaimella. (Kuva 1) 1. Virtalähde HUOM Varmista, että käytettävä voimanlähde vastaa Kiinnitä laikan mutteri aina vain varusteisiin tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettuja vaatimuksia. kuuluvalla kiintoavaimella. 2.
 • Page 26 HUOMAUTUS aiheuttaa joskus kipinöintiä timanttilaikan ympärillä. Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja Lopeta leikkurin käyttö tällaisissa tapauksissa ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- tarkasta leikkausreuna huolellisesti hankaamalla sitä huoltokeskuksessa. sormillasi. Jos timanttikerros tuntuu tasaiselta (ei Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä...
 • Page 27: General Power Tool Safety Warnings

  English (Original instructions) c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the...
 • Page 28: Cut-Off Machine Safety Warnings

  English The eye protection must be capable of stopping flying 5) Service a) Have your power tool serviced by a qualified repair debris generated by various operations. The dust person using only identical replacement parts. mask or respirator must be capable of filtrating This will ensure that the safety of the power tool particles generated by your operation.
 • Page 29: Specifications

  English The operator can control torque reactions or kickback The wheel may bind, walk up or kickback if the power forces, if proper precautions are taken. tool is restarted in the workpiece. b) Never place your hand near the rotating accessory. i) Support panels or any oversized workpiece to Accessory may kickback over your hand.
 • Page 30: Installing Dust Collection Hose

  English 4. Checking and installing the diamond wheel CUTTING Check the diamond wheel is a specified one and is not cracked, broken or bent. Check the diamond 1. Cutting procedures (Fig. 4) wheel is installed securely. For installation, refer to (1) Place this tool on the material to be cut and align “Installing/removing diamond wheel”.
 • Page 31 C: No. Used D: Remarks CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when...
 • Page 32 English...
 • Page 33 English Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 34 English...
 • Page 35 English...
 • Page 36 This product also conforms to RoHS Directive 2011/65/ overensstemmelse med RoHS direktiv 2011/65/EU. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil. Ltd. is authorized to compile the technical file.

Table of Contents