Download Print this page

Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh - Silvercrest SKEE 150 A1 Operating Instructions Manual

Electric coffee grinder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά
προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία
μπορείτε να απορρίψετε μέσω των τοπι-
κών υπηρεσιών ανακύκλωσης .
Απορρίπτετε τη συσκευασία με φιλικό
τρόπο προς το περιβάλλον .
Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα
διαφορετικά υλικά συσκευασίας και,
εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετέ τα . Τα
υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση
με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b)
με την εξής σημασία:
1–7: Πλαστικά,
20–22: Χαρτί και χαρτόνι,
80–98: Συνθετικά υλικά
Εγγύηση της
Kompernass Handels GmbH
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,
Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση
από τsην ημερομηνία αγοράς . Στην περίπτωση
ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα
έναντι του πωλητή του προϊόντος . Αυτά τα νομικά
δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω
αναφερόμενης εγγύησης .
Προϋποθέσεις εγγύησης
Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει κατά την ημερομηνία
αγοράς . Φυλάξτε καλά την πρωτότυπη απόδειξη
ταμείου . Αυτό το έγγραφο απαιτείται ως απόδειξη
για την αγορά .
Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς,
προκύψει στο προϊόν αυτό σφάλμα υλικού ή
κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας, επισκευάζουμε
ή αντικαθιστούμε το προϊόν για εσάς δωρεάν .
Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι εντός της
περιόδου τριών ετών η ελαττωματική συσκευή και
η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) θα υπο-
βληθούν μαζί με σύντομη περιγραφή σχετικά με το
που βρίσκεται η έλλειψη και πότε προέκυψε .
Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας,
θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν .
SKEE 150 A1
Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις
λόγω ελλείψεων
Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της πα-
ροχής εγγύησης . Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα,
τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί .
Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις
κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέ-
σως μετά την αποσυσκευασία . Μετά τη λήξη του
χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές
χρεώνονται .
Εύρος εγγύησης
Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές
οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν
από την αποστολή .
Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού
ή κατασκευής . Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται
σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται σε
φυσιολογική φθορά και έτσι μπορεί να θεωρούνται
εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα
εξαρτήματα, π .χ . διακόπτες, συσσωρευτές, ταψιά ή
εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από γυαλί .
Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί
ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή
συντήρηση . Για μια σωστή χρήση του προϊόντος
πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες
υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού . Σκοποί χρήσης
και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους
υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να
αποφεύγονται .
Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι
για επαγγελματική χρήση . Σε περίπτωση κακής μετα-
χείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας
και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από
το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση
παύει να ισχύει .
GR │ CY
 15

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SKEE 150 A1