Download  Print this page

Ansk - Kenwood CHEF XL SENSE Manual

Hide thumbs

Advertisement

5720000183 Iss 1 KVC50_KVL60 multi_5720000173 Iss 1 KVC50_KVL60 Eng_Arabic 20/05/2014 08:06 Page 78

ansk

Kend din Kenwood-køkkenmaskine
Tillykke med din nye Kenwood. Med et så bredt udvalg af tilbehør er det mere end
blot en mixer. Det er en højtudviklet køkkenmaskine. Vi håber, du får fornøjelse af
den.
Robust. Driftssikker. Alsidig. Kenwood.
Sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af,
at du får brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Drej hastighedsregulatoren til FRA-positionen "0", og træk
stikket ud, før redskaber/tilbehør påsættes eller aftages, efter
brug og før rengøring.
Hold dine fingre væk fra bevægelige dele og påsat tilbehør.
Lad aldrig køkkenmaskinen være uden opsyn, når den er i
drift.
Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret eller
repareret: Se afsnittet "Service og kundepleje".
Betjen aldrig køkkenmaskinen med hovedet i hævet position.
Lad aldrig ledningen hænge ned, så et barn kan gribe fat i
den.
Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.
Brug aldrig uautoriseret tilbehør eller mere end et tilbehør ad
gangen.
Overskrid aldrig mængderne, der er angivet i oversigten over
maksimal kapacitet.
Når et tilbehør bruges, skal sikkerhedsvejledningen, der
leveres med det, læses og følges.
Vær forsigtig ved løft af dette apparat, da det er tungt. Sørg
for, at hovedet er korrekt låst i den nedadpegende position, og
at skålen, redskaberne, udtagsdækslerne og ledningen er
fastgjort før løft.
78

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Kenwood CHEF XL SENSE

This manual is also suitable for:

Chef sense