Download Print this page

Electrolux CompactPower EDBS7135AR Instruction Book page 26

Hide thumbs

Advertisement

EMNIYET TAVSIYESI
Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle
okuyun.
TR
• Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları ve cihazın emniyetli bir şekilde
kullanımına yönelik bilgilerin verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamış
olmaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal
veya mental güce veya deneyim ve bilgi yoksunluğuna sahip kişilerce
kullanılabilir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında bulunmayan çocuklarca
yapılmamalıdır.
• Elektrik varken veya soğuma sırasında ütüye ve kablosuna 8 yaşından
küçük çocukların erişmesine izin vermeyin.
• Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir .
• Bu ürün çeşme suyuyla kullanım için uygundur. Electrolux AquaSense
filtre edilmiş su kullanılarak kireç gibi istenmeyen parçacıkların çıkarılması
tavsiye edilir. Musluk suyu çok sertse damıtılmış su ya da yarısı damıtılmış
su, yarısı da musluk suyundan oluşan bir karışım kullanın.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere
uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
• Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar izleri
varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır.
• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır.
• Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan
kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya
benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Ütü sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü standı
üzerine bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit olduğundan
emin olun.
• Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın.
• Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz
kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.
• Su haznesine su doldurulmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
• Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
• Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
• Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
• Doldurma penceresi, kullanım sırasında açılmamalıdır.
• Su haznesini yeniden doldurmadan önce lütfen fişi prizden çekin.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz
üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından
kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.
• Hazneye sirke, kireç çözücü ya da başka kokulu maddeler eklemeyin. Aksi
takdirde, garanti geçersiz kalabilir.
• Uyarı! Temizlik işleminden önce, cihazın fişini prizden çekin ve ütünün
standı üzerinde soğumasını bekleyin.
Cihaz, 2006/95/CE Direktifi ve 2004/108/CE sayılı EMC Direktifi ile uyumludur.
BU TALİMATLARA HER ZAMAN UYUN.
26
www.electrolux.com
ELU IFU-EDBS7135AR.indd 26
ELU IFU-EDBS7135AR.indd 26
T
12.12.16 17:16
12.12.16 17:16

Advertisement

loading