Download Print this page

Husqvarna MP 250 S Operator's Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
13
Belangrijke aanbevelingen
De
aansprakelijkheid van de hand in
geval van onjuist gebruik, wijziging,
aanpassing of motorisering niet
conform aan de oorspronkelijke door
de
specificaties
Op
geluidsvermogen tot boven de 85 dB
oplopen. In dit geval moeten de
nodige
beschermingsmaatregelen getroffen
worden
14
Reparatie
Wij staan volledig tot uw beschikking
S
om uw machine zo snel en goedkoop
A
mogelijk te repareren (zie adres op
V
keerzijde).
54
fabrikant
wijst
constructeur
voorziene
de
werkpost,
kan
individuele
15
Onderdelen
Vermeld bij elke bestelling de aanwijzingen op
alle
het typekenplaatje van de machine alsook de
referentie van het te vervangen onderdeel. Op die
manier verliezen wij minder tijd en kunnen wij de
te vervangen onderdelen sneller leveren.
het
Artikel-nr
16
De schroothoop
Wanneer de machine definitief
afgedankt wordt, dienen de wettelijke
modaliteiten nageleefd te worden bij
het weggooien ervan.
• Belangrijkste materialen :
Motor : Aluminium (AL), Staal (AC),
Motor :
Koper (CU), Polyamide (PA)
Machine : Staalplaat (AC),Aluminium (AL),
De gebruiksaanwijzingen en wisselstukken
opgenomen in dit document zijn gegeven ter titel
van inlichting en zijn niet van verbintenis.
Bekommerd over de kwaliteit van onze produkten
behouden wij ons het voorrecht elke technische
aanpassing te doen ter verbetering.
00000000 (0)
Aantal
zie explosietekening
Gietijzer (FT),Rubber

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Husqvarna MP 250 S