Download  Print this page

Türkçe - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik
genel
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
G
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Aygıtın elektrik fi...i prize takılıyken
G
bıçaklara dokunmayınız.
Parmaklarınızı, saçınızı, giysilerinizi ve
G
mutfak araç ve gereçlerini aygıtın
hareketli parçalarından uzak tutunuz.
Aygıtı kullandıktan sonra ve ek parça
G
takmadan önce elektrik fi...ini prizden
çekiniz.
Hiçbir zaman bitkisel ya da hayvansal
G
yaòları sıcakken karı...tırmayınız.
En güvenli kullanım için, sıcak sıvıları
G
blenderdan geçirmeden önce oda
sıcaklığına soğumasını bekleyin.
Hasarlı el karı...tırıcılarını kesinlikle
G
kullanmayınız. Aygıtı onarımcıya götürüp
denetimden geçiriniz ya da onartınız. Bu
konuda 'servis ve müşteri hizmetleri'
bölümünü okuyunuz.
Aygıtın güç kolunu sudan uzak tutunuz.
G
Aygıtın elektrik kordonunu ve prizini
ıslatmayınız. Aksi halde cereyana
kapılabilirsiniz.
Aygıtın elektrik kordonunu kesinlikle sıcak
G
yüzeylere deòdirmeyiniz ya da çocukların
çekebileceòi biçimde sarkıtmayınız.
Kullanılması yetkili üretici tarafından
G
onaylanmamı... ek parçaları kesinlikle
kullanmayınız.
Türkçe
86

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40