Download Print this page

Makita 2414nb Manual

Portable cut-off
Hide thumbs Also See for 2414nb:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Portable Cut-Off
GB
Монтажна пила
UA
Przenośna tarcza tnąca
PL
Debitor pentru metale portabil
RO
Tragbarer Trenntisch
DE
Hordozható gyorsdaraboló
HU
Prenosný orezávač
SK
Rozbrušovačka
CZ
2414NB
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita 2414nb

 • Page 1 Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL Монтажна пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Przenośna tarcza tnąca INSTRUKCJA OBSŁUGI Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Tragbarer Trenntisch BEDIENUNGSANLEITUNG Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Prenosný orezávač NÁVOD NA OBSLUHU Rozbrušovačka NÁVOD K OBSLUZE 2414NB...
 • Page 2 003800 005269 003756 003758 003759 003760 003761 003762 003763 003764 005342 003766...
 • Page 3 005272 003767 003768 001145 003769...
 • Page 4: Specifications

  European Makita Corporation responsible Standard and can, therefore, also be used from sockets manufacturer declare that the following Makita without earth wire. machine(s): ENF100-1 Designation of Machine: Portable cut-off For public low-voltage distribution systems of Model No./ Type: 2414NB...
 • Page 5 15. If the wheel stops during the operation, makes representative in Europe who is: an odd noise or begins to vibrate, switch off Makita International Europe Ltd, the tool immediately. Michigan, Drive, Tongwell, 16. Always switch off and wait for the wheel to...
 • Page 6: Securing Workpiece

  Interval between vise and guide plate Securing workpiece Fig.4 Fig.9 The original spacing or interval between the vise and the By turning the vise handle counterclockwise and then guide plate is 0 - 170 mm. If your work requires wider flipping the vise nut to the left, the vise is released from spacing or interval, proceed as follows to change the the shaft threads and can be moved rapidly in and out.
 • Page 7: Replacing Carbon Brushes

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. Workpiece If you need any assistance for more details regarding shape these accessories, ask your local Makita Service Center. Abrasive cut-off wheels Cutting • angle Socket wrench 17 • 115mm x 130mm 90°...
 • Page 8 11-1. Напрямна планка 17-2. Ковпачок щіткотримача 6-3. Болти із шестигранною голівкою 11-2. Прямий кусок деревини 7-1. Фіксатор (проставка) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 2414NB Діаметр диска 355 мм Діаметр отвору 25,4 мм Швидкість холостого ходу (хв 3800 Розміри (Д х Ш х В) З...
 • Page 9 Позначення обладнання: Монтажна пила Не торкайтесь руками частин, що № моделі / тип: 2414NB обертаються. є серійним виробництвом та 10. Перевірте, щоб коло не торкалося деталі Відповідає таким Європейським Директивам: перед увімкненням перемикача. 98/37/EC до 28 грудня 2009 року, а потім...
 • Page 10 ВСТАНОВЛЕННЯ Зніміть два болта із шестигранними голівками, якими кріпиться напрямна планка. Пересуньте напрямну Відрізна пила планку, як вказано на малюнку, та закріпіть її за Fig.1 допомогою болтів із шестигранними голівками. Цей інструмент кріпиться двома болтами до рівної та Можливі такі налаштування інтервалу: стійкої...
 • Page 11 Слід завжди опускати захисний кожух після • ОБЕРЕЖНО: заміни диска. Належний тиск на ручку під час різання та • максимальна ефективність різання можуть бути Кріплення деталі визначені за кількістю іскор, що утворюються Fig.9 під час різання. Тиск на ручку слід регулювати Якщо...
 • Page 12 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: Перед тим, як оглянути інструмент, або • виконати ремонт, переконайтеся, що він вимкнений та відключений від мережі. Заміна вугільних щіток Fig.16 Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. Замінюйте їх, коли знос сягає граничної відмітки. Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно рухатись...
 • Page 13 6-3. Śruby sześciokątne 11-1. Płytka prowadząca 17-2. Pokrywka uchwytu szczotki 7-1. Blokada wału 11-2. Prosty kawałek drewna (rozpórka) SPECYFIAKCJE Model 2414NB Średnica tarczy 355 mm Średnica otworu 25,4 mm Prędkość bez obciążenia (min 3 800 Wymiary (dług. x szer. x wys.) Z osłoną...
 • Page 14 10. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, czy urządzenie marki Makita: tarcza nie dotyka obrabianego elementu. Opis maszyny: Przenośna tarcza tnąca Przed przystąpieniem do obróbki danego Nr modelu/Typ: 2414NB elementu pozwolić, aby narzędzie obracało się jest produkowane seryjnie oraz przez chwilę bez obciążenia. Zwracaj uwagę jest...
 • Page 15 Włączanie Ustawianie żądanego kąta cięcia Rys.2 Rys.6 Aby zmienić kąt cięcia, odkręć dwie śruby sześciokątne UWAGA: mocujące płytkę prowadzącą. Przesuń płytkę Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci • prowadzącą, ustawiając ją pod żądanym kątem (0° - zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa 45°) i dokręć...
 • Page 16 UWAGA: Kształt obrabianego elementu Podczas blokowania obrabianego elementu • zawsze przekręcaj nakrętkę zaciskową do oporu w prawo. Niezastosowanie się do tego zalecenia Kąt cięcia może spowodować, że element nie zostanie zamocowany z dostateczną siłą. Mogłoby to 90° 115 mm 119 mm spowodować...
 • Page 17 NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Page 18 Declaraţie de conformitate CE plăcuţa de identificare a maşinii. Având dublă izolaţie, Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, conform cu Standardele Europene, se poate conecta la declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): o priză de curent fără contacte de împământare.
 • Page 19 Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul extinctor corespunzător încărcat. nostru autorizat în Europa care este: 14. Folosiţi numai muchia tăietoare a discului. Nu Makita International Europe Ltd, folosiţi niciodată faţa laterală. Michigan, Drive, Tongwell, 15. Dacă discul se opreşte în timpul operaţiei, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia dacă...
 • Page 20 Apărătoare pentru scântei operaţiile de demontare. Fig.3 Fig.8 Apărătoarea pentru scântei este instalată din fabrică cu ATENŢIE: muchia sa inferioară în contact cu talpa. Utilizarea Aveţi grijă să strângeţi ferm şurubul cu cap maşinii în această poziţie va provoca împrăştierea unui •...
 • Page 21 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, de tăiere şi forma piesei de prelucrat. Diametrul utilizabil reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la al discului: 355 mm Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. Forma piesei ACCESORII Unghi de ATENŢIE:...
 • Page 22: Technische Daten

  Spannung zwischen 220 V und 250 V. Bezeichnung des Geräts: Tragbarer Trenntisch Schaltvorgänge Elektrogeräten verursachen Nummer / Typ des Modells: 2414NB Spannungsschwankungen. Der Betrieb dieses Gerätes in Serienfertigung hergestellt werden und unter ungünstigen Netzstrombedingungen kann sich nachteilig auf den Betrieb anderer Geräte auswirken.
 • Page 23 EN61029 nicht fachgerechten Einbau deuten. Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren 12. Nehmen Sie sich bei der Arbeit vor Funkenflug Bevollmächtigten in Europa: Acht. Hierdurch können Verletzungen Makita International Europe Ltd, entstehen oder brennbare Materialien entzündet werden. Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England 13.
 • Page 24 INSTALLATION Entfernen Sie die beiden Sechskantschrauben, mit denen die Führungsplatte befestigt ist. Bewegen Sie die Sicherung des Trenntisches Führungsplatte, wie in der Abbildung dargestellt, und Abb.1 sichern Sie sie mit den Sechskantschrauben. Folgende Dieses Werkzeug ist mit vier Schrauben durch die Abstände lassen sich einstellen: Schraubenbohrungen im Gleitschuh des Werkzeugs auf 35 bis 205 mm...
 • Page 25 ARBEIT Verwenden Sie immer die richtigen Innen- und • Außenflansche, die mit dem Werkzeug geliefert Halten Sie den Handgriff mit festem Griff. Schalten Sie werden. das Werkzeug ein, und warten Sie, bis die Scheibe ihre Senken Sie nach Austauschen der Scheibe immer •...
 • Page 26 Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 27 így táplálható ENH003-10 földelővezeték nélküli csatlakozóaljzatból is. EK Megfelelőségi nyilatkozat ENF100-1 Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős A 220 V és 250 V közötti feszültséggel rendelkező gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita nyilvános kisfeszültségű...
 • Page 28 EN61029 során. Azok sérüléseket okozhatnak vagy A műszaki dokumentáció Európában a következő meggyújthatják a gyúlékony anyagokat. hivatalos képviselőnknél található: 13. Távolítsa el a területről azokat az anyagokat Makita International Europe Ltd, vagy hulladékot, amelyek szikráktól Michigan, Drive, Tongwell, meggyulladhatnak. Ügyeljen rá, hogy mások Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia ne legyenek a szikrák útvonalában.
 • Page 29 Kireteszelőgombbal felszerelt szerszám tárcsa ne tudjon elfordulni, és lazítsa meg a hatlapfejű Egy kireteszelőgomb szolgál annak elkerülésére, hogy a csavart a dugókulccsal az óramutató járásával ellentétes kioldókapcsolót véletlenül meghúzzák. irányba. Ezután távolítsa le a hatlapfejű csavart, a külső szerszám bekapcsolásához nyomja illesztőperemet és a tárcsát.
 • Page 30 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van 115mm x 130mm szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, 90° 102 mm × 194 mm 137 mm keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. 70 mm × 233 mm Szemcsés darabolótárcsák • 45° 115mm x 103mm 100 mm Dugókulcs, 17 •...
 • Page 31 V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a Európskeho spoločenstva može byť preto napájaný zásuviek Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca uzemňovacieho vodiča. prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky ENF100-1 Pre verejné nízkonapäťové rozvodné systémy s Makita: napätím 220 V až 250 V.
 • Page 32 Európe, ktorým Majte v blízkosti pripravený správny naplnený spoločnosť: hasiaci prístroj. Makita International Europe Ltd, 14. Používajte len rezný okraj kotúča. Nikdy Michigan, Drive, Tongwell, nepoužívajte bočný povrch. Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko 15. Ak sa kotúč počas rezania zastaví, vydá...
 • Page 33 Chránič pred iskrami Fig.8 Fig.3 POZOR: Chránič pred iskrami je namontovaný z výroby, pričom Šesťhrannú skrutku bezpečne utiahnite. spodný kraj sa zaťahuje do základne. Činnosť nástroja v • Nedostatočné utiahnutie šesťhrannej maticovej tejto polohe spôsobí odlietavanie množstva iskier. skrutky môže spôsobiť vážne poranenie. Pomocou Uvoľnite skrutku a natavte chránič...
 • Page 34 ďalšia údržba či Rezná kapacita nastavovanie robené autorizovanými servisnými Max. rezacia kapacita sa líši v závislosti od uhla rezania strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov a tvaru obrobku. Použiteľný priemer kotúča: 355 mm Makita. Tvar obrobku PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Uhol rezu Pre váš...
 • Page 35 Prohlášení ES o shodě napětím. V souladu s evropskými normami má dvojitou Společnost Makita Corporation jako odpovědný izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: zemnicího vodiče. popis zařízení: Rozbrušovačka ENF100-1 č. modelu/typ: 2414NB Veřejné...
 • Page 36 16. Před vytažením dílu, upínáním dílu, prací se svěrákem, změnou pracovní polohy, úhlu nebo 000230 Tomoyasu Kato samotného kotouče vždy nástroj vypněte a ředitel počkejte, dokud se kotouč úplně nezastaví. Makita Corporation 17. Bezprostředně ukončení práce 3-11-8, Sumiyoshi-cho, nedotýkejte nástroje; dosahuje mimořádně Anjo, Aichi, JAPAN vysokých teplot a mohl by vám popálit...
 • Page 37 Ochrana proti jiskření Fig.8 Fig.3 POZOR: Ochrana proti jiskření je u výrobce nainstalována tak, že Dbejte, pevně dotažen šroub se její dolní okraj dotýká základny. Protozování nástroje • šestihrannou hlavou. Nedostatečné utažení šroubu v této poloze může vést k odletování velkého množství s šestihrannou hlavou může způsobit vážné...
 • Page 38 údržba či Kapacita řezání seřizování prováděny autorizovanými servisními Maximální kapacita řezání závisí na úhlu řezání a tvaru středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů dílu. Použitelný průměr kotoučů: 355 mm Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ Tvar dílu POZOR: Řezný úhel Pro váš...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884151A853...