Download Table of Contents Print this page

Silvercrest USB TRAVELLER KIT User Manual And Service Information page 26

Hide thumbs Also See for USB TRAVELLER KIT:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Introduktion og sådan kommer du i gang
Kabelopruller
USB-musen, taltastaturet, hovedsættet, USB-forlængerkablet, modemkablet og netværkskablet er alle
udstyret med en smart kabeloprullemekanisme. Med denne kan du altid sørge for, at kablerne har den
rette længde.
Oprulleren bruges ved at trække let i begge ender af kablet samtidig, indtil længden er som ønsket. Når
du stopper med at trække, oprulles kablet en anelse i begge sider, indtil det fastlåses i det næste hak.
Træk let i begge ender samtidig for at oprulle kablet. Spærremekanismen udløses, og kablet oprulles
automatisk. Hvis kablet er trukket helt ud, skal du først tage stikket ud for at sikre, at det oprulles
korrekt.
~ 1 cm
Træk i kablet i begge ender samtidig,
indtil længden er som ønsket.
Mekanismen opruller kablet
en anelse for at fastlåse det.
Træk let, indtil kablet er
udløst og kan oprulles.
~ 1 cm
7

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents