Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Charger
Ladegerät
Chargeur
Caricatore
Oplader
Cargador
UC 7SD • UC 9SD • UC 12SD
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell'uso leggere attentamente e comprendere queste instruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instruções.
∆ιαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Recarregador
Φoρτιστής
Laddningsaggregat
Opladeapparat
Ladeapparat
Laturi
Instruções de uso
Οδηγίες χειρισµού
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Hitachi UC 7SD

 • Page 1 Oplader Ladeapparat Cargador Laturi UC 7SD • UC 9SD • UC 12SD Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen. Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
 • Page 2 〈UC7SD〉 〈UC9SD〉 〈UC12SD〉...
 • Page 3 English Deutsch Français Rechargeable battery Ladebatterie Batterie rechargeable Insert Einsetzen Insérer Pilot lamp Kontrollampe Lampe témoin Hole for connecting the Orifice de raccordement de la Anschlußloch für Akkumulator rechargeable battery batterie rechargeable Name plate of charger Typenschild des Ladegerätes Plaque nominale du chargeur (on underside) (auf der Unterseite) (sur le fond)
 • Page 4: General Operational Precautions

  Using an exhausted battery will damage the charger. charger. Bring the battery to the shop from which it was Use only genuine HITACHI replacement parts. purchased as soon as the post-charging battery life Do not use power tools and charger for applications becomes too short for practical use.
 • Page 5: Specifications

  1.5 kg CAUTION: CHARGING Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Before using the power tool, charge the battery as follows. Service Center. 1. Insert the battery into the charger. This Parts List will be helpful if presented with the...
 • Page 6: Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

  Niemals die Batterie und das Ladegerät auseinan- Niemals ein anderes Ladegerät verwenden um dernehmen. Gefahr zu vermeiden. Niemals die Batterie kurzschließen. Nur Original-HITACHI-Ersatzteile verwenden. Kurzschluß der Batterie verursacht eine zu große Das Werkzeug und Ladegerät nicht für eine Stromzufuhr Überhitzung,...
 • Page 7: Technische Daten

  1. Die Batterie in das Ladegerät einlegen. VORSICHT Die Batterie wie in den Abbildungen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Reparatur, Modifikation und Inspektion von Hitachi- gezeigt in das Batterieladegerät einschieben. Elektrowerkzeugen müssen durch ein autorisiertes Sicherstellen, dass die Batterie Kontakt mit der Hitachi-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
 • Page 8 Apportez la batterie au magasin où vous l’avez ceux préconisés dans le manuel d’instructions ou achetée dès que la durée de vie de post-charge de le cataloge HITACHI peut présenter un danger pour la batterie devient trop courte pour une utilisation l’utilisateur.
 • Page 9 Fig. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les réparations, modifications et inspections des Assurez-vous qu’elle touche le fond du chargeur de outils électriques Hitachi doivent être confiées à un batterie. service après-vente Hitachi agréé. 2. Brancher le cordon d’alimentation du chargeur à la Il sera utile de présenter cette liste de pièces au service...
 • Page 10 Non gettare la batteria nel fuoco. Può esplodere. Usare solo parti di ricambio originali HITACHI. Non usare gli utensili elettrici e il caricabatterie per Usando una batteria scarica, il caricatore può venir danneggiato.
 • Page 11 A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo 4. Tenere il caricatore stretto e tirare fuori la batteria. A della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo foglio ricarica avvenuta, chiudere la copertina del caricatore. sono soggette cambiamenti senza preventiva comunicaizione.
 • Page 12 10. Het gebruik van accessoires en toebehoren anders heeft voor praktisch gebruik. dan in deze gebruiksaanwijzing of in de HITACHI Gooi een ultgewerkte accu niet weg. katalogus beschreven zijn, vehoogd het risico op Steek nooit een voorwerp in de ventilatie-openin- lichamelijk letsel.
 • Page 13: Technische Gegevens

  1. Steek de accu in de oplader. samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende Doe de accu in de acculader zoals aangegeven op de Hitachi Service-centrum wanneer u om reparatie of afbeeldingen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. ander onderhoud verzoekt.
 • Page 14 Llevar la batería al sitio de compra original en el venga recomendado en el manual de instrucciones caso de que la duración de la batería recargable sea o catálogo HITACHI puede suponer el deterioro de reducida al usarse. No tirar la batería descargada. la máquina.
 • Page 15: Especificaciones

  Figs. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. herramientas eléctricas Hitachi deben ser realizadas Asegúrese de que haga contacto con la parte inferior por un Centro de Servicio Autorizado de Hitachi. del cargador de baterías. Esta lista de repuestos será de utilidad si es presentada 2.
 • Page 16 à bateria. acessórios e complementos recomendados neste Não jogue a bateria no fogo. Queimando-se, ela manual de instruções ou no catalálogo da HITACHI. pode explodir. 11. Se estiver danificado, o cabo de alimentação deve O uso de uma bateria velha pode danificar o ser substituído pela fábrica ou por oficina autorizada,...
 • Page 17: Manutenção E Inspeção

  2. Conecte o cabo elétrico do recarregador ao Consertos, modificações e inspeção de Ferramentas receptáculo. Elétricas da Hitachi devem ser realizados por uma Ao conectar o cabo elétrico, o recarregador liga (a Oficina Autorizada da Hitachi. lâmpada piloto se acende).
 • Page 18 ταν η διάρκεια ζωής της προσαρτήµατα που συνιστώνται σε αυτές τις µπαταρίας µετά απ την φ ρτιση έχει γίνει πολύ οδηγίες χειρισµού ή στον κατάλογο HITACHI. µικρή για πρακτική χρήση. Μην πετάξετε την 11. Αν το καλώδιο παροχής ρεύµατος υποστεί ζηµιά, τελειωµένη...
 • Page 19 Η επισκευή, η τροποποίηση και ο έλεγχος των µπαταρίας πως φαίνεται στις Εικ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Ηλεκτρικών Εργαλείων Hitachi πρέπει να γίνεται απ Βεβαιωθείτε τι εφάπτεται στη βάση του φορτιστή ένα Εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της Hitachi.
 • Page 20 Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor. märke, kan det resultera i olycksfall. Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för Använd endast Hitachi originaldelar. verktygets praktiska användning, skall du föra eller Använd aldrig din maskin eller ladningsaggregatet skicka batteriet till återförsäljaren.
 • Page 21: Tekniska Data

  OBSERVERA: Sätt i batteriet i batteriaggregatet enligt bild 1-6. Reparationer, modifieringar och inspektioner av Se till att batteriet når botten av batteriaggregatet. Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi 2. Anslut laddningsaggregatets nätledning till ett auktoriserad serviceverkstad. växelströmsuttag.
 • Page 22 Når batterier er udslidt, bring det tibage til er beregnet for, er forbundet med fare. forhandleren, hvor De har købt det, smid det ikke Brug kun originale HITACHI-reservedele. væk. Brug ikke værktøjet eller opladeapparatet til formål 10. Stik ikke fremmedlegemer ind i opladeapparatets andre end de, der er nævnt i brugsanvisningen.
 • Page 23: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  1,2 kg 1,5 kg FORSIGTIG: OPLADNING Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- Før det elektriske værktøj tages i brug, oplades batteriet center. som følger. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når 1.
 • Page 24 Dette er for å unngå fare. Bruk av et utgått batteri vil skade ladeapparatet. Benytt kun orginale Hitachi reservedeler. Briing et batteri som det ikke lenger er mulig å lade Bruk aldri elektroverktøyet og ladeapparatet til andre slik at det gir nok strøm til bruk av elektroverktøyet formål enn de som er oppgitt i bruksanvisningen.
 • Page 25: Tekniske Data

  1. Plassèr batteriet i ladeapparatet. Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi Sett batteriet inn i laderen som vist i Fig. 1, 2, 3, 4, 5 elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert og 6. serviceverksted. Pass på at det hviler i bunnen på laderen.
 • Page 26: Tekniset Tiedot

  Paristo on täysin ladattu tunnin kuluttua käyta ainoastaan suositeltua laturia. aloittamisesta. Irroita pistoke verkkovirrasta. Huolehdi, ettei mitään roskia tai likaa pääse pariston Käytä ainoastaan alkuperäsiä HITACHI varaosia. Älä käytä poraa tai laturia muihin kuin käyttöohjeissa kytkentäaukkoon. mainittuihin tarkoituksiin. Älä koskaan irroita mitään osia paristosta tai 10.
 • Page 27 Suomi LATAUS HUOM: Koska HITACHI jatkuvasti kehittää fuotteitaan, pidättää Ennen poran käyttöä lataa paristo seuraavien ohjeiden falmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri mukaisesti. ilmoitusta. 1. Aseta paristo laturiin. Aseta paristo pariston lataajaan kuvissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 näytetyllä...
 • Page 29 Directrices del Consejo 73/23/CEE y/o 89/336/CEE. Esta declaración se aplica a los productos con marcas de Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-merkintään. la CE. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany 27. 2. 2003 Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual is also suitable for:

Uc 12sdUc 9sd

Table of Contents