Download Table of Contents Print this page

Çevrenin Korunması - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
Lazerin bir yandan diğerine ayarlanması
(Şekil I)
Not: Lazer kesime yardımcı olmak amacıyla
üretilmiştir ve hassas bir kesimi garanti etmez.
Uyarı! Lazeri, dekupaj testeresi fi şi takılıyken
ayarlamaya çalışmayın.
♦ Lazer çizgisini testere bıçağı ile hizalamak için
gerekirse lazer ayarlama vidasını (15) kullanın.
Lazer görünürlüğü (gücü), testerenin aşırı
ısınması halinde düşecektir. Testerenin uzun
bir süre boyunca aşırı ısıtılması halinde lazer
görünür olmayabilir. Lazer görünürlüğü, alet
soğutulduğunda, fi şi takılı olmasa dahi aşamalı
olarak normale dönecektir.
Uyarı! Aşırı ısınmış lazer anahtarını açık
bırakmayın. Anahtarın KAPALI konumunda
olduğundan emin olun ve lazere güç gidişini
kesmek için pilleri çıkarın.
Lazerin kullanılması (Şekil J ve K)
Lazer, kesim hattını (18) iş parçasının yüzeyine
yansıtır.
♦ Lazeri açmak için, düğmeye(16) basın.
♦ Lazeri kapatmak için düğmeye tekrar (16)
basın.
Dekupaj testeresinin tam üzerinden bakarak kesim
hattı (17) kolayca izlenebilir. Görüşün herhangi
bir nedenden ötürü kısıtlanması halinde, lazer
alternatif kesim kılavuzu olarak kullanılabilir.
♦ Bir kurşun kalemle kesim hattını (17) çizin.
♦ Dekupaj testeresini hattın (17) üzerine
yerleştirin.
♦ Lazeri açın.
Çalışma lambasının çalıştırılması (Şekil L ve M)
(sadece 'W' birimleri)
Katalog numarasında bir 'W' harfi bulunan
birimlerde bıçağın etrafındaki bölgeyi aydınlatmak
için bir LED lamba (19) bulunmaktadır.
♦ Çalışma lambasını açmak için, anahtarı (20)
açma konumuna (I) getirin.
♦ Çalışma lambasını kapatmak için, anahtarı (20)
kapatma konumuna (0) getirin.
Yararlı tavsiyeler
Laminatların kesilmesi
Lamine yüzeyleri keserken, malzemenin görünen
yüzünden hasara yol açabilecek parçalanmalar
meydana gelebilir. Testere bıçaklarının çoğu
yukarı doğru dönerek kestiği için, testere tabanının
malzemenin görünen yüzeyine yerleştirilerek kesim
yapıldığı hallerde ya aşağı yönde kesen bir testere
bıçağı kullanın ya da:
♦ Hassas kesim bıçağı kullanın.
♦ Üzerinde çalıştığınız parçanın arka yüzünden
kesin.
♦ Kıymıksız, temiz kesimler elde etmek için
kesilen malzemenin her iki yüzeyine de bir
parça kontrplak veya sert tahta parçaları
yerleştirin ve kesim işlemini bu şekilde yapın.
Metal kesme
Metal kesiminin ahşap kesiminden çok daha fazla
zaman aldığını unutmayın.
♦ Metal kesmeye uygun bir testere bıçağı
kullanın.
♦ Sacı keserken üzerinde çalıştığınız parçanın
her iki yüzüne bir parça takoz sıkıştırın ve
oluşan bloğun içinden kesin.
♦ Öngördüğünüz kesim hattı boyunca bir kat yağ
sürün.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
♦ Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak
bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak
temizleyin.
♦ Motor muhafazasını düzenli olarak nemli
bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı
temizleyiciler kullanmayın. Aletin içine sıvı
kaçmasına kesinlikle izin vermeyin ve aletin
hiçbir parçasını kesinlikle sıvıya batırmayın.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi
gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz
durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde
atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
TÜRKÇE
91

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents