Download Table of Contents Print this page

Talltastatur - Silvercrest USB TRAVELLER KIT User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for USB TRAVELLER KIT:
Table of Contents

Advertisement

Talltastatur

Bruk
- Utvide en PC eller bærbar datamaskin med et eksternt talltastatur
- maksimal lengde: 80 cm (tilkoblingskabel)
Kontaktkabel
Hvis tastaturet ikke har talltastatur, kan du bruke denne tilleggsenheten til numeriske inntastinger. Trekk
samtidig forsiktig i talltastaturet og kontakten for å få riktig lengde på tilkoblingskabelen. Se merknadene
om innspolingsmekanismen på side 7. Hvis det er nødvendig, setter du forlengelseskabelen i kontakten
på talltastaturet for å gjøre tilkoblingskabelen lengre.
Talltastaturet er en aktiv enhet som ikke trenger manuell driverinstallering på Microsoft Windows Vista
Windows XP eller Windows 2000. Første gang talltastaturet brukes, blir den tilhørende driveren
automatisk installert (se side 6 - Fremgangsmåte).
Enkelte taster har dobbel tilordning. Trykk på Num Lock-tasten øverst til venstre på talltastaturet for å
bytte mellom tilordningene. Når du aktiverer Num Lock, lyser en kontrollampe og tallene på talltastaturet
aktiveres. Når du deaktiverer Num Lock, slukker kontrollampen og spesialfunksjonene aktiveres.
Merk:
Du kan bruke talltastaturet til å betjene kalkulatoren i Windows
aktiverer programmet Kalkulator og Num Lock-funksjonen på talltastaturet er aktivert, kan du bruke
tallene og de matematiske funksjonene som en kalkulator.
Kontrollampe
for Num Lock
®
-operativsystemet direkte. Hvis du
®
,
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents