Download Print this page

Suomi - Kenwood BL220 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta:
ennen osien asentamista tai irrottamista
kun laite ei ole käytössä:
ennen puhdistusta.
Älä kiinnitä teräasetelmaa
moottoriyksikköön, jos astia tai mylly
ei ole paikallaan.
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen käsien
tai keittiötyövälineiden laittamista kannuun.
Käsittele teriä varovaisesti. Vältä
koskettamasta terien reunoja puhdistaessasi
niitä.
Käytä tehosekoitinta vain kannen ollessa
paikoillaan.
Käytä kannussa vain laitteen mukana
toimitettuja teriä.
Älä anna runko-osan, virtajohdon tai
pistokkeen kastua.
Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita se
tarkistettavaksi tai huollettavaksi. Lisätietoja
on Huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei
ole hankittu valtuutetulta Kenwood-
kauppiaalta.
PaLoVaMMaVaara: Kuumien aineosien
on annettava jäähtyä huoneenlämpöisiksi
ennen sekoittamista.
Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se
on toiminnassa.

suomi

61

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl240 seriesBl230 series