Download  Print this page

Onderhoud En Inspectie - Hitachi UC 9SF Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van de bevestigingsschroef:
Alle bevestigingsschroeven worden regelmatig
geinspecteerd en gecontroleerd of zij juist
aangedraaid zijn. Wanneer één van de schroeven
losraakt, dan moet deze onmiddellijk opnieuw
aangedraaid worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat
tot aanzienlijke gevaren leiden.
2. Reiningen van de behuizing
Gebruik een zachte droge doek, of wat soppig water,
wanneer de oplader bevuild is. Gebruik geen
vloeistoffen zoals tinner of benzine om ta voorkomen
dat
de afwerking beschadigt.
3. Opbergen
De oplader dient opgeborgen de worden in een
droge plaats buiten bereik van kinderen.
4. Lijst vervangingsonderdelen
LET OP:
Reparatie, modificatie en inspectie van Hitachi
elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd
door een erkend Hitachi Service-centrum.
Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze
samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende
Hitachi Service-centrum wanneer u om reparatie of
ander onderhoud verzoekt.
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden
stipt te worden opgevolgd.
MODIFICATIES:
Hitachi elektrisch gereedschap wordt voortdurend
verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technische ontwikkelingen.
Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
AANTEKENING
Op grond van het voortdurende research-en ontwik-
kelingsprogramma van HITACHI zijn veranderingen van
de hierin genoemde technische opgaven voorbehouden.
Nederlands
20

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 9SF

This manual is also suitable for:

Uc 12sfUc 18sfUc 14sf