Download  Print this page

Svenska - Kenwood CHEF XL SENSE Manual

Hide thumbs

Advertisement

5720000183 Iss 1 KVC50_KVL60 multi_5720000173 Iss 1 KVC50_KVL60 Eng_Arabic 20/05/2014 08:06 Page 89

Svenska

Lär känna din köksmaskin från Kenwood
Grattis till ditt köp av en Kenwood. Med ett stort sortiment av tillbehör är det mer än
en vanlig matberedare. Det är en toppmodern köksmaskin. Vi hoppas att du får
glädje av den.
Robust. Pålitlig. Mångsidig. Kenwood.
Säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida
bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
Vrid hastighetsreglaget till "O "(AV) och dra ur stickkontakten
innan du monterar på eller tar av redskap/tillbehör, efter
användning samt före rengöring.
Håll fingrarna borta från rörliga delar och monterade tillbehör.
Lämna aldrig köksmaskinen utan uppsikt när den används.
Använd aldrig en skadad apparat. Lämna in den på kontroll
eller för reparation: se "Service och kundtjänst".
Använd aldrig köksmaskinen med huvudet i uppfälld position.
Lämna aldrig sladden så att ett barn kan nå den.
Låt aldrig motordel, sladd eller stickkontakt bli våt.
Använd aldrig tillbehör som inte är godkända. Använd bara ett
tillbehör åt gången.
Överskrid aldrig de kvantiteter som anges i tabellen för
apparatens maxkapacitet.
Läs och följ tillhörande säkerhetsinstruktioner innan du
använder ett tillbehör.
Var försiktig när du lyfter apparaten eftersom den är mycket
tung. Kontrollera att huvudet är låst i nedfälld position samt att
skål, verktyg, uttagslock och sladd sitter fast innan du lyfter
den.
Kontrollera att sladden är helt uttagen från sladdfacket
innan du använder köksmaskinen.
89
bm

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Chef sense