Download Table of Contents Print this page

Taltastatur - Silvercrest USB TRAVELLER KIT User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for USB TRAVELLER KIT:

Advertisement

Table of Contents

Taltastatur

Betjening
- Eksternt taltastatur til udvidet betjening af en stationær eller bærbar pc
- maks. længde: 80 cm (tilslutningskabel)
Tilslutningskabel
Hvis der ikke er et taltastatur på dit pc-tastatur, kan du tilføje denne eksterne enhed til at indtaste tal.
Træk i taltastaturet og stikket samtidig, indtil forbindelseskablet har den rette længde. Se beskrivelsen
af oprullemekanismen på side 7. Tilslut om nødvendigt forlængerkablet til stikket på taltastaturet for at
forlænge forbindelseskablet.
Taltastaturet er en aktiv enhed, som ikke kræver manuel driverinstallation på pc'er med Microsoft
®
Windows Vista
, Windows XP eller Windows 2000. Så snart taltastaturet betjenes, bliver den tilhørende
driver installeret automatisk (se side 6 - Fremgangsmåde).
Nogle af tasterne har dobbeltfunktion. For at skifte mellem tastfunktionerne skal du trykke på "Num
Lock"-tasten øverst til venstre på taltastaturet. Når Num Lock- er aktiv, lyser der en lampe, hvilket
betyder, at tallene på taltastaturet er aktiveret. Når du inaktiverer Num Lock, bliver lampen slukket, og
nu er specialfunktionen aktiv.
Bemærk:
Du kan bruge taltastaturet direkte til at bruge regnemaskinen i Windows
regnemaskinen, og Num Lock er slået til på taltastaturet, kan du bruge tallene og de matematiske
funktioner som regnemaskine.
Num Lock-lampe
®
. Hvis du starter
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents