Download  Print this page

Dansk - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med
sikkerhed
generelt
Læs denne brugervejledning nøje og
G
opbevar den i tilfælde af, at du får brug for
at slå noget op i den.
Rør aldrig ved knivene, når maskinens stik
G
sidder i stikkontakten.
Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra
G
bevægelige dele.
Efter brug og inden skift af tilbehør skal
G
stikket altid tages ud af stikkontakten.
Håndblenderen må aldrig anvendes i varm
G
olie eller fedt.
For mest sikker anvendelse anbefales det
G
at lade varme væsker køle af til
stuetemperatur før der blendes.
Anvend aldrig en beskadiget håndblender.
G
Få den kontrolleret eller repareret: se
'service og kundepleje'.
Kom aldrig motorhåndtaget i vand og lad
G
aldrig ledning eller stik blive våde – risiko
for elektriske stød.
Lad aldrig ledningen komme i berøring
G
med varme flader eller hænge ned, hvor et
barn kan gribe fat i den.
Brug aldrig et ikke godkendt tilbehør.
G
Frakobl altid håndblenderen fra
G
kraftudtaget, hvis den efterlades uden for
opsyn og før montering, afmontering eller
rengøring.
Lad aldrig børn benytte håndblenderen
G
uden opsyn af en voksen.

Dansk

illustrationerne ud
58

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40