Download  Print this page

Advertisement

NEDERLANDS
72
Recycling
-
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan
EU-richtlijn 2012/19/EG. Win inlichtingen in over de gescheiden
inzameling van afval van elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone
huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten
te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid. (fig. 27)
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/
support of lees het 'worldwide guarantee'-vouwblad.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: