Download  Print this page

Teknik Bilgiler; Temizlik Robotunun Ana Ciha; Temizlik Robotu; Eski Cihaz Ve Akünün Tasfiye Edilmesi - Kärcher RC 4.000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Toz sensörlerinin temizlenmesi
 Toz haznesini boşaltın ve açın (bkz. ön-
ceki açıklama).
Şekil
 Toz sensörlerini yumuşak bir bez veya
fırçayla temizleyin.
Temizlik robotu üzerindeki tüm bakım
işlemlerini şu adımları izleyerek son-
landırın:
 Toz haznesi kapağının monte edilme-
si:
Şekil
Kapağı toz haznesinin üzerine yerleşti-
rin.
Şekil
27
Her iki kenardaki mandalları kapatın.
Ek olarak, kapağın ön kısmına bastırın
ve toz haznesinin güvenli şekilde ka-
pandığından emin olun.
Akülerin değiştirilmesi
Şekil
28
 Her iki akünün üzerindeki cıvataları
gevşetin ve eski aküleri çıkarın.
 Yeni aküleri yerleştirin ve vidalayın.
Yedek akü (1 adet):
Sipariş numarası: 4.810-012.0

Teknik Bilgiler

Temizlik robotunun ana cihazı
Voltaj
1~50 Hz
Emme gücü
Ses şiddeti (Sessiz çalış-
ma modu)
Filtre torbası hacmi
Boyutlar
Ağırlık
Temizlik robotu 2 yerleşik akü içerir, eski ci-
haz tasfiye edilmeden önce bu aküler sö-
külmelidir.
 Eski cihazı çevreyle uyumlu şekilde tas-
 Temizlik robotunun iki aküsünü sökün,
 Aküleri çevreye uyumlu bir şekilde tasfi-
220 - 240 V
600 W
60 (54) dB(A)
2 l
500 x 250 x
230 mm
5,8 kg
– 9
TR

Temizlik robotu

Akü gerilimi
Akü kapasitesi
Akü tipi
Akü şarj süresi
Şarj edilmiş aküyle temizlik
süresi;
Toz haznesi hacmi
Boyutlar
Ağırlık
Eski cihaz ve akünün tasfiye
edilmesi
fiye edin.
Akünün sökülmesi ve tasfiye edil-
mesi
bkz. "Akülerin değiştirilmesi" bölümü.
ye edin (toplama merkezleri ya da yetki-
li satıcılar).
Tehlike!
Aküyü açmayın, kısa devre tehlikesi bu-
lunmaktadır, ek olarak tahriş edici buharlar
ya da yakıcı sıvılar dışarı çıkabilir.
Aküyü güçlü güneş ışınları, ısı ve ateşe
maruz bırakmayın, patlama tehlikesi bu-
lunmaktadır.
12 V
1,7 Ah
NiMH
10 - 20 min
60 min
0,2 l
ø 280 x 105
mm
2,0 kg
185

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: