Download  Print this page

Suomi - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
yleistä
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
G
myöhempää tarvetta varten.
Älä koskaan kosketa teriä, jos laitteen
G
pistoke on kytketty pistorasiaan.
Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai
G
työvälineitä laitteen liikkuviin osiin.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
G
jälkeen ja ennen osien vaihtoa.
Älä koskaan sekoita sauvasekoittimella
G
kuumaa rasvaa tai öljyä.
Turvallisuussyistä on suositeltavaa antaa
G
kuumien nesteiden jäähtyä
huoneenlämpöisiksi ennen niiden
tehosekoittamista.
Älä koskaan käytä vioittunutta
G
sauvasekoitinta. Vie se tarkastettavaksi tai
korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta 'huolto
ja asiakaspalvelu'.
Sähköiskuvaaran takia älä koskaan upota
G
sauvasekoittimen sähköosaa veteen tai
anna sen virtajohdon tai pistokkeen kastua.
Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa
G
kuumia pintoja. Äläkä koskaan anna
virtajohdon roikkua, sillä lapset voivat
tarttua siihen.
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota
G
ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood-
kauppiaalta.
Irrota tehosekoittimen pistoke pistorasiasta,
G
jos laite jätetään ilman valvonta sekä ennen
asentamista, irrottamista tai puhdistamista.

Suomi

79

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40