Tekniset Tiedot - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs Also See for BLi100:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
LED-valot
Kaikki LED-valot palavat.
LED 1, LED 2 ja LED 3
palavat.
LED 1 ja LED 2 palavat.
LED 1 palaa.
LED 1 vilkkuu.
Kun akun kaikki LED-valot palavat, akku on ladattu
täyteen. (7)
Tarkasta säännöllisesti, että akkulaturi ja akku ovat ehjiä.
Akku on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun
varaus on toimitettaessa vain 30 %.
Aseta akku akkulaturiin. Varmista, että akku on kiinni
akkulaturissa. (1), (2)
Laturin vihreä latausvalo syttyy, kun akku kytketään
akkulaturiin. (4)
Kun kaikki LED-valot syttyvät, akku on ladattu
täyteen. (7)
Irrota akku akkulaturista. Käytä akkua -10 °C – 40
°C:een lämpötiloissa.
NOTE!
Tarkkaile latauksen etenemistä äläkä jätä ladattua akkua
laturiin.
Kuljetus ja säilytys
Laitteessa olevia litiumioniakkuja koskevat
vaarallisten aineiden lainsäädännön määräykset.
Esimerkiksi kolmansien osapuolten tai huolitsijoiden
järjestämässä tavarakuljetuksessa on noudatettava
pakkausta ja merkintöjä koskevia erityismääräyksiä.
Tuotteen kuljetuksen valmisteluun on kysyttävä
neuvoa vaarallisten aineiden asiantuntijalta. Myös
maakohtaisia määräyksiä on noudatettava.
Teippaa tai peitä paljaat liittimet ja pakkaa akku niin,
että se ei pääse liikkumaan pakkauksessaan.
Säilytä varustusta lukittavassa tilassa, jotta lapset ja
asiattomat henkilöt eivät pääse siihen käsiksi.
Säilytä akkua ja akkulaturia kuivassa paikassa, johon
kosteus tai pakkanen eivät pääse.
Säilytä akkua 5–25 °C:ssa, äläkä koskaan säilytä niitä
suorassa auringonvalossa.
Säilytä akku erillään akkulaturista.
Älä säilytä akkua paikassa, jossa on staattista
sähköä. Älä koskaan säilytä akkua metallilaatikossa.
Lataa akku pitkien varastointijaksojen jälkeen.
12 – Finnish
AKUN KÄSITTELY
Akun varaustila
Täysin ladattu (75–100 %).
Akku on 50–75 %:sti
ladattu.
Akku on 25–50 %:sti
ladattu.
Akku on 0–25 %:sti ladattu.
Akku on tyhjä. Lataa akku.
Kunnossapito
Varmista ennen akun asettamista laturiin, että akku ja
akkulaturi ovat puhtaita ja akun ja laturin liittimet ovat
puhtaita ja kuivia.
Pidä akun ohjauskiskot puhtaina. Puhdista muoviosat
puhtaalla ja kuivalla liinalla.
Vikakoodit
Akun ja/tai akkulaturin vianmääritys latauksen aikana.
(5), (6)
Mahdollise
LED-näyttö
t viat
Lämpötilav
VIAN
aihtelu.
MERKKIVALO
vilkkuu
Akku
tyhjentynyt
Akkukenno
VIAN
ston väli
MERKKIVALO
liian suuri
palaa
(1 V).
Akku ei lataudu, jos lämpötila ylittää 50 °C. Siinä
tapauksessa akkulaturi jäähdyttää akkua aktiivisesti.
Jos akkulaturin varoitusvalo palaa punaisena,
laturissa on vika. Lähetä laturi Husqvarna-huoltoon.
Akun, akkulaturin ja koneen hävittäminen
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen kiinnitetty merkki
osoittaa, että tätä tuotetta ei voi käsitellä
kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sopivaan
kierrätyskeskukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteiden
uusiokäyttöä varten.
Kun huolehdit tuotteen oikeasta talteenotosta, olet
mukana estämässä mahdollisten negatiivisten
vaikutusten kohdistumista ympäristöön ja ihmisiin, joita
muutoin voisi seurata tämän tuotteen epäasiallisesta
jätekäsittelystä. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä
saat kunnalta, talousjätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit
tuotteen.

Tekniset tiedot

BLi100
Akkutyypit
Litiumioni
Akun
kapasiteetti,
2,6
Ah
Jännite, V
36
Paino, kg
0,8
Mahdolliset
toimenpiteet
Käytä akkua -10 °C –
40 °C:een
lämpötiloissa.
Akun lataaminen
Käänny
huoltoliikkeen
puoleen.
BLi200
BLi300
Litiumioni
Litiumioni
5,2
9,4
36
36
1,3
1,9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300

Table of Contents