Download  Print this page

Advertisement

Portable Cut-Off
GB
Монтажна пила
UA
Przecinarka Ścierna
PL
Debitor pentru metale portabil
RO
Trennschleifmaschine
DE
Hordozható gyorsdaraboló
HU
Prenosný orezávač
SK
Rozbrušovačka
CZ
2414NB
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

   Also See for Makita 2414NB

   Related Manuals for Makita 2414NB

   Summary of Contents for Makita 2414NB

 • Page 1

  Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL Монтажна пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Przecinarka Ścierna INSTRUKCJA OBSŁUGI Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Trennschleifmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Prenosný orezávač NÁVOD NA OBSLUHU Rozbrušovačka NÁVOD K OBSLUZE 2414NB...

 • Page 2

  003800 005269 003756 003758 003759 003760 003761 003762 003763 003764 005342 003766...

 • Page 3

  005272 003767 003768 001145 003769...

 • Page 4: Specifications

  17-2. Brush holder cap 7-1. Shaft lock 11-2. Straight piece of wood (Spacer) 7-2. Safety guard 11-3. Over 45 mm long SPECIFICATIONS Model 2414NB Wheel diameter 355 mm Hole diameter 25.4 mm No load speed (min 3,800 Dimensions (L x W x H)

 • Page 5: Additional Safety Rules

  Secure the wheel carefully. Makita Corporation responsible Use only flanges specified for this tool. manufacturer declare that the following Makita Be careful not to damage the spindle, flanges machine(s): (especially the installing surface) or bolt, or Designation of Machine: the wheel itself might break.

 • Page 6: Functional Description

  INSTALLATION Fig.5 CAUTION: Securing cut-off Remember that narrow workpieces may not be • Fig.1 secured safely when using the two, wider interval This tool should be bolted with two bolts to a level and settings. stable surface using the bolt holes provided in the tool's Setting for desired cutting angle base.

 • Page 7: Securing Workpiece

  Securing workpiece cut-off wheel or workpiece may result. Cutting capacity Fig.9 By turning the vise handle counterclockwise and then Max. cutting capacity varies depending upon the cutting flipping the vise nut to the left, the vise is released from angle and workpiece shape. Applicable wheel diameter: the shaft threads and can be moved rapidly in and out.

 • Page 8: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Abrasive cut-off wheels • Socket wrench 17 • NOTE: Some items in the list may be included in the tool •...

 • Page 9

  11-1. Напрямна планка 17-2. Ковпачок щіткотримача 6-3. Болти із шестигранною голівкою 11-2. Прямий кусок деревини 7-1. Фіксатор (проставка) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 2414NB Діаметр диска 355 мм Діаметр отвору 25,4 мм Швидкість холостого ходу (хв. 3800 Розміри (Д х Ш х В) З...

 • Page 10

  негайно замінити Позначення обладнання: тріснуте або пошкоджене коло. Монтажна пила Слід обережно закріплювати коло. № моделі / тип: 2414NB Слід застосовувати тільки фланці зазначені є серійним виробництвом та для цього інструменту. Відповідає таким Європейським Директивам: Будьте обережними, щоб не пошкодити...

 • Page 11

  ВСТАНОВЛЕННЯ 10. Перевірте, щоб коло не торкалося деталі перед увімкненням перемикача. Відрізна пила Перед початком різання деталі, запустіть інструмент на холостому ході протягом Fig.1 декількох хвилин. Перевірте інструмент Цей інструмент кріпиться двома болтами до рівної та щодо деренчання або надмірного стійкої...

 • Page 12

  планку, як вказано на малюнку, та закріпіть її за Fig.8 допомогою болтів із шестигранними голівками. ОБЕРЕЖНО: Можливі такі налаштування інтервалу: Перевірте, щоб болт із шестигранною голівкою • 35 - 205 мм був надійно затягнутий. Недостатнє затягування 70 - 240 мм болта...

 • Page 13

  ЗАСТОСУВАННЯ Перенесення верстата Слід міцно триматись за ручку. Увімкніть інструмент Fig.15 та заждіть доки диск набере повної швидкості, після Складіть голівку інструмента таке положення, в якому чого обережно опустіть його в проріз. Коли диск на гак, що знаходиться на ручці, можна прикріпити торкнеться...

 • Page 14

  6-3. Śruby sześciokątne 11-1. Płytka prowadząca 17-2. Pokrywka uchwytu szczotki 7-1. Blokada wału 11-2. Prosty kawałek drewna (rozpórka) SPECYFIAKCJE Model 2414NB Średnica tarczy 355 mm Średnica otworu 25,4 mm Prędkość bez obciążenia (min 3 800 Wymiary (dług. x szer. x wys.) Z osłoną...

 • Page 15

  Można używać jedynie tarcz, które urządzenie marki Makita: są wzmacniane włóknem szklanym. Opis maszyny: Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić Przecinarka Ścierna dokładnie tarczę pod kątem ewentualnych Nr modelu/Typ: 2414NB pęknięć uszkodzeń. Popękaną są produkowane seryjnie oraz uszkodzoną tarczę niezwłocznie wymienić. Jest...

 • Page 16

  MONTAŻ 14. Używaj tylko brzegu tnącego tarczy. Nigdy nie używaj powierzchni bocznej. Mocowanie tarczy tnącej 15. Jeżeli podczas pracy tarcza nagle zatrzymuje się, dochodzą z niej nietypowe odgłosy lub Rys.1 zaczyna drgać, natychmiast wyłącz narzędzie. Urządzenie należy przykręcić dwiema śrubami do płaskiej 16.

 • Page 17

  Wyjmij dwie śruby sześciokątne mocujące płytkę Aby zainstalować szczotkę, wykonaj w odwrotnej prowadzącą. Przesuń płytkę prowadzącą tak, jak kolejności procedurę demontażu. pokazano na rysunku i zamocuj ją przy pomocy śrub Rys.8 sześciokątnych. Dopuszczalne są następujące UWAGA: ustawienia odstępów: Pamiętać o solidnym dokręceniu śruby sześciokątnej. •...

 • Page 18

  Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, 90° 115 mm 119 mm wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. 45° 115 mm 106 mm AKCESORIA OPCJONALNE Kształt obrabianego elementu UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i •...

 • Page 19

  11-2. Bucată dreaptă de lemn 7-1. Pârghie de blocare a axului (distanţier) 7-2. Apărătoare 11-3. Peste 45 mm lungime SPECIFICAŢII Model 2414NB Diametrul discului 355 mm Diametrul găurii 25,4 mm Turaţia în gol (min 3.800 Dimensiuni (L x l x H)

 • Page 20

  Numai pentru ţările europene Fixaţi discul cu grijă. Declaraţie de conformitate CE Folosiţi numai flanşele specificate pentru Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, această maşină. declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Aveţi grijă să nu deterioraţi arborele, flanşele Denumirea utilajului: (în special suprafaţa de montaj) sau şurubul,...

 • Page 21

  INSTALARE 35 - 205 mm 70 - 240 mm Fixarea debitorului pentru metale Fig.5 Fig.1 ATENŢIE: Această maşină trebuie bulonată cu două bolţuri pe o Reţineţi că piesele înguste nu pot fi fixate sigur • suprafaţă plană şi stabilă folosind găurile de bulonare dacă...

 • Page 22

  grave. Folosiţi cheia tubulară livrată pentru a ATENŢIE: asigura o strângere corespunzătoare. Apăsarea corespunzătoare a mânerului şi eficienţa • Folosiţi întotdeauna numai flanşele interioară şi • maximă a tăierii pot fi determinate prin numărul de exterioară adecvate care sunt livrate cu această scântei produse în timpul tăierii.

 • Page 23

  Scoateţi periile de carbon uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.17 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...

 • Page 24: Technische Daten

  11-1. Führungsplatte 17-1. Schraubendreher 7-1. Spindelarretierung 11-2. Gerades Stück Holz 17-2. Kohlenhalterdeckel 7-2. Sicherheitsvorrichtung (Abstandshalter) TECHNISCHE DATEN Modell 2414NB Scheibendurchmesser 355 mm Lochdurchmesser 25,4 mm Leerlaufdrehzahl (min 3.800 Abmessungen (L x B x H) Mit unterer Abdeckung 500 mm x 280 mm x 620 mm Mit europäischer Sicherheitsvorrichtung...

 • Page 25

  Risse oder sonstige Trennschleifmaschine Beschädigungen. Wechseln Sie gesprungene Nummer / Typ des Modells: 2414NB oder beschädigte Scheiben unverzüglich aus. in Serienfertigung hergestellt wird und Sichern Sie die Scheibe sorgfältig. Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Verwenden Sie nur die für dieses Werkzeug 2006/42/EC vorgeschriebenen Flansche.

 • Page 26

  INSTALLATION entzündet werden. 13. Entfernen Sie Material und Splitter aus dem Sicherung des Trenntisches Bereich, der durch Funken entzündet werden könnte. Achten Sie darauf, dass sich keine Abb.1 anderen Personen im Weg des Funkenflugs Dieses Werkzeug ist mit vier Schrauben durch die befinden.

 • Page 27

  Führungsplatte, wie in der Abbildung dargestellt, und Abb.8 sichern Sie sie mit den Sechskantschrauben. Folgende ACHTUNG: Abstände lassen sich einstellen: Achten Sie darauf, die Sechskantschraube fest • 35 bis 205 mm anzuziehen. Eine unzureichende Befestigung der 70 bis 240 mm Sechskantschraube kann schweren...

 • Page 28

  Werkstückform Abb.17 Aufrechterhaltung SICHERHEIT ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Schnittwinkel Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden. 90° 115 mm 119 mm SONDERZUBEHÖR 45° 115 mm 106 mm Werkstückform...

 • Page 29

  17-2. Kefetartó sapka 7-1. Tengelyretesz 11-2. Egyenes fadarab (távtartó) 7-2. Biztonsági védőlemez 11-3. Több, mint 45 mm hosszú RÉSZLETES LEÍRÁS Modell 2414NB Tárcsa átmérője 355 mm Furat átmérője 25,4 mm Üresjárati sebeség (min 3800 Méretek (H x SZ x M) Alsó...

 • Page 30

  Csak gyártó által javasolt tárcsákat EK Megfelelőségi nyilatkozat használjon, amelyek maximális működési Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős fordulatszáma legalább akkora, mint gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita szerszám törzslapján feltüntetett üresjárati gép(ek): fordulatszám ("No Load RPM").

 • Page 31

  ÜZEMBEHELYEZÉS 13. Távolítsa el a területről azokat az anyagokat vagy hulladékot, amelyek szikráktól A gyorsdaraboló rögzítése meggyulladhatnak. Ügyeljen rá, hogy mások ne legyenek a szikrák útvonalában. Tartson Fig.1 egy megfelelő és feltöltött tűzoltókészüléket a Ezt a szerszámot két csavarral kell egy vízszintes és közelben.

 • Page 32

  Fig.5 Mindig a megfelelő belső és külső illesztőperemet • használja, amelyek szerszámhoz vannak VIGYÁZAT: mellékelve. Ne feledje, hogy a keskeny munkadarabok nem • Mindig engedje le a biztonsági védőlemezt a tárcsa • rögzíthetők biztonságosan, ha a két szélesebb cseréje után. távolság-beállítást használja.

 • Page 33

  45° 115 mm 106 mm MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, Munkadarab javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy alakja beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek Vágási szög használatával. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK 115mm x 130mm 90° 102 mm × 194 mm 137 mm 70 mm ×...

 • Page 34

  17-2. Veko držiaka uhlíka 7-1. Posúvačový uzáver 11-2. Rovný kúsok dreva (Rozpera) 7-2. Bezpečnostné vedenie 11-3. Viac ako 45 mm dlhý TECHNICKÉ ÚDAJE Model 2414NB Priemer kotúča 355 mm Priemer jamky 25,4 mm Otáčky naprázdno (min 3800 Rozmery (D x Š x V) So spodným krytom...

 • Page 35

  Len pre európske krajiny sklolaminátom vystužené rozbrusovacie Vyhlásenie o zhode so smernicami kotúče. Európskeho spoločenstva Pred prácou dôkladne skontrolujte kotúč, či Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca neobsahuje praskliny alebo iné poškodenie. prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Okamžite vymeňte prasknutý alebo Makita: poškodený...

 • Page 36

  INŠTALÁCIA 15. Ak sa kotúč počas rezania zastaví, vydá zvláštny hluk alebo začne vibrovať, okamžite Zaistenie odrezku vypnite nástroj. 16. Predtým, ako vyberiete alebo zaistíte obrobok, Fig.1 manipulujete so zverákom, zmeníte pracovnú Tento nástroj musí byť priskrutkovaný dvoma skrutkami s polohu, uhol alebo samotný...

 • Page 37

  Fig.5 Vždy používajte len vnútorné a vonkajšie obruby, • ktoré sú určené pre tento nástroj. POZOR: Po výmene kotúča vždy spustite ochranné vedenie. • Nezabudnite, že úzke obrobky nemusia byť • bezpečne zaistené pri použití dvoch širších Zaistenie obrobku nastavení rozstupov. Fig.9 Nastavenie požadovaného uhla rezania Otočením rúčky zveráka proti smeru pohybu hodinových...

 • Page 38

  Max. rezacia kapacita sa líši v závislosti od uhla rezania výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či a tvaru obrobku. Použiteľný priemer kotúča: 355 mm nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Tvar obrobku Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO Uhol rezu POZOR: 90°...

 • Page 39

  17-1. Šroubovák 7-1. Zámek hřídele 11-2. Rovný kus dřeva (distanční 17-2. Víčko držáku uhlíku 7-2. Ochranný kryt vložka) TECHNICKÉ ÚDAJE Model 2414NB Průměr kotouče 355 mm Průměr otvoru 25,4 mm Otáčky naprázdno (min 3 800 Rozměry (D x Š x V) S dolním krytem...

 • Page 40

  Prohlášení ES o shodě kotouč je nutno okamžitě vyměnit. Společnost Makita Corporation jako odpovědný Kotouč pečlivě uchyťte. výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Používejte pouze příruby určené pro tento Popis zařízení: nástroj. Rozbrušovačka Dávejte pozor, abyste nepoškodili vřeteno, č.

 • Page 41

  INSTALACE Fig.5 POZOR: Uchycení rozbrušovačky Nezapomeňte, že úzké díly nebude • Fig.1 pravděpodobně při použití dvou širších nastavení Tento nástroj je třeba upevnit dvěma šrouby k rovnému a intervalu možno bezpečně upnout. stabilnímu povrchu pomocí otvorů pro šrouby, které jsou Nastavení...

 • Page 42

  Po výměně kotouče vždy spusťte dolů ochranný může dojít k předčasnému opotřebení kotouče a • kryt. případnému poškození nástroje, rozbrušovacího kotouče nebo řezaného dílu. Zajištění dílu Kapacita řezání Fig.9 Maximální kapacita řezání závisí na úhlu řezání a tvaru Otočením držadla svěráku proti směru hodinových dílu.

 • Page 43

  Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...

 • Page 44

  Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884151D853...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: