Download Table of Contents Print this page

Makita 2414EN Instruction Manual

Portable cut-off
Hide thumbs Also See for 2414EN:

Advertisement

Portable Cut-Off
GB
Portabel kapmaskin
S
Bærbar kappsag
N
Kannettava katkaisulaite
FIN
Pārnēsājams zāģis metāla zāģēšanai LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LV
Nešiojamos metalo pjovimo staklės NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LT
Teisaldatav lõikesaag
EE
Портативная Отрезная Пила
RUS
2414EN
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 2414EN

 • Page 1 Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL Portabel kapmaskin BRUKSANVISNING Bærbar kappsag BRUKSANVISNING Kannettava katkaisulaite KÄYTTÖOHJE Pārnēsājams zāģis metāla zāģēšanai LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Nešiojamos metalo pjovimo staklės NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Teisaldatav lõikesaag KASUTUSJUHEND Портативная Отрезная Пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2414EN...
 • Page 2 013129 013130 013128 013131 003759 013132 013148 013182 013147 013135 013146 003762...
 • Page 3 013136 005342 003766 013137 005272 013138 001145 013139...
 • Page 4: Specifications

  7-1. Clamping screw 14-1. Guide plate 20-2. Brush holder cap 7-2. Safety guide 14-2. Straight piece of wood (Spacer) SPECIFICATIONS Model 2414EN Wheel diameter 355 mm Hole diameter 25.4 mm No load speed (min 3,800 Dimensions (L x W x H)
 • Page 5: Additional Safety Rules For Tool

  Secure the wheel carefully. Makita Corporation responsible Use only flanges specified for this tool. manufacturer declare that the following Makita Be careful not to damage the spindle, flanges machine(s): (especially the installing surface) or bolt, or Designation of Machine: the wheel itself might break.
 • Page 6: Installation

  INSTALLATION Setting for desired cutting angle Fig.6 Securing cut-off To change the cutting angle, follow the procedure Fig.1 below: This tool should be bolted with two bolts to a level and Loosen the two hex bolts. stable surface using the bolt holes provided in the tool's Set the guide plate to the desired angle (0°...
 • Page 7: Operation

  Securing workpiece premature wheel wear, as well as, possible damage to the tool, cut-off wheel or workpiece Fig.12 may result. By turning the vise handle counterclockwise and then Cutting capacity flipping the vise nut to the back, the vise is released from the shaft threads and can be moved rapidly in and Max.
 • Page 8: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Abrasive cut-off wheels • Socket wrench 17 • NOTE: Some items in the list may be included in the tool •...
 • Page 9 13-1. Distanskloss 20-1. Skruvmejsel 7-1. Låsskruv 14-1. Anhåll 20-2. Kolhållarlock 7-2. Sprängskydd 14-2. Rak träbit (distans) SPECIFIKATIONER Modell 2414EN Skivdiameter 355 mm Håldiameter 25,4 mm Obelastat varvtal (min 3 800 Mått (L x B x H) Med undre skydd 500 mm x 280 mm x 620 mm Med säkerhetsskydd och...
 • Page 10: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Maskinen

  Använd endast EU-konformitetsdeklaration glasfiberförstärkta kapskivor. Kontrollera rondellen noga så att du inte Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare använder en rondell med sprickor eller andra deklarerar att följande Makita-maskin(er): skador. Byt ut en skadad rondell omedelbart. Maskinbeteckning: Sätt fast rondellen försiktigt.
 • Page 11 FUNKTIONSBESKRIVNING 16. Stäng alltid av och vänta till rondellen stannat helt före borttagning, fästning arbetsstycket, justering skruvstädet, FÖRSIKTIGT! ändring av arbetspositionen, -vinkeln eller Se alltid till att maskinen är avstängd och • rondellen i sig. nätsladden urdragen innan du justerar eller 17.
 • Page 12 Dra åt insexbultarna ordentligt. Kontrollera nu att FÖRSIKTIGT! styrlinjalen inte rör sig. Sätt alltid skruvstyckets mutter så långt framåt • Kontrollera vinkeln igen. som det går när arbetsstycket sätts fast. I annat fall kan det resultera i att arbetsstycket inte fästs FÖRSIKTIGT! tillförlitligt.
 • Page 13: Valfria Tillbehör

  115 mm x 130 mm tillsatserna för de syften de är avsedda för. 90° 102 mm × 194 mm 137 mm Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver 70 mm × 233 mm ytterligare information om dessa tillbehör. Slipande kapskivor •...
 • Page 14: Tekniske Data

  13-1. Avstandskloss 20-1. Skrutrekker 7-1. Klemskrue 14-1. Føringsplate 20-2. Børsteholderhette 7-2. Sikkerhetsfører 14-2. Rett trestykke (avstandskloss) TEKNISKE DATA Modell 2414EN Skivediameter 355 mm Hulldiameter 25,4 mm Tomgangshastighet (min 3 800 Mål (L x B x H) Med underdeksel 500 mm x 280 mm x 620 mm...
 • Page 15: Ytterligere Sikkerhetsregler For Maskinen

  Makita Før du begynner å bruke maskinen, må du Corporation at følgende Makita-maskin(er): kontrollere nøye at skiven ikke har sprekker Maskinbetegnelse: eller andre skader. En sprukken eller ødelagt Bærbar kappsag skive må skiftes ut omgående.
 • Page 16 FUNKSJONSBESKRIVELSE 15. Hvis skiven stopper ved bruk, gir fra seg uvanlig lyd eller begynner å vibrere, må du omgående slå av apparatet. FORSIKTIG: 16. Før du fjerner eller sikrer arbeidsstykket eller Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og •...
 • Page 17 en gradmåler eller trekantlinjal. FORSIKTIG: Stram sekskantskruene godt til, og påse at Sett alltid vingemutteren helt forover når du sikrer • føringslinjalen ikke beveger seg. arbeidsemnet. Hvis dette ikke gjøres, kan det Kontroller vinkelen igjen. resultere i ufullstendig sikring av arbeidsemnet. Dette kan gjøre at arbeidsemnet skytes ut eller FORSIKTIG: skape en farlig skade på...
 • Page 18: Valgfritt Tilbehør

  Form på å opprettholde produktets SIKKERHET arbeidsemne PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Skjærevinkel VALGFRITT TILBEHØR 90° 115 mm 119 mm 45° 115 mm 106 mm FORSIKTIG: Form på...
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  13-1. Välike 20-1. Ruuvitaltta 7-1. Kiristysruuvi 14-1. Ohjauslevy 20-2. Harjanpitimen kansi 7-2. Suojaohjain 14-2. Suora puunpala (Välikappale) TEKNISET TIEDOT Malli 2414EN Laikan halkaisija 355 mm Reiän läpimitta 25,4 mm Tyhjäkäyntinopeus (min 3 800 Mitat (P x L x K) Kannen alustalla 500 mm x 280 mm x 620 mm Eurooppalaistyyppisellä...
 • Page 20: Lisää Turvaohjeita Koneelle

  Käytä vain valmistajan suosittelemia laikkoja, ENH003-14 Koskee vain Euroopan maita joiden enimmäiskäyttönopeus on vähintään yhtä suuri kuin työkalun nimikilven osoittama VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA joutokäyntipyörimisnopeus (No Load RPM). Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Käytä vain lasikuituvahvisteisia vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan katkaisulaikkoja.
 • Page 21: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS 16. Kytke aina virta pois päältä ja odota, että laikka pysähtyy täysin, ennen kuin alat irrottaa, varmistaa työkappaletta tai viipenkkiä, HUOMIO: vaihtaa työasentoa, kulmaa tai itse laikkaa. Varmista aina ennen koneen säätöjen • 17. Älä kosketa työkappaletta välittömästi käytön toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että...
 • Page 22 katkaisulaikka ulottuu pohjaan. Säädä samalla HUOMIO: ohjauslevyn ja katkaisulaikan kulmaa astelevyllä Käännä ruuvipuristimen mutteri aina kokonaan • tai kolmioviivaimella. eteen, kiinnität työkappaleen. Muuten Kiristä kuusioruuvit hyvin. Varo tässä vaiheessa, työkappale ei ehkä kiinnity riittävän tukevasti. ettei ohjaustulkki liiku. Silloin työkappale voi singahtaa irti tai rikkoa laikan Tarkista kulma uudelleen.
 • Page 23 Kuva20 Työkappaleen Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN muoto säilyttämiseksi korjaukset sekä muu huoltotoimet ja säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon tehtäväksi käyttäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia. Leikkauskulma LISÄVARUSTEET 90° 115 mm 119 mm 45° 115 mm 106 mm HUOMIO: Työkappaleen Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan...
 • Page 24 7-1. Spīlējuma skrūve 14-1. Virzošā plāksne 20-2. Sukas turekļa vāks 7-2. Drošības sliede 14-2. Taisns koka gabals (starplika) SPECIFIKĀCIJAS Modelis 2414EN Ripas diametrs 355 mm Cauruma diametrs 25,4 mm Apgriezieni minūtē bez slodzes (min 3 800 Gabarīti (G x P x A) Ar apakšējo aizsargu...
 • Page 25: Papildus Drošības Noteikumi Darbarīka Lietošanai

  ENH003-14 LIETOŠANAI Tikai Eiropas valstīm Lietojiet aizsargbrilles. Ilgstoša darba laikā EK Atbilstības deklarācija lietojiet arī ausu aizsargus. Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs Lietojiet tikai tādas ripas, ko ieteicis ražotājs ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" un kuru maksimālais darba ātrums nav darbarīks/-i:...
 • Page 26: Funkciju Apraksts

  FUNKCIJU APRAKSTS 15. Ja ripa darba laikā apstājas, tai ir dīvaina skaņa vai sāk vibrēt, nekavējoties izslēdziet darbarīku. UZMANĪBU: 16. Pirms apstrādājamā materiāla vai skrūvspīļu Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, • noņemšanas piestiprināšanas, darba vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts stāvokļa vai leņķa, vai ripas maiņas vienmēr un atvienots no barošanas.
 • Page 27 Cieši pieskrūvējiet abas seššķautņu bultskrūves. UZMANĪBU: Šajā posmā pārbaudiet, vai virzošā plāksne nekustās. Nostiprinot apstrādājamo materiālu, vienmēr • Vēlreiz pārbaudiet leņķi. iestatiet skrūvspīļu uzgriezni taisni līdz galam. Ja šādi nerīkosieties, apstrādājamais materiāls var UZMANĪBU: nebūt pietiekami cieši nostiprināts. Tādējādi Nekad nezāģējiet leņķī, ja virzošā plāksne ir apstrādājamais materiāls var izkrist vai var bīstami •...
 • Page 28: Papildu Piederumi

  115 mm x 130 mm Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija 90° 102 mm × 194 mm 137 mm par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita 70 mm × 233 mm apkopes centrā. Abrazīvās griezējripas • 45°...
 • Page 29 7-1. Suveržimo varžtas 14-1. Kreiptuvas 20-2. Šepetėlio laikiklio dangtelis 7-2. Apsauginis kreiptuvas 14-2. Tiesus medžio gabalas (skėtiklis) SPECIFIKACIJOS Modelis 2414EN Disko skersmuo 355 mm Skylės skersmuo 25,4 mm Greitis be apkrovos (min 3 800 Matmenys (I x P x A)
 • Page 30: Papildomos Įrankio Saugos Taisyklės

  „Makita" mechanizmas(-ai): įtrūkimų ar pažeidimų. Nedelsdami pakeiskite Mechanizmo paskirtis: įtrūkusį arba pažeistą diską. Nešiojamos metalo pjovimo staklės Gerai įtvirtinkite diską. Modelio Nr./ tipas: 2414EN Naudokite tik šiam įrankiui nurodytas junges. priklauso serijinei gamybai ir Saugokitės, nepažeistumėte veleno, atitinka šias Europos direktyvas: jungių...
 • Page 31: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS 16. Būtinai išjunkite įrankį ir palaukite, kol diskas visiškai sustos, ir tik tada nuimkite ar įtvirtinkite ruošinį, dirbkite su spaustuvais, DĖMESIO: keiskite darbinę padėtį ar kampą arba patį Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • diską. veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, 17.
 • Page 32 pagrindą. Tuo pat metu matlankiu arba trikampe lengvai slankioti. Norėdami suspausti spaustuvu ruošinį, liniuote nustatykite kampą tarp kreipiamosios stumkite spaustuvo rankenėlę, kol jo plokštelė atsiremia plokštelės ir pjovimo disko. į ruošinį. Pasukite spaustuvo veržlę į priekį, po to Tvirtai užveržkite varžtus su šešiakampėmis pasukite spaustuvo rankenėlę...
 • Page 33: Pasirenkami Priedai

  Pav.20 Ruošinio Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, forma apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros Pjovimo centras; reikia naudoti kompanijos „Makita" kampas pagamintas atsargines dalis. 90° 115 mm 119 mm PASIRENKAMI PRIEDAI 45°...
 • Page 34: Tehnilised Andmed

  13-1. Distantsklots 20-1. Kruvikeeraja 7-1. Pitskruvi 14-1. Juhtplaat 20-2. Harjahoidiku kate 7-2. Kaitsejuhik 14-2. Sirge puidutükk (vahetükk) TEHNILISED ANDMED Mudel 2414EN Ketta läbimõõt 355 mm Augu läbimõõt 25,4 mm Koormuseta kiirus (min 3 800 Mõõtmed (P x L x K) Aluskattega...
 • Page 35: Täiendavad Tööriista Ohutusnormid

  Ainult Euroopa riigid sama suur kui tööriista andmesildile märgitud suurim ilma koormuseta kiirus ("No Load EÜ vastavusdeklaratsioon RPM"). Kasutage ainult klaaskiudtugevdusega Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, lõikekettaid. et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): Enne töölehakkamist kontrollige hoolikalt, kas Masina tähistus: kettal on mõrasid või vigastusi. Vahetage Teisaldatav lõikesaag...
 • Page 36: Funktsionaalne Kirjeldus

  FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS vibreerima, lülitage tööriist viivitamatult välja. 16. Enne töödeldava detaili kinnitamist või eemaldamist kruustangide vahelt, tööasendi HOIATUS: ja nurga või ketta enda asendi muutmist Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • lülitage tööriist alati välja ja oodake, kuni reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja ketas on täielikult seiskunud.
 • Page 37: Tööriista Kasutamine

  alusesse. Samal ajal reguleerige juhtplaadi ja HOIATUS: lõikeketta vahelist nurka, kasutades Seadke kinnitusrakise mutter töödeldava detaili • nurgamõõdikut või joonestuskolmnurka. fikseerimisel alati lõpuni ette. Vastasel korral võib Keerake kuuskantpoldid tugevasti kinni. Samal töödeldav detail ebapiisavalt kinnituda. Selle ajal jälgige, et juhtjoonlaud ei liiguks. tagajärjel võib töödeldav detail välja tulla või ketas Kontrollige nurka uuesti.
 • Page 38: Valikulised Tarvikud

  Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb detaili kuju vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud Lõikenurk teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD 90° 115 mm 119 mm 45° 115 mm 106 mm HOIATUS: Töödeldava Neid tarvikuid...
 • Page 39: Технические Характеристики

  20-2. Колпачок держателя щетки 7-2. Защитная направляющая (распорка) 10-1. Замок вала 14-3. Длина свыше 45 мм ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 2414EN Диаметр диска 355 мм Диаметр отверстия 25,4 мм Число оборотов без нагрузки (мин 3 800 Размеры (Д х Ш х В) С...
 • Page 40: Дополнительные Правила Техники Безопасности Для Инструмента

  установочную поверхность) или болт, Техническая документация хранится по адресу: иначе сам диск может сломаться. Makita International Europe Ltd. Не сниайте ограждения и содержите их в Technical Department, рабочем состоянии. Michigan Drive, Tongwell, Крепко держите ручку. Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Руки...
 • Page 41: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ 10. Перед включением инструмента убедитесь в том, что диск не касается ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ обрабатываемой детали. Перед использованием инструмента на фактической обрабатываемой детали, ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: сначала дайте ему поработать в течение Перед проведением регулировки или проверки • нескольких минут. Следите за пульсацией работы...
 • Page 42 Настройка необходимого угла резки Рис.11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Рис.6 Обязательно крепко закрутите шестигранный Для того чтобы изменить угол распила, выполните • болт. Недостаточная затяжка шестигранного следующую процедуру: болта может привести к серьезной травме. Для Ослабьте два шестигранных болта. обеспечения надлежащей затяжки пользуйтесь Установите...
 • Page 43 регулировку необходимо Угол производить в уполномоченных сервис-центрах резания Makita, с использованием только сменных частей 115 мм x 130 мм производства Makita. 90° 102 мм × 194 мм 137 мм 70 мм × 233 мм 45° 115 мм x 103 мм...
 • Page 44: Дополнительные Аксессуары

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если Вам необходимо содействие в получении...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885152-981...

Table of Contents