Download  Print this page

Technische Gegevens - Hitachi UC 9SF Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ALGEMENTE VOORZORGSMAATREGELEN
1. De plaats waar gewerkt wordt schoonhouden. Niet
opgeruimde werkplaatsen en werkbanken verhogen
het gevaar van ongelukken.
2. Voorkom gevaarlijke situaties. Stel het apparaat niet
bloot aan regen of overmatige vochtigheid. Gebruik
het apparaat niet op plaatsen die overmatig dampig
zijn.
Zorg
voor
goede
werkzaamheden.
Gebruik de boor en de acculader niet in de buurt
van brandbare of explosieve materialen.
Voorkom gebruik van de boor en acculader in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3. Het gereedschap is niet geschikt voor gebruik door
kinderen of onbevoegden zonder toezicht. Kinderen
dienen onder toezicht gehouden te worden en mogen
in geen geval in de gelegenheid komen met het
gereedschap te spelen. Bezoekers dienen een veilige
afstand te bewaren tot de werkplek.
4. Onbenodigd gereedschap en de acculader opruimen.
Wanneer het gereedschap en de acculader niet
gebruikt worden, dienen deze op een hoggelegen
of af te sluiten plaats te worden opgeborgen. Het
toestel en de acculader dienen op een plaats te
worden opgeborgen waar de temperatuur onder de
40°C is.
5. Wees voorzichtig met het snoer van de acculader.
Het toestel nooit aan het snoer dragen, en aan het
snoertrekkend uit het stopcontact verwijderen.
Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe
voorwerpen.
6. Wanneer de acculader niet gebruikt wordt of
gerepareerd wordt, dient de stekker uit het
stopcontact verwijderd te worden.
7. Gebruik uitsluitend de bijbehorende acculader.
Gebruik geen andere acculaders om gevaar te
voorkomen.
8. Alleen gebruik maken van originele HITACHI
onderdelen.
9. Gebruik de boor en de acculader uitsluitend voor
doeleinden die in deze gebruiksaanwijzing
beschreven zijn.
10. Het gebruik van accessoires en toebehoren anders
dan in deze gebruiksaanwijzing of in de HITACHI
katalogus beschreven zijn, vehoogd het risico op
lichamelijk letsel.
11. Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit, om
risico te voorkomen, worden vervangen door de
fabrikant, het onderhoudscentrum van de fabrikant
of ander bevoegd personeel.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een geautoriseerde service dienst. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor schade en/of letsel
veroorzaakt door reparatie uitgevoerd door
ongeautoriseerde service diensten en/of verkeerd
gebruik van het gereedschap.

TECHNISCHE GEGEVENS

ACCULADER
Model
Oplaadspanning
Gewicht
(Vertaling van de oorspronkelijke aanwijzingen)
verlichting
tijdens
UC9SF
9,6 V
12. Verwijder geen schroeven of andere onderdelen
van de boor en de acculader om de integriteit van
het ontwerp te verzekeren.
13. Gebruik de acculader met het voltage dat op het
naamplaatje is aangegeven.
14. Laad de batterij altijd op voordat het toestel gebruikt
wordt.
15. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterij.
Gebruik geen normale droge-cel batterij, een
oplaadbare of auto-accu voor de boor.
de
16. Maak geen gebruik van een transformator met een
spanningsverhoger.
17. Laad de batterij niet op met de wisselstroom-dynamo
van de auto of met gelijkstroom.
18. De batterij alleen binnenshuis opladen. De acculader
en batterij worden warm tijdens het opladen, dus
vermijd direkt zonlicht; zorg voor goede ventilatie.
19. De onderdelentekening in deze handleiding is
uitsluitend bestemd voor de geautoriseerde service
dienst.
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE
OPLADER
1. Laad de batterij bij een temperatuur van 0–40°C.
Een temperatuur van onder 0°C kan overlading
veroorzaken, hetgeen gevaarlijk kan zijn. De batterij
kan niet bij een temperatuur van boven de 40°C
geladen worden.
De meest geschikte temperatuur is tussen de 20–
25°C.
2. Gebruik de oplader niet kontinu. Wacht ongeveer
15 minuten voordat met het laden van een andere
batterij begonnen wordt.
3. Laat de accu niet te lang op de lader staan. Dat
verkort de levensduur van de accu.
4. Draag de lader niet aan het snoer. Dat kan de lader
beschadigen.
5. Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van
de batterij terecht komt.
6. Demonteer de oplaadbare batterij of oplader niet.
7. Voorkom kortsluiting van de oplaadbare batterij.
Kortsluiting kan resulteren in oververhitting.
Dit kan schade of brandgevaar opleveren.
8. Gooi de batterij niet in het vuur. Een brandende
batterij kan ontploffen.
9. Het gebruik van een uitgeputte batterij zal de oplader
beschadigen.
10. Breng de batterij naar de dealer waar deze gekocht
werd, nadat deze na oplading onvoldoende kracht
heeft voor praktisch gebruik.
Gooi een uitgewerkte batterij niet weg.
11. Steek nooit een voorwerp in de ventilatie-openingen
van de oplader.
Als een voorwerp of ontvlambaar materiaal in de
ventilatie-openingen van de oplader wordt gestoken,
kan dit resulteren in een elektrische schock of
beschadiging aan de oplader.
UC12SF
12 V
0,13 kg
Nederlands
UC14SF
UC18SF
14,4 V
18 V
18

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 9SF

This manual is also suitable for:

Uc 12sfUc 18sfUc 14sf