Download Print this page

Husqvarna MP 250 S Operator's Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Hantering – Vervoer
• De machine moet op zijn wielen verplaatst
worden door haar iets op te tillen aan de
voorzijde. Twee mensen zijn nodig om de
machine over drempels en hoogteverschil heen
te helpen.
• De handen moeten worden geplaatst op de
voornaaf (A) en aan de achterzijde van de
machine (B). Tijdens deze handeling blijft de
plaat op de vloer staan (figuur 2).
B
FIG. 2
5
Controle voor de inwerkingstelling
Voor het in gebruik nemen van de
machine,
eerst
handleiding lezen en uzelf vertrouwd
maken met de machine.
De werkruimte moet in orde zijn,
goed verlicht en vrij van elk
ongevalsrisico (geen vochtigheid of
gevaarlijke
nabijheid).
Het dragen van gehoorbescherming
is verplicht.
De operator moet aan het werk
aangepaste beschermingsui-
trusting dragen
Onbevoegde personen moeten uit
de
buurt
gehouden worden
Gebruik de originele, conforme
platen. Het gebruik van platen met
een vorm, afmetingen of een
bevestigings-methode die niet aan de
machine zijn aangepast, is verboden.
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor oneigenlijk gebruik, wijziging,
aanpassing of motorisering anders
dan oorspronkelijk door hem
bepaald.
A
aandachtig
de
produkten
in
de
van
de
werkruimte
6
Elektrische aansluiting
- ELECTRISCHE VEILIGHEID :
De machine mag uitsluitend worden
aangesloten op een geaarde 30 mA
aardlekschakelaar.
catalogus
aardlekschakelaar geïnstalleerd is.
- Controleer of de spanning van het
netwerk overeenstemt met de
spanning die op het plaatje op de
machine is aangegeven.
- Driefasige motor :
Controleren of de draairichting van
de motor overeenkomt met de pijl op
de motorkap. Als de motor niet in de
juiste
richting
voedingsdraden omwisselen.
-- Enkel fase contactdozen van he
type 2 P + A gebruiken of driefasige
3 P + A – 3 P + N + A naar gelang
2 P + T
de spanning.
400 V
230 V
H07 - RNF
H07 - RNF
3 x 2,5
2
4 ou 5x1,5
2
+ (x2)
+ (x2)
50 M
100 M
- Verlengkabel : de doorsnede van de kabel moet
toereikend zijn voor het elektrische vermogen,
aansluiting op het stroomnet middels een kabel
van het type H07 RNF met een doorsnede van :
3 x 2.5 mm_ tot aan 50 m voor 230 V
4 of 5 x 1.5 mm_ tot aan 100 m voor 400 V
Zie
onze
indien
geen
draait,
twee
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Husqvarna MP 250 S