Silvercrest USB TRAVELLER KIT User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for USB TRAVELLER KIT:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

USB TRAVELLER KIT
User manual
GB
IE
and service information
Brukerhåndbok
NO
og serviceinformasjon
Brugervejledning
DK
og serviceinformation

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest USB TRAVELLER KIT

 • Page 1 USB TRAVELLER KIT User manual Brugervejledning and service information og serviceinformation Brukerhåndbok og serviceinformasjon...
 • Page 2 User manual SilverCrest Notebook-Traveller-Kit...
 • Page 3: System Requirements

  Welcome Many thanks for having chosen this high-end SilverCrest Notebook-Traveller-Kit. Please read this User manual carefully and follow the safety instructions. LEASE NOTE All technical data in the User manual has been compiled and arranged with the greatest care, and reproduced under the most effective measures of control.
 • Page 4: Important Notice

  USB port of a PC or notebook. The numeric keypad, hub, and the mouse must only be operated via a USB connection. The products should only be used indoors and in dry areas. Targa accepts no liability for damages resulting from the non-intended use of the Silvercrest Notebook- Traveller-Kit.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of Contents System Requirements ................... 2 Important Notice..................... 3 Package Contents ....................5 Introduction and Getting Started................6 Headset........................8 USB Extension Cable .................... 9 Modem Connection Cable ................... 10 Network Connection Cable .................. 11 USB Adapter (A-type Connector to B-type Connector) ........12 USB Adapter (A-type Connector to Mini-USB Connector) ........
 • Page 6: Package Contents

  Package Contents Headset USB extension cable Network connection cable Modem connection cable USB adapter (A-type connector to B-type connector) USB adapter (A-type connector to mini-USB connector) USB mouse USB hub 2040x Numeric keypad...
 • Page 7: Introduction And Getting Started

  Introduction and Getting Started Connecting USB Devices to the Computer USB are the initials of "Universal Serial Bus". When you connect a USB device to your computer, it is detected and configured automatically by the system. If your computer has several USB ports available, you can use any of the ports.
 • Page 8 Introduction and Getting Started Cable-Winding Mechanism The USB mouse, the numeric keypad, the headset, the USB extension cable, the modem connection cable and the network cable have a smart cable-winding mechanism. By using this mechanism you can have the connection cable at your required length. To do this, pull gently on both ends of the cable at the same time until the required length is reached.
 • Page 9: Headset

  Headset - Telephony through the computer - Maximum length: 130cm To headphone connector on PC (green) Microphone Microphone connector (red) Earpiece To connect the headset to your computer a sound card must be installed on your computer. This offers connection possibilities for an external microphone as well as headphones. Usually the connection ports are marked either by colors or with printed symbols to differentiate them.
 • Page 10: Usb Extension Cable

  USB Extension Cable - The connection of USB devices whose connector cable is too short - Maximum length: 80cm USB jack USB connector Pull the USB extension cable to the required length. Please see winding mechanism notes on page 7. Insert the USB connector into a free USB port on the computer and then insert a USB device into the USB jack on the extension cable.
 • Page 11: Modem Connection Cable

  Modem Extension Cable - The connection of a PC modem to a telephone point - Maximum length: 130cm You can use the Internet, telephony and fax functions with a modem connection. This requires extra software and a payable Internet connection if applicable. Fig.: 6-pin modular jack of the modem connection cable,...
 • Page 12: Network Connection Cable

  Network Connection Cable - For connecting a computer to a network - Maximum length: 130cm Fig.: 8-pin modular jack of the network connection cable, model: RJ45 To be able to connect your computer to a network you must first have an integrated network card. This provides a port where the 8-pin modular jack of the network connection cable can be inserted.
 • Page 13: Usb Adapter (A-Type Connector To B-Type Connector)

  USB Adapter (A-type Connector to B-type Connector) - To adapt a USB cable for use with various types of connectors A-type connector B-type connector If required, the adapter can be inserted into a USB extension cable to use as a connector cable with additional devices.
 • Page 14: Usb Mouse

  USB Mouse - Connection to a desktop PC or a notebook - Maximum length: 85cm (connector cable) Centre mouse A-type button and scroll Right mouse button connector wheel Left mouse button Pull the mouse and connector simultaneously and carefully to make the connection cable the desired length.
 • Page 15: Usb Hub 2040X

  USB Hub 2040x - Providing a desktop PC or notebook with three further USB ports A-type connector Fig.: Detailed view of the USB ports In order to connect several USB devices to a computer it is necessary to have the corresponding number of USB ports.
 • Page 16: Numeric Keypad

  Numeric Keypad - Expanding a PC or a notebook with an external numeric keypad - Maximum length: 80cm (connector cable) Num Lock control light Connector cable If your keyboard has no numeric keypad, you can use this add-on device to make numeric entries. Pull the numeric keypad and connector simultaneously and carefully to make the connection cable the desired length.
 • Page 17: Technical Specifications

  Technical Specifications USB H 2040 Dimensions (LxWxH): 90.6 x 38.6 x 12.6 mm Weight: 38 g Ports (quantity): 4 ports (USB 2.0) Interface: USB 2.0 Operating temperature: 0 °C ~ +45 °C Storage temperature: -20 °C ~ +60 °C Operating Humidity: <...
 • Page 20 Brugervejledning SilverCrest-rejsesæt...
 • Page 21: Systemkrav

  Velkommen Mange tak, fordi du har valgt vores kvalitetsprodukt SilverCrest-rejsesættet. Læs denne vejledning grundigt, og følg sikkerhedsanvisningerne. EMÆRK Alle tekniske data i denne brugervejledning er indhentet og sammensat med den største omhu, og de er gengivet efter udførlig kontrol. Vi kan dog ikke udelukke, at der kan forekomme fejl. Derfor giver vi ingen garanti, og vi påtager os intet juridisk ansvar for eventuelle konsekvenser af fejlagtige oplysninger.
 • Page 22: Vigtigt

  Taltastaturet, hubben, musen og headsettet kan kun bruges via USB. Produkterne er kun beregnet til indendørs brug, og hvor der er tørt. Targa påtager sig intet ansvar for beskadigelse, der skyldes, at SilverCrest-rejsesættet ikke er brugt til det formål, som det er beregnet til.
 • Page 23 Indhold Systemkrav ......................2 Vigtigt ........................3 Indhold i pakken..................... 5 Introduktion og sådan kommer du i gang .............. 6 Hovedsæt....................... 8 USB-forlængerkabel ....................9 Modemkabel ......................10 Netværkskabel ..................... 11 USB-adapter (stiktype A til stiktype B)..............12 USB-adapter (stiktype A til mini-stik) ..............12 USB-mus......................
 • Page 24: Indhold I Pakken

  Indhold i pakken Hovedsæt USB-forlængerkabel Netværkskabel Modemkabel USB-adapter (stiktype A til stiktype B) USB-adapter (stiktype A til mini-stik) USB-mus USB-hub 2040x Taltastatur...
 • Page 25: Introduktion Og Sådan Kommer Du I Gang

  Sæt USB-stikket fra udstyret i en USB-port på pc’en. Der bliver straks vist en meddelelse nederst i højre hjørne på skærmen: (fig.: eksempel ved brug af USB-musen i SilverCrest-rejsesættet) Din pc har registreret USB-apparatet og installerer automatisk driveren, hvorefter følgende meddelelse bliver vist: (fig.: Installation fuldført) Operativsystemet kontrollerer, at apparatet er korrekt integreret i systemet, så...
 • Page 26 Introduktion og sådan kommer du i gang Kabelopruller USB-musen, taltastaturet, hovedsættet, USB-forlængerkablet, modemkablet og netværkskablet er alle udstyret med en smart kabeloprullemekanisme. Med denne kan du altid sørge for, at kablerne har den rette længde. Oprulleren bruges ved at trække let i begge ender af kablet samtidig, indtil længden er som ønsket. Når du stopper med at trække, oprulles kablet en anelse i begge sider, indtil det fastlåses i det næste hak.
 • Page 27: Hovedsæt

  Hovedsæt Betjening - Brug af telefon via pc’en - maks. længde: 130 cm Høretelefonstik (grøn) Mikrofon Mikrofonstik (rød) Øretelefon For at tilslutte hovedsættet til din pc skal der være installeret et lydkort på den. På lydkortet kan der tilsluttes både en ekstern mikrofon og øretelefoner. Normalt er stikportene farvemærket eller har trykte symboler, så...
 • Page 28: Usb-Forlængerkabel

  USB-forlængerkabel Betjening - Tilslutning af USB-udstyr, som har for kort forbindelseskabel - maks. længde: 80 cm USB-hunstik USB-stik Træk i USB-forlængerkablet, indtil det har den rette længde. Se beskrivelsen af oprullemekanismen på side 7. Sæt USB-stikket i en ledig USB-port på pc’en, og tilslut et USB-apparat i USB-stikket på forlængerkablet.
 • Page 29 Modemforlængerkabel Betjening - Tilslutning af et pc-modem i telefonstik - maks. længde: 130 cm Du kan bruge internettet, telefon og fax med en modemforbindelse. Det kræver ekstra software og en internetopkobling. Fig.: 6-benet modulstik på modemkablet, model: RJ11 Modemkablet bruges til at forbinde en pc via dens indbyggede modem (hvis installeret) til telefonnettet. Kablet har et 6-benet modulstik (model "RJ11") i begge ender.
 • Page 30: Netværkskabel

  Netværkskabel Betjening - Tilslutning af en pc til netværk - maks. længde: 130 cm Fig.: 8-benet modulstik på netværkskablet, model: RJ45 For at tilslutte din pc til et netværk skal du have installeret et netværkskort på pc’en. På dette er der en port til det 8-benede modulstik på...
 • Page 31: Usb-Adapter (Stiktype A Til Stiktype B)

  USB-adapter (stiktype A til stiktype B) Betjening - Adapter til et USB-kabel, så det kan bruges til forskellige stiktyper Type A-stik Type B-stik Denne adapter kan tilsluttes et USB-forlængerkabel, så det kan bruges som tilslutningskabel til andet udstyr. Det større A-typestik er standardstikket til en pc, og det mindre B-typestik er beregnet til eksternt udstyr såsom printere, scannere mv.
 • Page 32: Usb-Mus

  USB-mus Betjening - Tilslutning til en stationær eller bærbar pc - maks. længde: 85 cm (tilslutningskabel) Midterste musknap og Højre musknap Type A-stick rullehjul Venstre musknap Træk i musen og stikket samtidig, indtil tilslutningskablet har den rette længde. Se beskrivelsen af oprullemekanismen på...
 • Page 33: Usb-Hub 2040X

  USB-hub 2040x Betjening - Til at udvide en stationær eller bærbar pc med 3 ekstra USB-porte Type A-stick Fig.: Nærbillede af USB-portene For at tilslutte flere USB-enheder til en pc kræves der det tilsvarende antal USB-porte. Med en hub kan du udvide 1 port til 4.
 • Page 34: Taltastatur

  Taltastatur Betjening - Eksternt taltastatur til udvidet betjening af en stationær eller bærbar pc - maks. længde: 80 cm (tilslutningskabel) Num Lock-lampe Tilslutningskabel Hvis der ikke er et taltastatur på dit pc-tastatur, kan du tilføje denne eksterne enhed til at indtaste tal. Træk i taltastaturet og stikket samtidig, indtil forbindelseskablet har den rette længde.
 • Page 35: Tekniske Specifikationer

  Tekniske specifikationer USB H 2040 Dimensioner (HxBxD): 90,6 x 38,6 x 12,6 mm Vægt: 38 g Porte (antal): 4 porte (USB 2.0) Interface: USB 2.0 Betjeningstemperatur: 0 °C ~ +45 °C Opbevaringstemperatur: -20 °C ~ +60 °C Luftfugtighed under drift: <...
 • Page 37 Brukerhåndbok SilverCrest Notebook-Traveller-Kit...
 • Page 38 Velkommen Takk for at du valgte dette kvalitetssettet SilverCrest Notebook-Traveller-Kit. Les denne brukerhåndboken nøye, og følg sikkerhetsinstruksjonene. ERK DEG FØLGENDE All teknisk informasjon i denne brukerhåndboken er samlet inn og ordnet så nøyaktig som mulig og reprodusert under streng kontroll. Vi kan imidlertid ikke utelukke at publikasjonen kan inneholde feil. Vi gir derfor ingen garantier og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser som skyldes feilaktig informasjon.
 • Page 39 Ikke plasser noen form for brannkilder (for eksempel talglys) på eller ved siden av enhetene. ORREKT BRUK Silvercrest Notebook-Traveller-Kit består av ulike kabler, adaptere og enheter for tilkobling til USB- porten på en PC eller bærbar datamaskin. Talltastaturet, huben, og musen kan bare brukes via en USB- tilkobling.
 • Page 40 Innhold Systemkrav ......................2 Viktig melding......................3 Pakkens innhold..................... 5 Introduksjon og komme i gang................6 Hodetelefoner ......................8 USB-forlengelseskabel ..................9 Modemtilkoblingskabel ..................10 Nettverktilkoblingskabel ..................11 USB-adapter (A-kontakt til B-kontakt)..............12 USB-adapter (A-kontakt til minikontakt) .............. 12 USB-mus......................13 USB-hub 2040x....................
 • Page 41: Pakkens Innhold

  Pakkens innhold Hodetelefoner USB-forlengelseskabel Nettverktilkoblingskabel Modemtilkoblingskabel USB-adapter (A-kontakt til B-kontakt) USB-adapter (A-kontakt til minikontakt) USB-mus USB-hub 2040x Talltastatur...
 • Page 42: Introduksjon Og Komme I Gang

  Introduksjon og komme i gang Koble USB-enheter til datamaskinen Forkortelsen USB står for "Universal Serial Bus". Når du kobler til en USB-enhet til datamaskinen, oppdages den og konfigureres på systemet. Hvis det er flere USB-porter tilgjengelig på datamaskinen, kan du velge hvilken av portene du vil bruke. Enkelte stasjonære datamaskiner kan ha USB-porter på baksiden for de mer langsiktige tilkoblingene og i tillegg USB-porter på...
 • Page 43 Introduksjon og komme i gang Kabelinnspolingsmekanisme USB-musen, talltastaturet, hodetelefonene, USB-forlengelseskabelen, modemtilkoblingskabelen og nettverktilkoblingskabelen har en smart kabelinnspolingsmekanisme. Ved å bruke denne mekanismen kan du få den lengden du ønsker på tilkoblingskabelen. Dette gjør du ved å trekke forsiktig i begge endene av kabelen samtidig til den ønskede lengden nås. Når du slutter å...
 • Page 44: Hodetelefoner

  Hodetelefoner Bruk - Telefoni med datamaskinen - maksimal lengde: 130 cm Øretelefonkontakt (grønn) Mikrofon Mikrofonkontakt (rød) Øretelefon For tilkobling av hodetelefonene må det være installert et lydkort på datamaskinen. Det gir mulighet for tilkobling av både en ekstern mikrofon og øretelefoner. Tilkoblingsportene er vanligvis merket med farger eller påtrykte symboler for å...
 • Page 45: Usb-Forlengelseskabel

  USB-forlengelseskabel Bruk - Tilkobling av USB-enheter som har for kort tilkoblingskabel - maksimal lengde: 80 cm USB-plugg USB-kontakt Trekk ut USB-forlengelseskabelen til ønsket lengde. Se merknadene om innspolingsmekanismen på side 7. Sett USB-kontakten i en ledig USB-plugg på datamaskinen, og sett deretter inn en USB-enhet i USB- pluggen på...
 • Page 46: Modemtilkoblingskabel

  Modemtilkoblingskabel Bruk - Tilkobling av PC-modem til en telefonlinjekontakt - maksimal lengde: 130 cm Du kan bruke Internett, telefoni og faks med en modemtilkobling. Dette krever ekstra programvare og eventuelt en betalt Internett-tilkobling. Fig.: 6-pinners modulkontakt for modemtilkoblings-kabelen, modell: RJ11 Modemtilkoblingskabelen brukes til å...
 • Page 47: Nettverktilkoblingskabel

  Nettverktilkoblingskabel Bruk - For tilkobling av en datamaskin til et nettverk - maksimal lengde: 130 cm Fig.: 8-pinners modulkontakt for nettverktilkoblings-kabelen, modell: RJ45 For å koble til datamaskinen i et nettverk må du ha et integrert nettverkskort. Det har en port der den 8- pinners modulpluggen på...
 • Page 48: Usb-Adapter (A-Kontakt Til B-Kontakt)

  USB-adapter (A-kontakt til B-kontakt) Bruk - For tilpasning av en USB-kabel for bruk med ulike typer kontakter A-kontakt B-kontakt Hvis det er nødvendig, kan adapteren settes inn i en USB-forlengelseskabel for å bruke den som tilkoblingskabel med andre enheter. Den større A-kontakten er som standard utformet som kontakten til en datamaskin, mens den mindre B-kontakten er reservert for tilleggsenheter, for eksempel skrivere eller skannere.
 • Page 49: Usb-Mus

  USB-mus Bruk - Tilkobling til en stasjonær PC eller bærbar datamaskin - maksimal lengde: 85 cm (tilkoblingskabel) Midtre museknapp og rullehjul Høyre museknapp A-kontakt Venstre museknapp Trekk samtidig forsiktig i musen og kontakten for å få riktig lengde på tilkoblingskabelen. Se merknadene innspolingsmekanismen på...
 • Page 50: Usb-Hub 2040X

  USB-hub 2040x Bruk - Forsyne en stasjonær PC eller bærbar datamaskin med ytterligere tre USB-porter A-kontakt Fig.: Detaljert visning av USB-portene Hvis du skal koble til flere USB-enheter til en datamaskin, må du ha det tilsvarende antall USB-porter. Ved bruk av en hub kan du utvide én port til fire porter. Ta tak i tilkoblingskabelen fra undersiden av USB-huben og sette den inn i en ledig USB-port på...
 • Page 51: Talltastatur

  Talltastatur Bruk - Utvide en PC eller bærbar datamaskin med et eksternt talltastatur - maksimal lengde: 80 cm (tilkoblingskabel) Kontrollampe for Num Lock Kontaktkabel Hvis tastaturet ikke har talltastatur, kan du bruke denne tilleggsenheten til numeriske inntastinger. Trekk samtidig forsiktig i talltastaturet og kontakten for å få riktig lengde på tilkoblingskabelen. Se merknadene om innspolingsmekanismen på...
 • Page 52: Tekniske Spesifikasjoner

  Tekniske spesifikasjoner USB- 2040 Mål (DxBxH): 90,6 x 38,6 x 12,6 mm Vekt: 38 g Porter (antall): 4 porter (USB 2.0) Grensesnitt: USB 2.0 Driftstemperatur: 0 °C til +45 °C Lagringstemperatur: -20 °C til +60 °C Luftfuktighet under drift: < 85 % relativ fuktighet ODETELEFONER Kabellengde: 130 mm...
 • Page 54 TARGA GmbH Lange Wende 41 D-59494 Soest Germany www.silvercrest.cc...

Table of Contents