Download  Print this page

İmha Edilmesi; Garanti; Aksesuarlar Ve Yedek Parçalar; Ab Uygunluk Bildirisi - Kärcher NT 35/1 Tact Te M Manual

Hide thumbs

Advertisement

 Dolmuş kağıt torba filtrede ve asgari ha-
cim akımının altına düşülmesinde, bu-
nun değiştirilmesi gerekir.
 Dolmuş boşaltma torbasında (özel ak-
sesuar) ve asgari hacim akımının altına
düşülmesinde, bu parçanın değiştiril-
mesi gerekir.
Otomatik filtre temizleme çalışmıyor
 Vakum hortumu bağlı değil.
Otomatik filtre temizleme
kapatılamıyor
 Müşteri hizmetlerine haber verin.
Otomatik filtre temizleme açılamıyor
 Müşteri hizmetlerine haber verin.
İmha edilmesi
Cihaz, kullanım süresi sonunda atılacağı
zaman, yasal kurallara göre giderilmelidir.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafın-
dan verilmiş garanti şartları geçerlidir. Ga-
ranti süresi içinde cihazınızda oluşan
muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üre-
tim veya malzeme hatası olduğu sürece üc-
retsiz olarak karşılıyoruz. Garanti
hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir
durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile bir-
likte satıcınıza veya size en yakın yetkili
servisimize başvurunuz.
Aksesuarlar ve yedek
parçalar
Sadece üretici tarafından onaylanmış
aksesuar ve yedek parçalar kullanılma-
lıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek
parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir
biçimde çalışmasının güvencesidir.
En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini
kullanım kılavuzunun sonunda bulabilir-
siniz.
Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri,
www.kaercher.com adresindeki Servis
bölümünden alabilirsiniz.

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-
nin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan pi-
yasaya sürülen modeliyle AB
yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili gü-
venlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun ol-
duğunu bildiririz. Onayımız olmadan
cihazda herhangi bir değişiklik yapılması
durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.
Ürün:
Tip:
İlgili AB yönetmelikleri
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG
Kullanılmış olan uyumlu standartlar
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Kullanılmış ulusal standartlar
-
5.957-652
İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına
ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-
lete dayanarak işlem yapar.
CEO
Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.:
+49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 8
TR
Kuru ve yaş elektrikli süpürge
1.184-xxx
Head of Approbation
131

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: