Download Print this page
Makita BHR202 Instruction Manual
Makita BHR202 Instruction Manual

Makita BHR202 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

Cordless Combination Hammer
GB
UA
M otowiertarka Akumulatorowa
PL
Ciocan combinat cu acumulatori
RO
Akku-Kombi-Bohrhammer
DE
Akkumulátoros kombikalapács
HU
Akumulátorové kombinované kladivo
SK
Akumulátorové kombinované vrtací kladivo
CZ
BHR202
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBS UGI
MANUAL DE INSTRUC IUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita BHR202

 • Page 1 Cordless Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL M otowiertarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI Ciocan combinat cu acumulatori MANUAL DE INSTRUC IUNI Akku-Kombi-Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros kombikalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorové kombinované kladivo NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorové kombinované vrtací kladivo NÁVOD K OBSLUZE BHR202...
 • Page 2 012133 012128 008831 008832 007575 008836 007576 007577 008830 001296 007342 001298...
 • Page 3 007578 007579 008838 001300 008833 002449 004223 008837 007048 008834 008835 001145...
 • Page 4: Technické Údaje

  24-1. Ví ko držáku uhlíku 8-1. Pouze p íklep 13-1. Voli provozního režimu 24-2. Šroubovák 9-1. Základna rukojeti 13-2. Symbol O TECHNICKÉ ÚDAJE Model BHR202 Beton 20 mm Výkony Ocel 13 mm D evo 26 mm Otá ky naprázdno (min 0 - 1 200 P íklep za minutu...
 • Page 5 Prohlášení ES o shod nechrán ných ástí ná adí a obsluha m že utrp t úraz elektrickým proudem. Spole nost Makita Corporation jako odpov dný Používejte tvrdou ochranu hlavy výrobce prohlašuje, že následující...
 • Page 6: Popis Funkce

  ENC007-7 POPIS FUNKCE D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POZOR: POKYNY P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a AKUMULÁTOR je odpojen jeho akumulátor. P ed použitím akumulátoru si p e t te všechny Instalace a demontáž...
 • Page 7 Zapínání Pouze p íklep Fig.8 Fig.3 P i sekání, otloukání nebo bourání stiskn te zajiš ovací POZOR: tla ítko a oto te voli režimu na symbol . Použijte ty P ed vložením akumulátoru do nástroje vždy • s hrotem, plochý seká , oškrt, apod. zkontrolujte správnou funkci spoušt a zda se po uvoln ní...
 • Page 8 Instalace a demontáž pracovního nástroje PRÁCE Vy ist te d ík nástroje a p ed instalací na n j naneste Režim vrtání s p íklepem vazelínu. Fig.17 Fig.10 Nastavte voliè provozního režimu na symbol Zasu te do p ístroje pracovní nástroj. Otá ejte pracovním Umíst te pracovní...
 • Page 9 Fig.24 Nainstalujte kryty ví ka zp t na nástroj. Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl Makita.
 • Page 12 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884810C974...