Download Print this page

D-Link COVR-C1203 User Manual page 107

Covr point ac1200 dual band whole home wi-fi system
Hide thumbs

Advertisement

Appendix C - Safety Statements
SVENSKA
Den här symbolen på produkten eller förpackningen betyder att produkten enligt lokala lagar och föreskrifter inte skall kastas i
hushållssoporna utan i stället återvinnas. Ta den vid slutet av dess livslängd till en av din lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats,
vissa accepterar produkter utan kostnad. Genom att på detta sätt återvinna produkten och förpackningen hjälper du till att bevara
miljön och skydda människors hälsa.
D-Link och miljön
På D-Link förstår vi och är fast beslutna att minska den påverkan våra verksamheter och produkter kan ha på miljön. För att minska denna påverkan
utformar och bygger D-Link sina produkter för att de ska vara så miljövänliga som möjligt, genom att använda återvinningsbara material med
låg gifthalt i både produkter och förpackningar.
D-Link rekommenderar att du alltid stänger av eller kopplar ur dina D-Link produkter när du inte använder dem. Genom att göra detta hjälper
du till att spara energi och minska utsläpp av koldioxid.
För mer information om våra miljöansvariga produkter och förpackningar www.dlinkgreen.com.
PORTUGUÊS
Este símbolo no produto ou embalagem significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, este produto não deverá ser
eliminado juntamente com o lixo doméstico mas enviado para a reciclagem. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas
suas autoridades locais quando este tiver atingido o fim da sua vida útil, alguns destes pontos aceitam produtos gratuitamente. Ao
reciclar o produto e respectiva embalagem desta forma, ajuda a preservar o ambiente e protege a saúde humana.
A D-Link e o ambiente
Na D-Link compreendemos e comprometemo-nos com a redução do impacto que as nossas operações e produtos possam ter no ambiente.
Para minimizar este impacto a D-Link concebe e constrói os seus produtos para que estes sejam o mais inofensivos para o ambiente possível,
utilizando meteriais recicláveis e não tóxicos tanto nos produtos como nas embalagens.
A D-Link recomenda que desligue os seus produtos D-Link quando estes não se encontrarem em utilização. Com esta acção ajudará a poupar
energia e reduzir as emissões de CO2.
Para saber mais sobre os nossos produtos e embalagens responsáveis a nível ambiental visite www.dlinkgreen.com.
D-Link COVR-C1203 User Manual
SE
PT
103

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for D-Link COVR-C1203

This manual is also suitable for:

Covr-c1200Covr seriesCovr-1100Covr-1102Covr-1103