Download Print this page

Norsk - Kenwood BL220 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
Slå av strømmen og ta støpselet ut av
kontakten:
før du setter på eller tar av deler
når den ikke er i bruk
før rengjøring
Ikke sett knivenheten på motordelen
uten at mikserglasset eller
kvernglasset sitter på.
Trekk alltid støpselet ut av kontakten før du
stikker hender eller redskap ned i
mikserglasset.
Vær alltid forsiktig når du håndterer
knivenheten, og unngå å berøre
skjærekanten på kniven når du rengjør.
Hurtigmikseren må bare brukes med lokket
på.
Mikserglasset må kun brukes med
medfølgende knivenhet.
Du må aldri la motordelen, ledningen eller
støpselet bli våte.
Ikke bruk en skadet hurtigmikser. Få den
ettersett eller reparert: se "service og
kundetjeneste".
Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent av
produsenten.
sKÅLDefare: Varme ingredienser må
avkjøles til romtemperatur før miksing.
Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.

norsk

56

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl240 seriesBl230 series