Download Print this page

Husqvarna MP 250 S Operator's Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10
Inwerkingstelling
De machine mag niet aangezet
worden in verticale stand of als ze
opgetild wordt.
Wees en blijf altijd oplettend. Neem
een
comfortabele
houding aan.
Alvorens de machine in werking te
stellen, de eventuele sleutels en
overig stelgereedschap van de vloer
of de machine verwijderen.
De beschermingscarter op zijn
plaats houden tijdens de volledige
duur van de werkzaamheden.
• Enkel fase model :
• De machine in werking zetten door de knop
van de schakelaar op stand 1 te zetten.
• Driefasig model :
• De spanning van het stroomnet controleren.
• Het cijfer 220 (230 V) of 380 (400 V) van de
omkeerinrichting voor het kijkgat zetten
alvorens de schakelaar aan te zetten.
De
sleutel
spanningsomkeerinrichting laten zitten,
gevaar voor verkeerde wending waardoor de
motor beschadigd zou kunnen raken.
• Draairichting controleren (PARAGRAAF 6).
en
stevige
niet
in
de
11
Verstelbare as
Voor een gelijkmatige slijtage van de blokken of
schuurmiddelen.
• Stand achter : voor de voorbewerking
(maximaal gewicht). Wordt verkregen door de
hendel (A) los te draaien en de hendel (B) naar
voren te zetten (ZIE FIGUUR 7).
• Stand voor : voor de afwerking (minimaal
gewicht). Wordt verkregen door de hendel (A)
los te draaien en de hendel (B) naar achteren
te zetten (ZIE FIGUUR 7).
B
FIG. 7
12
Spanning van de riem (motor moet stil staan)
Om de riem te vervangen of te spannen, moet
men de bevestigingsbouten (E) van de motor op
het chassis deblokkeren en de spanschroef ©
naar rechts draaien om de riem te spannen en
naar links om hem te ontspannen (ZIE FIGUUR
8). (Controleren van de spanning van de riem via
kijkgat onder het chassis, machine uitgeschakeld).
Nooit de riem te strak spannen, dit
zou materiaalvermoeidheid met zich
meebrengen evenals oververhitting
van de lagerblokken
C
FIG. 8
A
E
53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Husqvarna MP 250 S