Tekniset Tiedot - Husqvarna BLi520x Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kunnossapito
Tarkista säännöllisesti, että akkulaturi ja akku ovat ehjät.
Varmista, että akku ja akkulaturi (etenkin navat) ovat aina
puhtaat ja kuivat, ennen kuin sovitin asetetaan
akkulaturiin tai tuotteisiin.
Pidä akun ohjauskiskot puhtaina. Puhdista muoviosat
puhtaalla ja kuivalla liinalla.
Varmista, että ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat (sekä
ylhäällä että alhaalla). Muuten ilmanvaihto toimii
rajoitetusti.
Puhdista urat puhtaalla ja kuivalla harjalla.
Vikakoodit
Akun ja sovittimen vianmääritys
Mahdollise
LED-näyttö
t viat
Lämpötilav
aihtelu
VIAN
MERKKIVALO
vilkkuu
Ylijännite
Alijännite
Toimintahäiriön
Akkukenno
merkkivalo
ston väli
palaa tai akku ei
liian suuri
toimi.
(1 V)
Akku ei lataudu, jos lämpötila ylittää 45 °C. Tässä
tapauksessa akku jäähtyy automaattisesti.
Jos akkulaturin LED-valo palaa punaisena, akkulaturi
on vietävä huoltoon.
Sulake (kuva D)
Tarkista sulake ja vaihda se, jos se on palanut.
Korjauksissa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä
varaosia. Muiden kuin alkuperäisosien käyttö
aiheuttaa takuun raukeamisen.
Sammuta akun virta (vihreä merkkivalo [13]
sammuu).
Irrota suojus (20) ruuvimeisselillä.
Vaihda sulake
26 – Finnish
AKUN KÄSITTELY
Mahdolliset
toimenpiteet
Käytä akkua –10...45
°C:een
lämpötiloissa.
Tarkista, että
verkkojännite vastaa
koneeseen
kiinnitetyssä
arvokilvessä
ilmoitettua jännitettä.
Irrota akku
akkulaturista.
Akun lataus
Käänny
huoltoliikkeen
puoleen
Akun, akkulaturin ja koneen hävittäminen
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen kiinnitetty merkki
osoittaa, että tätä tuotetta ei voi käsitellä
kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sopivaan
kierrätyskeskukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteiden
uusiokäyttöä varten.
Kun huolehdit tuotteen oikeasta talteenotosta, olet
mukana estämässä mahdollisten negatiivisten
vaikutusten kohdistumista ympäristöön ja ihmisiin, joita
muutoin voisi seurata tämän tuotteen epäasiallisesta
jätekäsittelystä. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä
saat kunnalta, talousjätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit
tuotteen.

Tekniset tiedot

Akkutyypit
Akun kapasiteetti, Ah 14,4
Jännite, V
Paino, kg
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
(Koskee ainoastaan Eurooppaa)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh:
+46-36-146500, vakuuttaa täten, että reppuakut
Husqvarna BLi 520x ja BLi 940x alkaen vuoden 2013
sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu tyyppikilvessä ennen
sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavia EU:N
DIREKTIIVEJÄ
- 15. joulukuuta 2004 "sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskeva" direktiivi 2004/108/EY.
- annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011 tiettyjen vaarallisten
aineiden käytön rajoittamisesta 2011/65/EU
Seuraavia standardeja on sovellettu: 55014-1:2012,
55014-2:2009
Ulm, 3. kesäkuuta 2013
Peter Lameli, CTO
BLi520x
BLi940x
Litiumioni
Litiumioni
26,1
36
36
5,9
6,7

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi520x

This manual is also suitable for:

Bli940x

Table of Contents