Download Print this page

Dansk - Kenwood BL220 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje, og
opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at
slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Sluk og tag stikket ud af stikkontakten:
inden dele sættes på eller tages af
når apparatet ikke anvendes;
før rengøring.
sæt aldrig knivenheden på
motorenheden, uden at
blenderglasset eller glasset til
kværnen er monteret.
Tag altid stikket ud af apparatet før du
kommer dine hænder eller redskaber ned i
glasset.
Vær altid forsigtig når du håndterer
knivenheden og undgå at røre knivens
skarpe dele under rengøring.
Anvend kun blenderen, når låget sidder på.
Brug kun glasset sammen med knivenheden
der medfølger.
Lad aldrig motorenheden, ledningen eller
stikket blive våde.
Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det
kontrolleret eller repareret: se 'Service og
kundepleje'.
Brug kun det medfølgende tilbehør.
sKoLDnInGsrIsIKo: Varme
ingredienserr bør afkøle til stuetemperatur,
før de blendes.
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det
er i drift.

Dansk

44

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl240 seriesBl230 series