Download  Print this page

Advertisement

NEDERLANDS
68
Opmerking: Nadat u op de knop drukt, begint de babyflessenwarmer meteen
met verwarmen. Vanwege de grote variatie in de samenstelling van
babyvoeding, is het apparaat niet in staat precies vast te stellen hoe lang de
babyvoeding moet worden verwarmd.
6
De voortgangsindicator wordt geleidelijk gevuld met wit licht
waarmee de voortgang van het verwarmingsproces wordt
aangegeven. Neem tijdens het verwarmingsproces het potje of de
bewaarbeker niet uit de babyflessenwarmer maar roer de
babyvoeding door terwijl het potje of de bewaarbeker in de
babyflessenwarmer staat (fig. 19).
Opmerking: U kunt beginnen met roeren zodra het tweede segment van de
voortgangsindicator ononderbroken brandt. Eerder roeren is niet effectief
omdat de temperatuur van de babyvoeding dan nog te laag is.
Let op: Neem tijdens het verwarmen de bewaarbeker of het potje niet
uit de babyflessenwarmer.
7
Wanneer de gehele voortgangsindicator ononderbroken brandt,
heeft de babyvoeding de gewenste temperatuur bereikt.
Opmerking: Vanwege de grote variatie in de samenstelling van babyvoeding,
is het raadzaam dat u de babyvoeding voortdurend roert en tijdens het
verwarmen ervan de temperatuur controleert voor een optimaal resultaat.
Wanneer de babyvoeding warm is, kunt u de bewaarbeker of het
,
potje met babyvoeding uit de flessenwarmer nemen om uw baby
direct te voeden (zie 'Baby direct voeden') of kunt u de voeding
langer warm houden in de babyflessenwarmer (zie 'Babyvoeding
warm houden' ).
De temperatuur van de babyvoeding verhogen
1
Proef de babyvoeding na het opwarmen altijd om te controleren
of deze niet te heet is. Als u de babyvoeding warmer wilt hebben,
plaatst u de bewaarbeker weer terug in de babyflessenwarmer
en laat u deze enige tijd in de warmhoudmodus staan. Blijf in de
babyvoeding roeren (fig. 15).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: