Download Table of Contents Print this page

Usb-Hub 2040X - Silvercrest USB TRAVELLER KIT User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for USB TRAVELLER KIT:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

USB-hub 2040x

Bruk
- Forsyne en stasjonær PC eller bærbar datamaskin med ytterligere tre USB-porter
A-kontakt
Fig.:
Detaljert visning av USB-portene
Hvis du skal koble til flere USB-enheter til en datamaskin, må du ha det tilsvarende antall USB-porter.
Ved bruk av en hub kan du utvide én port til fire porter. Ta tak i tilkoblingskabelen fra undersiden av
USB-huben og sette den inn i en ledig USB-port på datamaskinen. Gjør om nødvendig
tilkoblingskabelen lengre med USB-forlengelseskabelen.
USB-huben er en aktiv komponent som krever installering av en driver første gang den brukes. Dette
®
skjer automatisk med operativsystemene Microsoft Windows Vista
, Windows XP eller Windows 2000
(se side 6 - Fremgangsmåte).
Etter at driveren er installert, vil du ha fire porter på USB-huben som du kan koble til USB-enheter i.
14

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents