Download Table of Contents Print this page

Usb-Forlengelseskabel - Silvercrest USB TRAVELLER KIT User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for USB TRAVELLER KIT:

Advertisement

Table of Contents

USB-forlengelseskabel

Bruk
- Tilkobling av USB-enheter som har for kort tilkoblingskabel
- maksimal lengde: 80 cm
USB-plugg
USB-kontakt
Trekk ut USB-forlengelseskabelen til ønsket lengde. Se merknadene om innspolingsmekanismen på
side 7.
Sett USB-kontakten i en ledig USB-plugg på datamaskinen, og sett deretter inn en USB-enhet i USB-
pluggen på forlengelseskabelen.
9

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents