Download  Print this page

Norsk - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
generelt
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
G
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Du må aldri berøre bladene så lenge
G
støpselet står i kontakten.
Hold fingrer, hår, klær og redskap unna
G
deler som er i bevegelse.
Trekk støpselet ut av stikkontakten etter
G
bruk og før du bytter tilbehør.
Stavmikseren må ikke brukes til varm olje
G
eller varmt fett.
For sikrest bruk anbefaler vi at varme
G
væsker får avkjøle seg til romtemperatur
før miksing.
Bruk aldri en stavmikser som er skadet.
G
Sørg for å få den overhalt eller reparert. Se
'service og kundetjeneste'.
Aldri la motorhåndtaket, ledningen eller
G
støpselet bli våte - du kan få elektrisk støt.
Ikke la ledningen berøre varme flater eller
G
henge ned hvor barn kan få tak i den.
Bruk aldri tilbehør/utstyr som ikke er
G
godkjent av produsenten.
Kople alltid håndmikseren fra strømmen
G
hvis du går fra den, og før du monterer,
demonterer eller rengjør den.
Ikke la barn bruke håndmikseren uten
G
tilsyn.

Norsk

72

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40